logo
bannermaria

Bibliografia niektorých vydavateľstiev


Našlo sa 791 vyhovujúcich záznamov

Por. č.ZodpovednosťNázovRok
1058687Miatyánk1948
1018120Malý katechizmus pre katolícke dietky1951
908850Brišák, JánHore srdcia1951
402742Baar, Jindřich ŠimonCestou krížovou1951
1042747Obradoslovie1951
476487Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXXIX. (1951)1951
1042762Spesz, AlexanderSviatosti /1951
883803Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov1951
908638Blahoslavení pokojamilovní ...1951
913284Konferencia slovenských rímskokatolíckych biskupov a ordinárov v Bratislave 14. apríla 19511951
909468Čítania a evanjeliá pri verejných bohoslužbách1951
1041610Boldogok és békeszeretök1951
1041612Directorium Officii Divini pro Anno Domini Bissextili MCMLII in usum Cleri tum saecularis tum religiosi omnium dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis approbat1951
395517Zaťko, MatejObradoslovie1951
881343Záreczky Štefan, ThDr.Duchovný pastier r. 28-29, č. 1-5, 1951/521951/52
718854Dudáš, CyrilElementa Philosophiae Christianae1952
478617Višňovský, MikulášKatechetika pre laických katechetov1952
1049525Písmo sväté Nového zákona1952
1049532Boj za mier - Boj za život1952
1049544Misál latinsko-slovenský1952
1041615Krížová cesta1952
1041617Osnovy pre vyučovanie rím. kat. náboženstva v školách1952
1041618Pane zostaň s nami1952
1041619Directorium Officii Divini pro Anno Domini Bissextili MCMLIII in usum Cleri tum saecularis tum religiosi omnium dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis approba1952
916464Pane, zostaň s nami1952
476657Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXXX. (1952)1952
937494Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov1953
720953Directorium Officii divini persolvendi sacrique paragendi pro anno domini 19541953
937565Római katolikus katekizmus bibliai példázatokkal kezdők számára1953
721015Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXXXI. (1953)1953
914819Malý katechizmus pre katolícke dietky1953
1024696Záreczky Štefan, ThDr.Duchovný pastier r. 30, č. 1-10, 19531953
1041620Kis Katekizmus1953
1041622Római katolikus katekizmus és biblia a nemzeti iskolák 1. és 2. osztálya számára1953
1041623Római katolikus kis katekizmus az elsőfokú (nemzeti) iskolák 3., 4. és osztálya számára1953
479526Višňovský, MikulášTheologia fundamentalis I.1954
479527Višňovský, MikulášTheologia fundamentalis II.1954
937566Római katolikus kis katekizmus az elsőfokú (nemzeti) iskolák 3., 4. és osztálya számára1954
907888Horák, AlexanderAko žijeme1954
914820Malý katechizmus pre katolícke dietky1954
1024697Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 31, č. 1-10, 19541954
884414Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. LXXXII. (1954)1954
1041644Kis Katekizmus1954
1041645Schneider-Trnavský, MikulášMissa in honorem SSmi Cordis Jesu1954
1041646Schneider-Trnavský, MikulášOtče náš1954
1041647Schneider-Trnavský, MikulášPrelúdiá pre organ.1954
1041648Schneider-Trnavský, MikulášRequiem 1.-2. ad unum vocem mediam comitante organe1954
1041649Schneider-Trnavský, Mikulᚊtyri štácie k slávnosti Božieho tela a 15 cirkevných miešaných zborov.1954
1041650Directorium Officii Divini pro Anno Domini Bissextili MCMLV in usum Cleri tum saecularis tum religiosi omnium dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis approbatu1954
413238Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov - katolíkov1955
721016Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. LXXXIII. (1955)1955
916861Písmo sväté Starého zákona1955
914821Malý katechizmus pre katolícke dietky1955
910987Gott zum Lob1955
1024698Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 32, č. 1-10, 19551955
916465Pane, zostaň s nami1955
1041651Kis Katekizmus1955
1041652Római katolikus kis katekizmus az elsőfokú (nemzeti) iskolák 3., 4. és osztálya számára1955
1041653Slovenské pašie na Kvetnú nedeľu a na Veľký piatok1955
1041654Directorium Officii recitandi sacrique peragendi pro Anno Domini bissextili MCMLVI in usum Cleri Dioecesium Reipublicae Čechoslovacae ab Excellentissimis Dominis Ordinariis approbatum, continens "Prop1955
882980Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. LXXXIV. (1956)1956
883251Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 33, č. 1-10, 19561956
1041655Kis Katekizmus1956
1041656Malý katechizmus pre katolícke dietky1956
1041658Pane zostaň s nami1956
1041659Római katolikus kis katekizmus katolikus gyermekek számára.1956
1041660Directorium Officii Divini pro Anno Domini Bissextili MCMLVII in usum Cleri tum saecularis tum religiosi omnium Dioecesium Reipublicae Čechoslovakae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordi1956
1041667Krovina, MichalZvláštny úvod do Nového zákona1957
1041698Malý katechizmus pre katolícke dietky1957
1041700Pane zostaň s nami1957
1041701Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov1957
1041702Római katolikus katekizmus bibliai példázatokkal kezdők számára1957
1041703Római katolikus kis katekizmus katolikus gyermekek számára.1957
1041704Directorium Officii Divini recitandi sacrique peragendi pro Anno Domini MCMLVIII in usum Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis approbatum, cui a1957
476216Lorad, E.Umelecko-historické pamätné kostoly na Slovensku1957
721018Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. LXXXV. (1957)1957
1024699Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 34, č. 1-10, 19571957
1041661Kis Katekizmus1957
1041705Malý katechizmus pre katolícke dietky1958
