logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Budča

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Farský kostol sv. Michala
Iné mená:
Budča: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773 Bucsa, 1786 Bucscha, 1808 Bucsa, Buča, 1863–1888 Bucs, 1892–1902 Búcs, 1907–1913 Zólyombúcs, 1920 Buča, 1927– Budča
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Turová (300), k. P. M. Sedemb. (1938).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Pozná ju Pazmáňov katalóg pod menom „Bulcho“. I Königsbergov testament na ňu pamätá pod menom „Butsch“. Bola slabšia farnosť, preto bola často neobsadená. Za reformácie sa stala evanjelickou. Kanonická vizitácia Zvolena r. 1657 píše, že v tom čase bola filiálkou Zvolena. Evanjelici ju držali do r. 1673, kedy ju museli vrátiť. Pripojili ju však ku trňanskej fare. V r. 1693 – 1703 ju spravoval licenciát. R. 1784 bola tu zriadená miestna kaplánska stanica a 1804 bola povýšená na farnosť.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Ostrá Lúka) kňaz
1530 sp - - - - Matúš (Budča, 1530) farár
1561 sp. - - - - Mikuláš (Budča, 1561) farár
1693 mar. 5. 1703 - - Watral Georgius. licenciát
1784 - - 1788 - - Miestni kapláni mená nezistené
1788 - - 1788 - - Kiszely, Martin kaplán miesta
1788 - - 1792 - - Pichl, Január kaplán miesta
1793 - - 1797 - - Lányi, Stanislaus kaplán miesta
1797 - - 1797 - - Fábry, Jozef (1742-1802) miestny kaplán
1797 dec. - 1798 - - Letovič, Alexander Jozef miestny kaplán
1798 - - 1804 - - excurrendo z farnosti Tŕnie
1804 - - 1821 - - Mihalovič, Ignác (1740-1826) farár bola obnovená farnosť
1822 - - 1828 - - Prileský, Andrej farár
1828 - - 1829 - - Janík, Ján administrátor
1829 - - 1831 - - Šumichrast, Pavol (1776-1831) farár
1832 - - 1842 - - Zachej Samuel farár
1842 - - 1842 - - Mátyás, Ján administrátor
1842 - - 1845 - - Janík, Ján farár
1845 - - 1866 - - Námesník, Ľudovít farár
1866 - - 1887 - - Helyttesy Ľudevít farár
1887 - - 1923 - - Márik, Pavel farár
1923 - - 1924 - - Anner, Jozef administrátor
1924 - - 1933 - - Kahy Ján farár
1934 - - 1946 - - Mravík, Benedikt farár
1946 - - 1946 - - Chovančák, Karol administrátor
1946 - - 1953 - - Gröbl, Andrej administrátor
1953 - - +1954 apríla 2. Tóth Ján správca farnosti
1954 - - 1955 - - Šurjanský Anton, Dr. správca farnosti
1955 - - 1965 - - Teplan, František, SDB správca farnosti
1966 - - 1968 - - Krajan, Milan správca farnosti 1967 asesor
1968 - - 1972 - - Lang, Pavol správca farnosti
1973 - - 1981 - - Leitman, Anton (1912-1982) správca farnosti
1982 - - 2001 - - Vaňo, Ján správca farnosti