logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Oravská Lesná

Titul kostola:
sv. Anny (1914).
Iné mená:
Oravská Lesná: okres Námestovo/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773, 1786, 1863–1895 Erdődka, 1808 Erdődka, Erdodka, 1898–1913 Erdőtka, 1920 Erdutka, 1927–1945 Erdúdka, 1945– Oravská Lesná
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1808 - - 1808 - - Dužek, Ondrej administrátor
1811 sp. - 1812 sp. - Matkovčík, Jozef farár
1821 sp. - 1825 sp. - Hastyura Andreas farár
1827 sp. - 1830 sp. - Machatsy Michael farár
1831 sp. - 1834 sp. - Borodats Joannes farár
1835 sp. - 1839 sp. - Schmutz Seraphinus farár
1841 sp. - - - - Gronka Paulus farár
1843 sp. - - - - Ondriss Georgius farár
1856 sp. - - - - Hutyra Valentinus farár
1866 - - 1879 - - Žufka, Ján farár
1932 - - 1940 - - Mihaliak, Aurel administrátor
1940 - - 1941 - - Brenkus, Jozef (1910-) správca farnosti
1941 - - 1950 - - Banas, Jozef administrátor, farár
1950 - - - - - Vojtaššák, Tomáš správca farnosti
2004 07 01 - - - Miloslav Marušiak farský_administrátor