1041707Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini MCMLIX in usul Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis approbatum, cui a1958
721019Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. LXXXVI. (1958)1958
1024700Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 35, č. 1-10, 19581958
1029400Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. LXXXVII. (1959)1959
1041710Kis Katekizmus1959
1041714Malý katechizmus pre katolícke dietky1959
1041740Pane zostaň s nami1959
1041741Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini MCMLX in usul Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis approbatum, cui ad1959
476310Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 36, č. 1-10, 19591959
479535Uhrin Jozef, ThDr.Theologia dogmatica specialis 1 et 21960
1041744Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov1960
1041745Római katolikus kis katekizmus katolikus gyermekek számára.1960
1041746Straka, Jozef (1903-1971)Elementa Philosophiae Christianae: Critica1960
1041748Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini MCMLXI in usul Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis approbatum, cui a1960
1019995Straka, Jozef (1903-1971)Elementa Philosophiae christianae. Introductio in Universam Philosophiam1960
1019997Straka, Jozef (1903-1971)Elementa Philosophiae Christianae: Logica1960
721021Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. LXXXVIII. (1960)1960
477085Dudáš, CyrilConspectus theologiae moralis1960
1024701Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 37, č. 1-10, 19601960
1041750Pane zostaň s nami1961
1041751Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini MCMLXII in usul Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis approbatum, cui 1961
721022Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. LXXXIX. (1961)1961
1024708Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 36, č. 1-10, 19611961
1041752Krovina, MichalNový zákon1962
720999Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. XC. (1962)1962
1041838Malý katechizmus pre katolícke dietky1962
1041839Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov1962
1041840Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini MCMLXIII in usul Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis approbatum, cui1962
1024709Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 37, č. 1-10, 19621962
1027255Dubois,J.Druhý Vatikánsky snem1962?
476977Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini bissextili 19641963
478775Horák, AlexanderApoštoli Slovienov1963
477016Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. XCI. (1963)1963
1041841Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini MCMLXIV in usul Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis approbatum, cui 1963
1024710Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 38, č. 1-10, 19631963
476932Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini 19651964
1029401Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. XCII. (1964)1964
479528Višňovský, MikulášTheologia fundamentalis I.1964
476313Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 39, č. 1-10, 19641964
1041843Kis Katekizmus1964
1041844Malý katechizmus pre katolícke dietky1964
1041845Római katolikus kis katekizmus katolikus gyermekek számára.1964
479033Lekcionár1965
875835Malý katechizmus pre katolícke dietky1965
1019999Straka, Jozef (1903-1971)Metaphysica specialis, cosmologia, psychologia, ethica1965
944026Krovina, Michal,1914-1991Zvláštny úvod do Nového zákona1965
476339Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. XCIII. (1965)1965
1041847Kis Katekizmus1965
1041848Krovina, MichalNový zákon1965
1024711Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 40, č. 1-10, 19651965
1041897Pane zostaň s nami1965
1041898Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov1965
1041899Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini MCMLXVI in usul Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis approbatum, cui 1965
728581Krížová cesta – Cirkevný pohreb1966
1029402Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. XCIV. (1966)1966
479536Uhrin Jozef, ThDr.Theologia dogmatica specialis 1 et 21966
875106Dubois, JeanDruhý vatikánsky snem1966
477043Dudáš, CyrilConspectus theologiae moralis1966
424368Ordinárium Svätej Omše1966
1024712Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 41, č. 1-10, 19661966
1049568Krížová cesta - Cirkevný pohreb1966
1041900A Szentmise állandó részei1966
1041902Malý katechizmus pre katolícke dietky1966
1041904Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini MCMLXVII in usul Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis approbatum, cui1966
476988Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. XCV. (1967)1967
477000Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini bissextili 19681967
477011Malé hodinky k Preblahoslavenej Panne Márii1967
479376Višňovský, MikulášTheologia fundamentalis. 3.1967
403103Balogh, Štefan (1908-1986)Rukoväť ku základnému bohosloviu1967
479416Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov.1967
476360Škoda, LadislavDuchovný pastier r. 42, č. 1-10, 19671967
40670Slovenská liturgická komisiaLiturgické nápevy1967
1041906Gratia Vobis et Pax. (Zjv. 1 , 4 )1967
1041910Otče náš ...1967
1041911Pane zostaň s nami1967
1041912Római katolikus katekizmus bibliai példázatokkal kezdők számára1967
1041914Úprava o úcte tajomstva eucharistie1967
1041918Variationes in ordinem missae inducendae1967
1041919Višňovský, MikulášVierouka. 11967
1041905Višňovský, MikulášVierouka. 21967?
