logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Slatina nad Bebravou

Zriadenie:
1331
Titul kostola:
sv. Alžbety (1793)
Iné mená:
Slatina nad Bebravou: okres Bánovce nad Bebravou/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1773 Nagy-Szlatina, Welka Slatina, 1786 Nagy-Slatina, 1808 Nagy-Szlatina, Welká Slatina, 1863–1902 Nagyszlatina, 1907–1913 Felsőszalatna, 1920 Slatina, 1927– Slatina nad Bebravou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Timoradza (380), k. sv. Andreja (1501), 2. Krásna Ves (650), kap. B. S. J. (1920), 3. Slatinka n. B. (340), kap. sv. Jána Nep. (1921), 4. Trebichava (80), 5. Šípkov (380), 6. Čierna Lehota (370).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Jozef(Slatina nad Bebravou,1332) farár
1714 sp. - - - - Jankovics, Georgius farár
1714 po - - - - Magassy, Imrich farár
1714 po - - - - Pasztay, Joannes farár
1714 po - - - - Boldis, Thomas farár
1714 po - - - - Rákóczy, Nicolaus farár
1734 pred - 1734 - - Ocselkay, Stephanus farár
1734 - - 1741 - - Lehotzky, Andreas farár
1741 - - - - - Matulay, Ladislaus farár
1741 po - 1744 - - Maďarič, Ján farár
1744 okt. 19. 1758 - - Borcsányi, Adamus farár
1759 jan. - 1763 - - Kossuth, Andreas farár
1763 - - 1795 ? - Valter, Andreas farár
1795 ? - +1815 aug. 13. Kalocsay, Georgius farár
1815 - - 1839 - - Bede, Casparus farár
1839 - - 1854 - - Holub, Franciscus farár
1854 - - 1870 - - Hlózsa Josephus farár
1871 - - 1882 - - Kreszánek Franciscus farár
1882 - - 1883 - - Pitner, Štefan administrátor
1883 - - 1907 - Ledai, Alexander farár
1907 - - 1910 - - Pelikán, Adam administrátor
1910 - - 1939 - - Tóth, Koloman administrátor
1939 - - 1939 - - Michalík, Anton správca farnosti
1939 - - 1941 - - Kozinka, Jozef farár
1941 - - 1942 - - Bergendy, Štefan st. farár
1942 - - 1943 - - Bucko, Anton správca farnosti
1943 - - 1951 - - Bucko, Anton farár
1951 - - 1953 - - Valent, Vojtech správca farnosti
1953 - - 1968 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. správca farnosti
1968 - - 1992 - - Praženec, Viliam správca farnosti 1974 č. dekan