logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Melek

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Melek: okres Nitra/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1773, 1863, 1888–1913, 1938–1945 Mellek, 1786, 1808, 1873–1882 Mellék, 1920–1938, 1945– Melek
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Žitavce (550), sv. .Štefana (1745), 2. Lula (300), kap. P. M. Materstva (1732).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Melek, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Nicolaus.(1332,Melek) kňaz
1630 sp. - - - - Sartorius, Juraj farár
1647 sp. - - - - Nyitray, Juraj farár
1657 sp. - - - - Petanik, Matej farár
1674 sp. - - - - Keszelő, Juraj farár
1701 apr. 11. 1703 jan. 5. Štvrtecký, Ján (Kúty, 1696) farár
1703 feb. 25. 1706 - - Kárász, Imrich Kristián farár
1706 Nav. 29. 1709 máj 21. Konder, Juraj farár
1709 júl 30. 1716 - - Závodni, vel Závody etiam Szenczy Paulus. farár
1716 máj 15. 1734 - - Fridecký, Ján (-1738) farár
1735 jún 10. 1737 - - Košťan, Adam farár
1737 okt. 2. 1740 - - Roskoványi, Matej Ján farár
1740 aug. 5. 1742 - - Zsibák Stephanus. farár
1742 júl 14. 1744 - - Frummer, Ján farár
1744 jan. 18. +1775 máj 24. Fábry, Jozef z Čerenian farár
1775 máj 26. +1810 jan. 18. Vancsó Josephus. farár
1810 - - +1836 máj 9. Méheš, František farár
1836 máj 15. +1840 jan. 25. Kostka, Štefan (Melek, -1840) farár
1840 - - 1846 - - Iványi, František farár
1846 - - 1856 - - Bliščík, Pavol farár
1856 - - +1876 máj 11. Znamenák Joannes. farár
1876 - - 1879 máj 29. Trenkus, Andrej farár
1879 - - 1906 - - Lüley, Teodor farár
1907 - - 1913 - - Jezsó Joannes farár
1913 - - 1930 - - Rehánek, František farár 1919 dekan
1930 - - 1944 ? - Ernst, Karol farár
1944 - - 1950 - - Lénár, Ľudovít administrátor
1950 - - 1951 - - Koller, Július administrátor
1951 - - 1968 - - Grman, Rudolf administrátor 1956 zástupca dekana, r. 1959 dekan Vráble
1968 - - 1971 - - Rajtar, František správca farnosti
1971 - - 1978 - - Kamody, Emil správca farnosti
1978 - - 1987 - - Kurilla, Viliam farár
1987 - - 1989 - - Rácek Peter, farár
1989 - - 1996 júl 25. Vaško, Rudolf administrátor