1041920A Szentmise állandó részei1968
1041921Dekrét o kresťanskej výchove mládeže1968
1041947Hagyjátok a kisdedeket, hogy hozzám jöjjenek!1968
1041948Katechizmus pre počiatočníkov1968
1041949Katekizmus Kezdok Számára1968
1041950Kis Katekizmus katol. Gyermekek Számára1968
1041952Krovina, MichalSpoločenské zásady evanjelia1968
1041953Malý katechizmus pre katolícke dietky1968
1041955Nápev kanonu, ktorý sa môže používať v spievaných a koncelebrovaných sv. omšiach1968
1041956Ordinarium1968
734501Krovina, MichalHomílie z Evanjelií na nedele a sviatky II.1968
1041957Ordinarium svätej omše1968
479014Malý, VincentÚvod do posvätnej liturgie I1968
1041958Panna Mária trnavská1968
1041959Dekrét Druhého Vatikánskeho Koncilu o laickom apoštoláte1968
734506Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-691968
479530Višňovský, MikulášTheologia fundamentalis I.1968
479531Višňovský, MikulášTheologia fundamentalis II.1968
479550Spolok sv. VojtechaMetodické poznámky ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne"1968
1041982Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov1968
1041983Római katolikus kis katekizmus katolikus gyermekek számára.1968
1041985Živý ruženec1968
1041986Kalendár grékokatolíkov - 19691968
1041987Liturgikus falinaptár - 19691968
1041988Nástený kalendár - 19681968
1041989Nástený kalendár - 19691968
477001Škoda, LadislavPútnik svätovojtešský r. XCVI. (1968)1968
732508Katecheticka komisia pri SSVNechajte malickych prist ku mne1968
875869Pašie1968
479595Spolok sv. VojtechaBoh a ja - Jednotný katolícky spevník1968
730241Spoločné modliby veriacich1968
728467Katolícke noviny. Roč. 83 /119/, č. 1-51, 19681968
477078Spolok sv. VojtechaDirectorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini 19691968
477081Lazík, AmbrózSpoločné modlitby veriacich1968
477082Višňovský, MikulášKatechetika pre laických katechétov1968
728754Pohrebná knižka (Liber exsequiarum)1968
734899Krovina, MichalHomílie z Evanjelií na nedele a sviatky I.1968
479412Spolok sv. VojtechaNechajte maličkých prísť ku mne1968
1049529Biblická komisia pri SSVPísmo sväté Starého zákona. 1.1968
476359Hrušecký, JozefDuchovný pastier r. 43, č. 1-10, 19681968
941772Fedor, Michal, SJLiturgia sv. Jána Zlatoústeho1968
1049553Višňovský, MikulášKatechetika1968
1049559Liturgia sv. Jána Zlatoústeho1968
476894Lazík, AmbrózElenchus e Rituali Slovacchiae1968
1023459Korec, JozefCirkevné rečníctvo /Homiletika/1968
878074Prokein, AntoniusProvisio infirmorum1968
1041984Ružencove ceduľky1968, 1971, 1974, 1990
1041616Nové obrady svätej omše1968??
476684Malý, VincentÚvod do posvätnej liturgie III.1969
877076Spolok svätého VojtechaOrdo missae rubricae et Calendarium Romanum1969
728853Biblická komisia pri SSVPísmo sväté Starého zákona 2. zväzok (2.časť )1969
479514Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny II.1969
479007Bagin Anton, ThDr.Cirkevné umenie1969
1025057Dudáš, CyrilHlavné zásady katolíckej mravovedy.1969
479011Malý, VincentÚvod do posvätnej liturgie II1969
479016Ligoš, JozefBohoslužba slova mimo svätej omše1969
402476Bagin Anton, ThDr.Patrológia1969
734508Krovina, MichalHomílie1969
1063484Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny I.1969
479552Ordo missae cum populo1969
501312Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny III1969
1041990A Szentmise állandó részei1969
1041991Adventné prefácie a omšové nápevy1969
1054794Pavol VI.Humanae vitae1969
1041994Gábriš, JúliusDejiny prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom1969
1054801Spolok sv. VojtechaJednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov1969
1021539Dúbravec, ŠtefanVierouka1969
477039Biblická komisia pri SSVPísmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť )1969
1042031Krovina, MichalNový zákon v "Plnosti času"1969
1042033Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II. Instauratum Auctoritate Pauli PP. VI. Promulgatum.1969
1042034Ordinarium1969
501363Malý katechizmus katolíckeho náboženstva1969
477045Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. XCVII. (1969)1969
1042041Ordo missae cum populo. - Praeparatus pro liturgia in Lingua Hungarica. Juxta Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Vaticani II.1969
1042042Pane zostaň s nami1969
