logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ústie

Zriadenie:
1785
Titul kostola:
sv. Alžbeta Uhorská
Iné mená:
Trstená TS/ZI orav. 1975 pričl. o. Ústie nad Priehradou (1953 zlúč. o. Oravské Hámre, Osada a Ústie do o. Ústie nad Priehradou). 1773 Trstzenna, Trstenna, 1786 Trsztenna, 1808 Trsztyenna, Trstěnná, 1863–1913 Trsztena, 1920– Trstená Ústie nad Priehradou: 1953–1974 Ústie nad Priehradou Oravské Hámre: 1773 Hamri ad Oszadam, Hamri, Hamry ad Oszad[am], 1786 Oszada-Hamri, 1808 Oszada-Hámri, Osada Hámry, 1863–1913 Hámri, 1920–1948 Hámry, 1948–1953 Oravské Hámre Osada: 1773, 1786, 1863–1873, 1888–1913 Oszada, 1808 Oszada, Osada, 1877–1882 Oszáda, 1920–1953 Osada Ústie: 1773 Usztya, Ustya, 1786, 1863–1877, 1888 Usztya, 1808 Usztya, Usťa, 1882 Usztya, Usztye, 1892–1913 Usztye, 1920 Ustie, 1927–1946 Ústie nad Oravou, 1946–1953 Ústie
Stručné dejiny:
Farnosť bola zriadená v roku 1785 s farským kostolom sv. Alžety Uhorskej.
Obec Ústie bola zatopená Oravskou priehradou v roku 1953, kostol bol zbúraný a farnosť zanikla.
Na brehu priehrady bolo postavené nové Ústie, avšak táto obec ostala bez kostola, keďže komunistický režim nedovolil postaviť nový kostol. Na bohoslužobné účely slúžila cintorínska kaplnka.
V roku 1993 tu postavili kaplnku, tiež zasvätenú sv. Alžbete, kde sa konajú bohoslužby.
Ústie Nad Priehradou je teraz filiálkou Trstenej.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Vaigerth Josephus farár
1821 sp. - 1823 sp. - Brossko Emericus farár
1823 - - 1827 - - Matkovčík, Jozef farár
1827 sp. - 1832 sp. - Hastyura Andreas farár
1833 sp. - 1856 sp. - Repaszky Georgius farár
1857 - - - - - Latzko, Mikuláš farár
1932 - - 1942 - - Uhlárik, Karol farár
1942 - - 1946 - - Vojtaššák, Tomáš správca farnosti
1947 - - 1953 - - Maslančík, Ján správca farnosti