logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hronec

Zriadenie:
1787
Titul kostola:
Kostol je zasvätený sv. Klementovi, páp. a muč.
Iné mená:
740 Hronec: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1953 vyčl. o. Podbrezová.
1808 Hronyecz, Hámor, Rhonitz, Hroněc, 1863 Rónic, 1873–1882 Rohnic, 1888–1913 Kisgaram, 1920– Hronec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Osrblie (600), k. P. M. Navšt., kap. Najsv. Trojice.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť bola založená r.1787. Patrili nej osady Chvatimech, Piesok, Štiavnička a Osrblie. Tieto osady boli malé, len s rozvojom priemyslu vzrástli. Len Osrblie bola väčšia obec. Pred založením farnosti bol Hronec filiálkou Valaskej. Keď bol v Podbrezovej r.1890 postavený kostol, bola odtrhnutá od Lopeja a r. 1892 pripojená k Hroncu. Súčasne bola zriadená kaplánska stanica. Kaplánova povinnosť bola duchovne obsluhovať Podbrezovú. Farnosť v Podbrezovej bola právne zriadená už r. 1911, ale v skutočnosti obsadená iba r. 1926. Vtedy od farnosti odpadli osady Chvatimech, Piesok a Štiavnička. Kaplánska stanica však ostala.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1791 - - Javorník, Štefan farár
1791 - - 1792 - - Žídek Gašpar farár
1792 - - 1793 - - Pichl, Január farár
1793 - - 1797 - - Neuwirth, Andrej farár
1797 - - 1812 - - Hasil, František farár
1812 - - 1814 - - Schwarzl, Benedikt farár
1814 - - 1831 - - Rubesch Ignác farár
1831 - - 1834 - - Spiššák Ján farár
1834 - - 1834 - - Tolth Štefan administrátor
1834 - - 1867 - - Hromada, Tomáš farár
1867 - - 1867 - - Gsell, Ján administrátor
1867 - - 1896 - - Skalečka Ján farár
1896 - - 1903 - - Matyasovics, Ján farár
1903 - - 1905 - - Kmeť, Štefan farár
1905 - - 1939 - - Lucký, Ignác farár
1939 - - 1942 - - Hurtík, Jozef správca farnosti
1943 - - 1944 - - Anner, Jozef farár
1944 po - 1945 - - Ďurkovič, Jozef správca farnosti
1945 - - 1946 - - Šuman-Hreblaj, Vojtech farár
1947 - - 1949 - - Slivka, Ján (1910-1989) správca farnosti, farár
1950 - - 1952 - - Šimunek, Anton správca farnosti
1952 - - 1954 - - Strmeň, Ladislav správca farnosti
1955 - - 1956 - - Hromádka, Ladislav správca farnosti
1956 - - 1960 - - Mečiar, Kamil správca farnosti
1960 - - 1964 - - Vozár Michal správca farnosti
1964 - - 1973 - - Straka, Jozef (1914-1977) správca farnosti
1974 - - 1986 - - Drienko, Alojz správca farnosti
1986 - - 1990 - - Neznámy kňaz
1990 - - 1991 - - Žilka, Štefan správca farnosti