477051Višňovský, MikulášVierouka1969
1042043Papp, Štefan (1917-1990)Krestna doroha1969
1042044Prehľad platných predpisov pri sv. omši za účasti ľudu1969
1042045Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov1969
1042046Üdvösségünk elökészitése1969
1042047Üdvösségünk megvalósulása1969
1042048Višňovský, MikulášTheologia Fundamentalia1969
1042049Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini Bissextili MCMLXX in usum Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis approb1969
1042050Papp, Štefan (1917-1990)Kalendár grékokatolika - 19701969
1063299Ex ordine missae1969
1042051Nástený kalendár - 19701969
1063300Ordo missae1969
1019016Papp, Štefan (1917-1990)Grekokatolicki duchovní pisňi 1969
477065Pöstényi, JánNebeské kvietky1969
477066Katechetická komisia pri SSVPracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne"1969
479375Krovina, MichalZvláštny úvod do Nového zákona1969
728466Katolícke noviny. Roč. 84 /120/, č. 1-51, 19691969
479378Višňovský, MikulášVierouka 1.1969
479379Višňovský, MikulášVierouka 2.1969
1043348Druhý vatikánsky koncilDokumenty II.vatikánskeho koncilu1969
1043349Ján Pavol II.Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu I. a II.1969
734639Krovina, MichalPrehľad prednášok z Nového Zákona1969
734898Lekcionár I.1969
1049527Biblická komisia pri SSVPísmo sväté Starého zákona - zväzok 31969
769729Martinec, AlojzBiblické prednášky zo Starého zákona1969
476357Krovina, MichalDuchovný pastier r. 44, č. 1-10, 19691969
1031626Kliman AndrejNáš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses1969
479465Sviatosť birmovania1969
475890Martinec, AlojzPrednášky z biblickej archeológie1969
1043342Druhý vatikánsky koncilDokumenty druhého Vatikánskeho koncilu I - II1969 , 1972
1042693Esterle, Peter Jozef, OFMMatričný slovník1970
1032976Svätá omša za pokoj národov1970
476945Nechajte maličkých prísť ku mne1970
476958Spolok svätého VojtechaOrdo missae1970
476714Ordinárium Svätej omše slovensko-latinskej1970
476715Ordinárium Svätej omše1970
476975Poučenie pre snúbencov1970
874548Pane zostaň s nami1970
501314Bagin Anton, ThDr.Úvod do staroslovienčiny1970
1026900Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini MCMLXXI :1970
476247Katolícke noviny. Roč. 85 /121/, č. 1-51, 19701970
41052Bagin Anton, ThDr.Dedičstvo otcov1970
479596Boh a ja - Jednotný katolícky spevník1970
875895Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne"1970
476280Krása slovenských pamiatkových kostolov 1870-19701970
477053Korba, EmilKalendar gréckokatolíkov na rok 19711970
1026686Hučko, LadislavSlovo r. II. (1970)1970
729220Daniel RopsPísmo sväté pre deti1970
1063301Ordo Lectionum1970
1042054Dudáš, CyrilConspectus Theologiae Moralis1970
1042057Kánonové tabuľky latinsko-slovenské1970
1042058Kánonové tabuľky maďarsko-slovenské1970
1042059Koncepcia ideovej náplne "Pacem in Terris" Združenia katolíckeho duchovenstva ČSSR1970
1042062Krásy Slovenských pamiatkových kostolov1970
477077Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. XCVIII. (1970)1970
479394Üdvösségünk megvalósulása. Újszövetségi történetek vallásunk igazságaival. Hittankönyv felsőbb osztályosok számára. (Uskutočnenie nášho spasenia. Novozákonné udalosti s pravdami na1970
1042087Papp, Štefan (1917-1990)Krestna doroha1970
1042088Pašie - skrátené pašie podľa sv. Marka na Kvetnú nedeľu1970
1042089Római katolikus kis katekizmus katolikus gyermekek számára.1970
1042090Spolok sv. Vojtecha Trnava 1870-19701970
1042091Sto rokov Spolku sv. Vojtecha v Trnave 1870-19701970
1042092Temetés1970
1042093Papp, Štefan (1917-1990)Kalendár blahovistnika 19711970
734894Lekcionár VI.1970
1042094Korba, EmilKalendár grékokatolikov - 19711970
734895Lekcionár V.1970
1042095Pokoj ľuďom dobrej vôle - 19711970
734896Lekcionár IV.1970
734897Lekcionár III.1970
1049530Biblická komisia pri SSVPísmo sväté Nového zákona zväzok 41970
769726Krovina, MichalVšeobecný úvod do Písma Svätého1970
476352Krovina, MichalDuchovný pastier r. 45, č. 1-10, 19701970
1049555Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov1970
875758Lekcionár II.1970
1042674Pöstényi, JánNebeské kvietky1970
476915Boh a ja1970
888573Bagin Anton, ThDr.Dedičstvo otcov1970
1042052Višňovský, MikulášTheologia Fundamentalia1970?
