logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľká Lomnica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny Alex. (1412)
Iné mená:
1257 ako Lomnicza, neskôr ako Lumpnicz (1285), Lompnycha, Maior, Noglumnicha (1329), Kakaslompnicza (1447), Kakaslumpnicz (1454), 1773 Kakas-Lomnicz, Kakas-Lomnitz, Grosz-Lomnitz, 1786 Kakasch-Lomnitz, Groß-Lomnitz, 1808 Kakas-Lomnicz, Groß-Lomnitz, Welká Lomnica, 1863 Kakaslomnic, Nagylomnic, 1873–1882, 1907–1913 Kakaslomnic, 1888–1902 Nagylomnic, 1920 Lomnica, 1927–1948 Veľká Lomnica, Groß-Lomnica, 1948– Veľká Lomnica.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Veľká Lomnica bola starodávna farnosť. Avšak pre masový prechod zemepánov evanjelickej viere farnosť r. 1565 smrťou katolíckeho farára Venceslaua Pecchi zanikla. Katolícka cirkevná obec bola potom spravovaná z Kežmarku rehoľníkmi pavlínmi a neskôr zo susedných Huncoviec. Pritom ale mala svoje matriky. Po násilnom odsune Nemcov a osídlení obce občanmi poväčšine katolíckeho vyznania biskup Ján Vojtaššák vytvoril tu v roku 1946 expozitúru. Kaplán, ktorý spadal pod právomoc farára z Huncoviec, býval vo Veľkej Lomnici. V roku 1959 tu bola na prvýkrát (do r. 1976) pridelená aj filiálka Stará Lesná, potom ako bola zbúraná fara v Mlynici, kde dovtedy patrila. Nanovo farnosť vznikla 27. februára 1970.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1937 po - 1969 apr. 22. Kubičár, Jozef administrátor
1950 dec. - 1950 dec. - Náhalka, Štefan farár začal sa skrývať, hrozilo zatknutie
1951 - - 1952 - - Chlebák, Gabriel správca farnosti
1971 - - 1976 - - Majzel, Pavol správca farnosti
1976 - - - - - Žolondek, František Anton správca farnosti