logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovNemečkay, Štefan

Iné mená:

Nemecskay Stephanus. Nemecskay, pseudonymy Farár Hrnčárowskí, Vaterlandsfreund

Tituly:

prepošt, náboženský spisovateľ, apologéta

Životopisné dáta:

* 16. augusta 1792, Dojč, okr. Senica – † 17. júna 1884, Trnava

Životopis:

Narodil sa v zemianskej rodine. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Skalici, Mosonmagyaróvári a Trnave. Filozofiu študoval v Trnave, teológiu vo Viedni. Za kňaza ho vysvätili 18. augusta 1816.
Ako kaplán pôsobil v Šaštíne, od r. 1822 v Trnave, od 21. decembra 1829 bol farárom v Hrnčiarovciach. V r. 1837 sa stal dekanom trnavského dištriktu, 5. augusta 1844 bol vymenovaný za trnavského kanonika a 10. septembra 1854 za titulárneho prepošta prepozitúry sv. Benedikta. Zomrel ako nestor diecézy vo veku 92 rokov.
Patril k druhej generácii bernolákovcov a bol výrazným náboženským spisovateľom. Písal a publikoval po nemecky a maďarsky, ale predovšetkým po slovensky. V bernolákovskej slovenčine vydal katechetické práce i spevník. Vyšli aj jeho príležitostné kázne. V r.1876 uverejnil v kalendári Pútnik svätovojtešský opis svojej cesty po Taliansku od Janova po Neapol - Cesta po celej Italiji až po Janow (Genuu), Rím a Neápol. Precestoval však aj Nemecko, Holandsko a Anglicko. Proti silnejúcej maďarizácii napísal obranný spis Gedanken eines Slaven in Ungarn über die nationale Intoleranz der Magyaren (Myšlienky jedného Slováka v Uhorsku o národnej neznášanlivosti Maďarov), ktorý však ostal v rukopise. Proti kritike pápežskej politiky v Uhorskom sneme napísal dielo o vzťahu rímskych pápežov k Uhorsku, vyšla aj po maďarsky.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 814; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 236-238; Vavrovič, J.: Svetlá minulosti. Trnava 1994, s. 72-73.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944576Nemečkay, ŠtefanKrátki Witah z Kresťanského Katolíckeho Katechizmusa pre Détki Obecného Ľudu1839
944580Nemečkay, ŠtefanPobožné Pjsne k duchownjmu Prospechu Werících Dussí.1840
944577Nemečkay, ŠtefanKrátki Witah z Kresťanského Katolíckeho Katechizmusa pre Détki Obecného Ľudu1841
944581Nemečkay, ŠtefanPobožné Pjsne k duchownjmu Prospechu Werících Dussí.1841
944583Nemečkay, ŠtefanGeschichtliche Beweise1842
944584Nemečkay, ŠtefanKrátká Historia Biblická starého i nowého Zákona, pre Détki obecného Ludu.1842
945701Nemečkay, ŠtefanTörténelmi bizonyitékok1843
944578Nemečkay, ŠtefanKrátki Witah z Kresťanského Katolíckeho Katechizmusa pre Détki Obecného Ľudu1845
944586Nemečkay, ŠtefanDwe prihodné Kazné1847
944579Nemečkay, ŠtefanKrátki Witah z Kresťanského Katolíckeho Katechizmusa pre Détki Obecného Ľudu1848
944587Nemečkay, ŠtefanGedanken eines Slaven in Ungarn über die nationale Intoleranz der Magyaren1848?
944585Nemečkay, ŠtefanKrátká Historia Biblická starého i nowého Zákona, pre Détki obecného Ludu.1851
944582Nemečkay, ŠtefanPobožné Pjsne k duchownjmu Prospechu Werících Dussí.1855