476940Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov1971
1024822Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini bissextili MCMLXXII :1971
476998Štefko, KolomanPútnik svätovojtešský r. XCIX. (1971)1971
944465Korba, EmilBlahovistnik r. VII. (1971)1971
479323Korba, EmilKalendár Slova pre gréckokatolíkov na rok 19721971
732514Jan CizikRimskokatolicky Katechizmus1971
718950Rímsko-katolícky katechizmus1971
732539Strucny katechizmus1971
431740Bagin Anton, ThDr.Vybrané kapitoly z čsl. cirkevných dejín.1971
1026687Korba, EmilSlovo r. III. (1971)1971
477060Spolok svätého Vojtecha,TrnavaMalý katechizmus katolíckeho náboženstva1971
1019017Papp, Štefan (1917-1990)Chrystos - moja sila1971
728465Katolícke noviny. Roč. 86 /122/, č. 1-52, 19711971
403105Balogh, Štefan (1908-1986)Úvod do filozofie1971
477089Poučenie pre snúbencov1971
877218Krížová cesta - deviatnik1971
734891Lekcionár IX.1971
734892Lekcionár VIII.1971
734893Lekcionár VII.1971
1042096Boh a ja1971
1042097Spišák, PavolChváľme Boha1971
1042102Katekizmus Kezdok Számára1971
1042103Koncepcia ideovej náplne "Pacem in Terris" Združenia katolíckeho duchovenstva ČSSR1971
1049528Biblické dejiny1971
1042104Krovina, MichalZvláštny úvod do Nového zákona1971
476345Krovina, MichalDuchovný pastier r. 46, č. 1-10, 19711971
1042105Külonlenyomat az ordo lectionum1971
1042106Ordinarium1971
1042107Ordinárium Svätej omše slovensko-latinskej1971
1042113Pamiatka na sviatosť birmovania1971
1042114Pane zostaň s nami1971
1042115Ritus Simplex sepulturae1971
476874Schématizmus slovenských katolíckych diecéz1971
1042128Római katolikus katekizmus bibliai tőrténetekkel kezdők számára1971
1042129Római katolikus kis katekizmus katolikus gyermekek számára.1971
1042130Üdvösségünk elökészitése és megválósulása1971
1042131Papp, Štefan (1917-1990)Kalendár blahovistnika 19721971
1042132Kalendár Spolku sv. Vojtecha 19721971
479706Svätý týždeň1971
1068784Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Etika1971
875761Stručný katechizmus1971
1026310Korba, EmilBlahovistnik r. VIII. (1972)1972
476963Korba, EmilKalendár Slova pre gréckokatolíkov na rok 19731972
877351Chváľme Boha1972
883241Krovina, MichalDuchovný pastier r. 47, č. 1-10, 19721972
720947Directorium officii persolvendi sacrique peragenti pro anno domini 1973 in usum cleri omnium dioecesium Slovacchiae ab excellentissimis dominis ordinariis approbatum, continens pro1972
874551Pane zostaň s nami1972
876358Slovenský misál. 2. časť1972
887656Korba, EmilSlovo r. IV. (1972)1972
728464Katolícke noviny. Roč. 87 /123/, č. 1-52, 19721972
734887Lekcionár XI.1972
734888Lekcionár XII.1972
734889Lekcionár X. 2. časť1972
734920Lekcionár XIII.1972
1042136Christos moja sila1972
1042138Krížová cesta - deviatnik1972
1042139Pöstényi, JánNebeské kvietky1972
1042140Malé hodinky k Preblahoslavenej Panne Márii1972
1042141Malý katechizmus katolíckeho náboženstva1972
1042149Prehľad platných predpisov pri sv. omši za účasti ľudu1972
476902Marko, FrantišekPútnik svätovojtešský r. C. (1972)1972
1042158Slovenský misál. 1. časť1972
1042159Živý ruženec1972
877552Krátka gréckokatolícka liturgika1972
1042160Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini Bissextili MCMLXXIII in usum Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis app1972
1042161Kalendár Spolku sv. Vojtecha 19731972
1042163Nástený kalendár - 19731972
476924Pane, zostaň s nami1972
476913Lekcionár X. 1. časť1972?
1042176Korba, EmilKalendár slova pre gréckokatolíkov na rok 19741973
399361Dudáš, CyrilÚvod do morálky1973
1026311Korba, EmilBlahovistnik r. IX. (1973)1973
479517Bagin Anton, ThDr.Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín1973
475941Krovina, MichalNový zákon - Spoločenské zásady evanjelia1973
731964Krížová cesta deviatnik1973
1026690Korba, EmilSlovo r. V. (1973)1973
1063303Novus Ordo Provisionis Infirmorum1973
476296Katolícke noviny. Roč. 88 /124/, č. 1-52, 19731973
476358Krovina, MichalDuchovný pastier r. 48, č. 1-10, 19731973
476658Štefko, KolomanPútnik svätovojtešský r. CI. (1973)1973
1042164Dvadsať rokov života Spolku sv. Vojtecha ako účelového zariadenia r. kat. cirkvi na Slovensku1973
1042166Ligoš, JozefBohoslužba slova mimo svätej omše1973
1042167Martinec, AlojzBiblické prednášky zo Starého zákona1973
1042168Martinec, AlojzPrednášky z biblickej archeológie1973
1042171Novus Ordo Provisionis Informorum [Riadny obrad prijímania nemocných]1973
877820Pane zostaň s nami1973
1042172Novus Ordo Provisionis Informorum [A betegek áldoztatásának szertartása]1973
1042173Živý ruženec1973
1042174Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini Bissextili MCMLXXIV in usum Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis appr1973
1042175Korba, EmilKalendár blahovistnika 19741973
1026312Korba, EmilBlahovistnik r. X. (1974)1974
1042194Kalendár Spolku sv. Vojtecha 19751974
875286Liturgický obežník I/1974 (Príloha diecéznych obežníkov)1974
