logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kluknava

Titul kostola:
sv. Kataríny Alex. (1555)
Iné mená:
986 Kluknava: okres Gelnica/Košický kraj (Spišská stolica)
1773 Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 Kluknó, Klukenau, Klukňawa, 1863–1913 Kluknó, 1920– Kluknava
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Richnava (1362), k. sv. Michala A.(1972), kap. sv. Márie Magd. (1821), kap. sv. Jána Nep (1821), 2. Hrišovce (363) k. P. M. Ruž. (1830), 3. Kaľava (525), k. Pov. sv. Kríža (1932).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 - - - - - Benedikt (Rychno, 1519) farár v Richnave teraz fil Kluknavy
1811 sp. - 1812 sp. - Raffacs Georgius farár
1821 sp. - 1837 sp. - Klein Martinus farár
1838 sp. - 1856 sp. - Glosz Paulus farár
1945 - - 1946 - - Vrábeľ, Ladislav správca farnosti
1946 - - 1952 - - Kubičár, Michal farár
1963 - - - - - Farbarik, Jozef správca farnosti