logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovDancák, František

Tituly:

PaeDr., stavroforný protojerej

Životopisné dáta:

* 9. februára 1939, Varhaňovce, okr. Prešov – † 18. novembra 2018, Bardejov, poch. v Andrejovej

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol tajne ordinovaný 19. júla 1964 v Andrejovej. Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v r. 1968 pôsobil v rokoch 1968-1977 ako správca farnosti Hrabské v bardejovskom okrese, pričom v rokoch 1973-1977 excurrendo spravoval aj Snakov. V rokoch 1977-2003 bol správcom farnosti Kružlov, pričom v r. 1977-1978 spravoval excurrendo aj Hrabské. V rokoch 1980-1985 bol zároveň dekanom bardejovského dekanátu. V rokoch 1995-2006 bol zároveň odborným asistentom na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity, v r. 2000 ukončil štúdium spoločenskej komunikácie na Trnavskej univerzite, v r. 2003 získal doktorát z pedagogiky na GrkTF PU. V rokoch 2003-2008 bol výpomocným duchovným v Prešove, v rokoch 2008-2010 vicekancelárom Prešovského arcibiskupstva. Od r. 2010 žil ako výpomocný duchovný v Bardejove. Od r. 2012 bol predsedom Komisie pre pútnické miesta, od r. 2013 predsedom Komisie Archieparchiálneho zhromaždenia pre špeciálnu pastoráciu mládeže, Rómov a rodín.
V rokoch 1984-1991 bol šéfredaktorom časopisov SLOVO a BLAHOVISTNIK. V rokoch 1996-1999 bol predsedom Redakčnej rady časopisu Slovo, v rokoch 1997-2007 členom Výboru Spolku svätého Vojtecha, v rokoch 1999-2000 šéfredaktorom časopisu SLOVO, v rokoch 2004-2006 cenzorom časopisu CESTA. Od r. 2012 bol predsedom Redakčnej rady časopisu SLOVO.
Zádušnú svätú liturgiu a pohrebné obrady slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 23. novembra 2018 o 10.00 hod. v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove. Po skončení pohrebných obradov boli telesné pozostatky uložené na cintoríne v Andrejovej.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 412;<br /> http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=knaz&char=D;<br /> internetový zdroj