479516Bagin Anton, ThDr.Cirkevné umenie1974
882990Štefko, KolomanPútnik svätovojtešský r. CII. (1974)1974
1032245Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini MCMLXXV :1974
887660Korba, EmilSlovo r. VI. (1974)1974
728463Katolícke noviny. Roč. 89 /125/, č. 1-52, 19741974
476346Krovina, MichalDuchovný pastier r. 49, č. 1-10, 19741974
1062020V brázde Metodovej ...1974-
1026313Korba, EmilBlahovistnik r. XI. (1975)1975
1020170Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie. Starovek1975
1042195Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie. Stredovek1975
1042196Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini Bissextili MCMLXXVI in usum Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis appr1975
1042197Korba, EmilGréckokatolícky kalendár 19761975
477005Uhrin Jozef, ThDr.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky 21975
887658Korba, EmilSlovo r. VII. (1975)1975
875627Pane zostaň s nami1975
1019021Papp, Štefan (1917-1990)Velikij cerkovnyj sbornik Chvalite Hospoda1975
728462Katolícke noviny. Roč. 90 /126/, č. 1-52, 19751975
476344Krovina, MichalDuchovný pastier r. 50, č. 1-10, 19751975
476389Horák, AlexanderPedagogika1975
476901Štefko, KolomanPútnik svätovojtešský r. CIII. (1975)1975
1026314Korba, EmilBlahovistnik r. XII. (1976)1976
1020172Šoka, SilvesterStručný úvod do dejín filozofie. Novovek1976
405014Beitl, JozefLiturgika 1.-2. diel1976
1042199Kišiday, František A.Kresťanstvo1976
1042200Krížová cesta - deviatnik1976
1042201Krovina, MichalZvláštny úvod do Nového zákona1976
1042208Liturgický obežnik 1/19761976
1042209Živý ruženec1976
1042210Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini Bissextili MCMLXXVII in usum Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis app1976
479523Dudáš, CyrilMorálna teológia1976
1042211Korba, EmilGréckokatolícky kalendár 19771976
883240Krovina, MichalDuchovný pastier r. 51, č. 1-10, 19761976
476970Krovina, MichalNový zákon v "Plnosti času"1976
479532Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu -aj maďarsky1976
475961Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu1976
475966Omše Slovenského misála1976
887657Korba, EmilSlovo r. VIII. (1976)1976
397436Korba, EmilGréckokatolícky liturgikon ; Emil Korba1976
479372Obrad birmovania. Ordo confirmationis. Rímsky pontifikál obnovený podľa zásad ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI.1976
477090Štefko, KolomanPútnik svätovojtešský r. CIV. (1976)1976
732608Obradu krstu deti a sobasne obrady1976
944065Malý, VincentPohrebné obrady1976
476362Katolícke noviny. Roč. 91 /127/, č. 1-52, 19761976
730067zodpovednosť Pápež Pavol VI.Obrad pomazania chorých a pastoračná starosť o nich1976
874989II. vatikánsky snem Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae1976
877831Liturgia horarum. Propria dioecesium Slovachiae1977
1026315Korba, EmilBlahovistnik r. XIII. (1977)1977
1042212Bagin Anton, ThDr.Úvod do staroslovienčiny1977
435498Višňovský, MikulášMalý teologický lexikon1977
730156Rímsky Rituál .Obnovený podľa smerníc ustanovených druhým Vatikánskym snemom a výhlásený autoritou Pápeža Pavla VI.1977
1042242Obrad pokánia1977
1042244Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini Bissextili MCMLXXVIII in usum Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis ap1977
1042245Korba, EmilGréckokatolícky kalendár 19781977
476026Šoka, SilvesterÚvod do filozofie. Logika1977
1026696Korba, EmilSlovo r. IX. (1977)1977
877453Vrablec Jozef, ThDr.Homiletika1977
712601Krížová cesta. Deviatnik.1977
875940Obrady koncelebrácie1977
476325Katolícke noviny. Roč. 92 /128/, č. 1-52, 19771977
401088Štefko, KolomanPútnik svätovojtešský r. CV. (1977)1977
1020120Šátek, JozefPrehľad cirkevných dejin. 1.1977
1024732Uhrin Jozef, ThDr.Duchovný pastier r. 58, č. 1-10, 19771977
397025Bagin Anton, ThDr.Kresťanská archeológia. Úvod do staroslovienčiny1977
875751Obrad pokánia [Ordo Poenitentiae]1977
1057024Modlitby a piesne pre gréckokatolíkov1978
1026316Korba, EmilBlahovistnik r. XIV. (1978)1978
476173Katolícke noviny, Roč. 93 /129/ , č. 1-51, 19781978
882985Štefko, KolomanPútnik svätovojtešský r. CVI. (1978)1978
400448Dúbravec, ŠtefanKatolícka dogmatika. 1. diel1978
1042247Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini Bissextili MCMLXXIX in usum Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis appr1978
1042248Korba, EmilGréckokatolícky kalendár na rok 19791978
475981Spoločné modlitby veriacich1978
475984Directorium offici divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini 19791978
475994Lekcionár na nedele a sviatky1978
887659Korba, EmilSlovo r. X. (1978)1978
878225Dudáš, CyrilÚvod do morálky1978
878245Ročenka 19791978
476354Uhrin Jozef, ThDr.Duchovný pastier r. 59, č. 1-10, 19781978
479452Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Psychológia.1978
401119Schematizmus slovenských katolíckych diecéz1978
479461Krížová cesta. Deviatnik.1978
