logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Košice - Myslava

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Bartolomeja (1792)
Iné mená:
Košice K1-4/KI abov. 1968 pričl. o. Barca , Košická Nová Ves, Myslava, Poľov, Šaca (1943 pričl. o. Buzinka), Ťahanovce, Vyšné Opátske; 1976 pričl. o. Kavečany, Krásna nad Hornádom (1942 pričl. o. Opátska), Lorinčík, Šebastovce. 1773 Cassovia, Kassa, Kaschau, Kossicze, 1786 Kaschau, Cassovia, Kascha, Kossice, 1808 Cassovia, Kassa, Kaschau, Kossice, 1863–1913, 1938–1945 Kassa, 1920–1938, 1945– Košice Myslava: 1773 Miszloka, Teütschendorff, Mizlawa, 1786 Miszloka, Miszlawa, 1808 Miszloka, Teutschendorf, Myslawa, 1863–1913, 1938–1945 Miszlóka, 1920–1938, 1945–1968 Myslava
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Baška (300), k. sv. Štefana (1750).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1802 - - Maček, Viliam miestna kapelánia
1802 - - 1803 - - Schindler, Ján miestna kapelánia
1803 - - 1805 - - Dónay, František miestna kapelánia
1805 aug. 24. 1807 febr. 1. Vrábeľ, Anzelm farár
1807 - - 1824 - - Jesovszky, Barnabáš, OFM administrátor
1824 - - 1826 - - Vitéz, Jozef administrátor
1826 júl 24. 1832 okt. 18. Árossy, Jozef farár
1833 - - 1870 - - Beziák, Ján Nepom farár
1870 - - 1876 - - Beziak, František administrátor
1876 - - 1898 - - Beziak, František farár
1898 - - 1935 - - Fischer, Anton administrátor-farár
1935 - - 1959 - - Hudák, Anton administrátor-farár
1959 - - 1975 - - Tkáčik, Andrej správca farnosti
1975 - - 1988 - - Hermanský, Ján správca farnosti
1988 - - 1990 - - Kriško, Michal administrátor
1990 - - 2002 - - Bugoš, Pavol farár
2002 - - 2003 - - Kertýs, Martin administrátor
2003 - - 2004 - - Uháľ, Martin farár