logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vysoká pri Morave

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Ondreja, apoštola
Iné mená:
Vysoká pri Morave: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Hochstettno, Hochstetten, Hochsstetno, 1786 Hochstetten, Hochstetno, 1808 Hochstettnö, Hochstätten, 1863 Hochstetno, 1873–1882 Hochstettnó, 1888–1907 Magasfalu, 1913 Nagymagasfalu, 1920–1948 Hochštetno, 1948– Vysoká pri Morave
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 sp. - - - - Zaluszky Paulus. farár
1634 sp. - - - - Kalinay, Michal farár
1634 - - 1648 - - Bohuslavský, Pavol farár
1648 - - 1657 - - Hanula, Matej (Vysoká pri Morave, 1648) farár
1657 - - 1660 - - Pokorský, Bernard farár
1660 - - 1667 - - Tominicz, Eliáš farár
1667 máj 11. 1673 jan. 10. Labenský, Martin farár
1673 jan. 28. 1677 - - Kovácsóczy, Michal farár
1677 máj 5. 1687 - - Jambrikovič, Juraj farár
1687 - - 1689 - - Kuthan, Jakub Juraj Dominik farár
1689 okt. - 1692 - - Istvánffy, Ján farár
1692 máj 11. 1699 jún 2. Uzseróczy Matthaeus, Sigismundus. farár
1699 jún 2. 1703 aug. - Nyakasházy, Ján Imrich farár
1703 - - +1730 mar. 14. Brezina, Matej Juraj farár
1730 apr. 14. 1733 feb. 13. Kauffmann, Timotej farár
1733 mar. 22. 1734 jún 4. Lippay, Pavol farár
1734 jún 11. 1734 júl - Mackovič, Martin farár
1734 júl 25. 1734 - - Han, Ján Juraj farár
1734 nov. 5. 1750 - - Gardon, Ján farár
1750 jan. 18. +1777 sept. 22. Andreovič, Vojtech farár
1777 sept. 27. +1781 máj 16. Droždiak, Ján farár
1781 máj 16. +1794 máj 7. Mišovský, Juraj farár
1794 jún 4. +1832 dec. 22. Záreczky Simon. farár
1833 dec. 31. 1882 - - Bello, Karol farár
1882 - - 1885 - - Farkaš, Alexander administrátor
1885 mar. 7. +1907 dec. 23. Gašparovič, Štefan farár
1908 - - +1927 okt. 14. Jáborník, Edmund farár
1927 po - 1928 - - Marko, Viktor administrátor
1928 - - 1928 po - Chrenko, Štefan správca farnosti
1928 - - 1939 - - Kolavík, František farár
1939 - - +1949 jún 20. Kompánek, Anton farár
1949 - - 1949 - - Gajar, Rudolf farár
1949 - - 1951 - - Žák, Štefan správca farnosti
1952 ? - 1957 - - Gál, Žigmund Rudolf, OFM správca farnosti
1957 - - 1958 - - Kostolanský, Anton správca farnosti
1958 - - 1960 - - Kiššík, Ján správca farnosti
1960 - - 1964 - - Kováč, Ján (1925-1983) správca farnosti
1964 - - 1972 - - Šimonovič, Ján, SchP správca farnosti
1972 - - 1973 - - Procházka, František správca farnosti
1973 - - 1979 - - Kaňka, Ferdinand správca farnosti
1979 - - 1981 - - Solčány, Pavol, SJ farár
1981 - - 1985 - - Neznámy kňaz
1985 - - +1988 jún 29. Pernecký, Martin farár