399359Dudáš, CyrilMorálna teológia.1978
401156Uhrin Jozef, ThDr.Prednášky z porovnávacej dogmatiky1979
1026317Papp, Štefan (1917-1990)Blahovistnik r. XV. (1979)1979
1020174Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Etika1979
1020175Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Kozmológia1979
400455Horák, AlexanderKatechetika1979
1042250Krížová cesta. Deviatnik.1979
1042252Pane zostaň s nami1979
1042253Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini Bissextili MCMLXXX in usum Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis appro1979
1042254Korba, EmilGréckokatolícky kalendár na rok 19801979
475988Štefko, KolomanPútnik svätovojtešský r. CVII. (1979)1979
501332Slovenská liturgická komisiaPoučenie o sviatosti krstu1979
475989Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Prirodzená teológia1979
501343Nagy, J. 4 ill ;[ilustroval: J. Nagy]Katechizmus1979
397923Feriálny lekcionár 21979
430470Feriálny lekcionár1979
1026699Papp, Štefan (1917-1990)Slovo r. XI. (1979)1979
728461Katolícke noviny. Roč. 94 /130/, č. 1-52, 19791979
732587Poucenie o svietosti krstu1979
732589Poucenie o sviatosti manzelstva1979
476353Uhrin Jozef, ThDr.Duchovný pastier r. 60, č. 1-10, 19791979
1049567Slovenská liturgická komisiaPoučenie o sviatosti manželstva1979
1026318Papp, Štefan (1917-1990)Blahovistnik r. XVI. (1980)1980
397849Dudáš, CyrilÚvod do teológie1980
479006Bagin Anton, ThDr.Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín1980
730151Slovenská liturgická komisiaPosviacka kostola a oltára .Rímsky Pontifikál1980
475949Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini 19811980
475987Štefko, KolomanPútnik svätovojtešský r. CVIII. (1980)1980
1042260Bohoslužba modlitby1980
1042262Krížová cesta. Deviatnik.1980
1042264Papp, Štefan (1917-1990)Gréckokatolícky kalendár na rok 19811980
887661Papp, Štefan (1917-1990)Slovo r. XII. (1980)1980
1049222Filo, ElemírMalá koncilová konkordancia1980
728460Katolícke noviny. Roč. 95 /131/, č. 1-52, 19801980
875663Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Ontológia. Kritika.1980
1066411Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov1980
476350Uhrin Jozef, ThDr.Duchovný pastier r. 61, č. 1-10, 19801980
396237Kišiday, František AlexanderZákladná bohoveda 1-21980
1025489Filo, E.Malá koncilová konkordácia1980
728201Krajči, JozefVybrané kapitoly z cirkevnoprávnej histórie1980??
1026319Papp, Štefan (1917-1990)Blahovistnik r. XVII. (1981)1981
475930Rímsky pontifikál1981
475931Feriálny lekcionár v období "cez rok" /Zv./ 4! Cyklus 21981
479515Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Stredovek1981
475932Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini 19821981
475946Mihalovič, VincentLatinčina pre bohoslovcov1981
1042265Modlitvennik1981
1042266Pane zostaň s nami1981
430206Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie1981
1042305Papp, Štefan (1917-1990)Gréckokatolícky kalendár na rok 19821981
730242Feriálny lekcionár1981
1019018Papp, Štefan (1917-1990)Chrystos - moja sila1981
728459Katolícke noviny. Roč. 96 /132/, č. 1-52, 19811981
1026701Papp, Štefan (1917-1990)Slovo r. XIII. (1981)1981
1049521Krovina, MichalVšeobecný úvod do Písma svätého1981
476351Uhrin Jozef, ThDr.Duchovný pastier r. 62, č. 1-10, 19811981
731609Štefko, KolomanPútnik svätovojtešský r. CIX. (1981)1981
479450Uhrin Jozef, ThDr.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky. 2. (O milosti božej, Eschatológia, O sviatostiach)1981
874981ZOS, Slovenská liturgická komisiaKňazská vysviacka / Rímsky pontifikál1981
429578Krovina, MichalNový zákon - Spoločenské zásady evanjelia1982
1026320Papp, Štefan (1917-1990)Blahovistnik r. XVIII. (1982)1982
429600Kolarovský, PavelDejiny dogiem1982
475939Papp, Štefan (1917-1990)Biblický katechizmus pre gréckokatolíkov1982
729896DIRECTORIUM PRO ANNO DOMINI 19831982
501334Slovenská liturgická komisiaPoučenie o sviatosti pokánia (zmierenia)1982
432997Filo, ElemírPútnik svätovojtešský r. CX. (1982)1982
429425Horák, AlexanderPedagogika1982
1042307Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini Bissextili MCMLXXXIII in usum Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis ap1982
1042308Papp, Štefan (1917-1990)Gréckokatolícky kalendár na rok 19831982
728458Katolícke noviny. Roč. 97 /133/, č. 1-52, 19821982
1019020Papp, Štefan (1917-1990)Biblijnyj katychyzm dlja hrekokatolykiv1982
1026702Papp, Štefan (1917-1990)Slovo r. XIV. (1982)1982
804509Janega Štefan, Mons. ThDr.Úvod do historických kníh Starého zákona1982
1066660Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista1982
442789Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny1982
732588Poucenie o sviatosti pokania1982
476349Uhrin Jozef, ThDr.Duchovný pastier r. 63, č. 1-10, 19821982
741849Výňatok z rímskeho misála1982
730079DIRECTORIUM PRO ANNO DOMINI 19821982
475910Kišiday, František AlexanderNáboženstvo1983