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
448632Dancák, FrantišekSlová našej Matky c František Dancák1991
450326Dancák, FrantišekPre nás a pre našu spásu1992
14772Dancák, FrantišekNad modlitbou svätého ruženca1992
1042888Dancák, FrantišekS Ježišovou matkou Máriou :1993
1052911Dancák, FrantišekMária1998
647071Dancák, FrantišekTak Boh miloval svet1999
395470Dancák, FrantišekVo večnej pamiatke1999
284890Dancák, FrantišekMinútka1999
284891Dancák, FrantišekReč na vrchu1999
284892Dancák, FrantišekKristove podobenstvá1999
284894Dancák, FrantišekSlúžiť a pomáhať1999
645338Dancák, FrantišekNa každý deň jeden2000
645339Dancák, FrantišekMilostivý čas \n Dl.1.: \p Kázne od Nedele o mýtnikovi a farizejovi do Veľkej noci2000
645342Dancák, FrantišekBoh Jediný a Trojjediný. De Deo Uno et Trino. Prednáška z predmetu Špeciálna dogmatika na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.2000
645345Dancák, FrantišekMinútka 22000
645346Dancák, FrantišekMilostivý čas 22001
645348Dancák, FrantišekBoh Stvoriteľ a Povýšiteľ. De Deo Creatore et Elevante. Prednášky z predmetu Špeciálna dogmatika na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.2001
645349Dancák, FrantišekPod Tvojou ochranu2001
395576Dancák, FrantišekDa vsi jedino budut2002
1052878Dancák, FrantišekVerím v príkladoch2002
18992Dancák, FrantišekRaduj sa, blažený Pavol2003
18995Dancák, FrantišekEmil Korba kňaz, básnik, publicista, redaktor a rodoľub2003
18996Dancák, FrantišekHomo viator2004
18997Dancák, FrantišekRaduj sa blažený Vasiľ2004
18998Dancák, FrantišekMinútka. Myšlienky na nedele a sviatky III.2004
19001Dancák, FrantišekNáboženská turistika2004
19005Dancák, FrantišekVýberová bibliografia publikačnej činnosti 1957-20042004
19007Dancák, FrantišekEmil Kubek 1857-19402004
19008Dancák, FrantišekMária, najväčšie požehnanie2004
19014Dancák, FrantišekDal nám príklad. Homiletické príklady 152005
19015Dancák, FrantišekDal nám príklad. Homiletické príklady 142005
19019Dancák, FrantišekDal nám príklad - Homiletické príklady 132005
19020Dancák, FrantišekNáboženský turizmus : Turistika, náboženská turistika, púte - história a súčasnosť2005
19021Dancák, FrantišekAngelológia : Zjavené učenie o anjeloch2005
19023Dancák, FrantišekMetodológia písania odborných prác2005
11281Dancák, FrantišekBlahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič (1888-1960) v súradniciach času a doby2006
19026Dancák, FrantišekJán Mastiliak (1911-1989) prekladateľ2006
19028Dancák, FrantišekDal nám príklad - Homiletické príklady 122006
19033Dancák, FrantišekDal nám príklad. Homiletické príklady 112006
19038Dancák, FrantišekDal nám príklad. Homilitické príklady 102006
35517Dancák, FrantišekGréckokatolícke mariánske pútnické miesta na Slovensku2007
35519Dancák, FrantišekNáboženský turizmus2007
35523Dancák, FrantišekAby všetci boli jedno2007
35524Dancák, FrantišekDal nám príklad : Homiletické príklady 92007
34038Dancák, FrantišekSnakov v premenách času2007
34039Dancák, FrantišekDal nám príklad : Homiletické príklady 82007
34040Dancák, FrantišekPútnické miesta sveta2007
34042Dancák, FrantišekVeľké tajomstvo2007
34051Dancák, FrantišekSlúžiť a pomáhať2008
216590Dancák, FrantišekDal nám príklad. Homiletické príklady 7. 2008
216861Dancák, FrantišekMinútka2008
217323Dancák, FrantišekRaduj sa. 2008
990706Dancák, FrantišekDokumenty Druhého vatikánskeho koncilu a Katechizmus Katolíckej cirkvi2008
214260Dancák, FrantišekVasiľ Kočemba2008
214261Dancák, FrantišekDal nám príklad. 2008
34046Dancák, FrantišekPútnické miesta sveta2008
34047Dancák, FrantišekZborník dokumentov z osláv 150. výročia narodenia Emila Kubeka2008
469586Dancák, FrantišekĽutina2010
467128Dancák, FrantišekVýber z diela. 2010
473016Dancák, FrantišekDal nám príklad 17. 2010
467387Dancák, FrantišekLitmanovská hora. 2010
718162Dancák, FrantišekPrišiel čas.... 2011
993142Dancák, FrantišekHrabské2011
716178Dancák, FrantišekSlužba v láske. 2011
993144Dancák, FrantišekLegnava a jej monastier2012
993145Dancák, FrantišekBránou viery2012
993149Dancák, FrantišekPútnické miesta sveta2012
993151Dancák, FrantišekPoďme do Betlehema2012
993154Dancák, FrantišekVerím v príkladoch2013
993155Dancák, FrantišekMariánske pútnické miesta Prešovskej archieparchie2013
993158Dancák, FrantišekNaši verní ochrancovia2013
993165Dancák, FrantišekPrebuďme sa2013
1061843Dancák, FrantišekDal nám príklad2013
993166Dancák, FrantišekVýberová bibliografia publikačnej činnosti 1957-20142014

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1026323Dancák, FrantišekBlahovistnik r. XXI. (1985)1985
887663Dancák, FrantišekSlovo r. XVII. (1985)1985
1026324Dancák, FrantišekBlahovistnik r. XXII. (1986)1986
1026758Dancák, FrantišekSlovo r. XVIII. (1986)1986
1026325Dancák, FrantišekBlahovistnik r. XXIII. (1987)1987
1026759Dancák, FrantišekSlovo r. XIX. (1987)1987
1026326Dancák, FrantišekBlahovistnik r. XXIV. (1988)1988
1026760Dancák, FrantišekSlovo r. XX. (1988)1988
1026327Dancák, FrantišekBlahovistnik r. XXV. (1989)1989
1026763Dancák, FrantišekSlovo r. XXI. (1989)1989
1026328Dancák, FrantišekBlahovistnik r. XXVI. (1990)1990
1026770Dancák, FrantišekSlovo r. XXII. (1990)1990
1026329Dancák, FrantišekBlahovistnik r. XXVII. (1991)1991
1026771Dancák, FrantišekSlovo r. XXIII. (1991)1991