475911Janega Štefan, Mons. ThDr.Úvod do prorockých kníh Starého zákona 11983
876553Liturgický obežník I/19831983
1026321Papp, Štefan (1917-1990)Blahovistnik r. XIX. (1983)1983
734495Pane zostaň s nami1983
475943Filo, ElemírPútnik svätovojtešský r. CXI. (1983)1983
730157Lekcionár V1983
1025350Papp, Štefan,1917-1990Sviatosť pokánia1983
426588Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Starovek1983
476001Janega Štefan, Mons. ThDr.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 21983
476006Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini 19841983
728450Katolícke noviny. Roč. 98 /134/, č. 1-52, 19831983
1042309Zárecký, ŠtefanJeho meno bolo Ján1983
1042310Lekcionár na rozličné príležitosti1983
1026703Papp, Štefan (1917-1990)Slovo r. XV. (1983)1983
1054358Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista1983
1042328Lekcionár na rôzne príležitosti1983
1042329Papp, Štefan (1917-1990)Gréckokatolícky kalendár na rok 19841983
476348Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 64, č. 1-10, 19831983
425929Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie1983
40660Záreczky Štefan, ThDr.Meno jeho bolo Ján1983
728571Papp, Štefan (1917-1990)Tajna pokajannja. Jak spovidatysja1983
1020173Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Psychológia.1984
1026322Papp, Štefan (1917-1990)Blahovistnik r. XX. (1984)1984
475923Directorium pro anno domini 19851984
476226Katolícke noviny. Roč. 99 /135/, č. 1-52, 19841984
428367Cesta k Bohu1984
431202Šoka, SilvesterStručný úvod do dejín filozofie1984
476003Šoka, SilvesterPsychológia1984
476011Bagin Anton, ThDr.Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín1984
476027Kišiday, František AlexanderKresťanstvo1984
1019019Papp, Štefan (1917-1990)Chrystos - moja sila1984
1026704Papp, Štefan (1917-1990)Slovo r. XVI. (1984)1984
1042337Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini Bissextili MCMLXXXV in usum Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis appr1984
1042338Papp, Štefan (1917-1990)Gréckokatolícky kalendár na rok 19851984
1066409Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov1984
1049524Janega Štefan, Mons. ThDr.Úvod do múdroslovných kníh Starého zákona1984
476341Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 65, č. 1-10, 19841984
430823Filo, ElemírPútnik svätovojtešský r. CXII. (1984)1984
475920Medek, MilanPútnik svätovojtešský r. CXIII. (1985)1985
1026323Dancák, FrantišekBlahovistnik r. XXI. (1985)1985
887663Dancák, FrantišekSlovo r. XVII. (1985)1985
479609Spolok svätého Vojtecha,TrnavaKatechizmus1985
728449Katolícke noviny. Roč. 100 (136), č. 1-52, 19851985
479633neznámyPoučenie o sviatosti manželstva1985
479385Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Etika.1985
1042339Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Starovek1985
1042340Katekizmus1985
1042341Pane zostaň s nami1985
1042342Directorium Officii Divini persolvendi sacrique peragendi pro Anno Domini Bissextili MCMLXXXVI in usum Cleri omnium Dioecesium Slovacchiae ab Excellentissimis ac Reverendissimis Dominis Ordinariis app1985
1042343Duda, JozefGréckokatolícky kalendár na rok 19861985
1048745Bagin Anton, ThDr.Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku1985
476355Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 66, č. 1-10, 19851985
1049554Slovenská liturgická komisiaPoučenie o sviatostiach chorých1985
719058Malý, VincentJednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov1985
479451Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Prirodzená teológia.1985
479469Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Logika.1985
439279Martinec, AlojzPrednášky z biblickej archeológie1985
475898Directórium pro anno domini 19861985
428539Poučenie o sviatosti krstu1985
1026324Dancák, FrantišekBlahovistnik r. XXII. (1986)1986
877092Slovenská liturgická komisiaLiturgické čítania na nedele a sviatky počas celého roka1986
883242Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 67, č. 1-10, 19861986
479288Medek, MilanPútnik svätovojtešský r. CXIV. (1986)1986
438589Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Stredovek.1986
476227Katolícke noviny. Roč. 101 (137), č. 1-52, 19861986
479367Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Kozmológia.1986
40870Bagin Anton, ThDr.Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-19861986
1042344Bohoslužba slova1986
1042345Katekizmus1986
1048757Biblická komisia pre SSVSväté Písmo - Nový Zákon1986
1026758Dancák, FrantišekSlovo r. XVIII. (1986)1986
438736Hric, JánGréckokatolícky liturgikon1986
1042385Directorium Missae celebrandae et divini officii persolvendi secundum Calendarium Romanum generale et Calendarium proprium Dioecesium Slovacchiae pro Anno Domini 1987 ab Excellentissimis Dominis Ordin1986
1042386Duda, JozefGréckokatolícky kalendár na rok 19871986
479446Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Ontológia.1986
475880Directorium pro anno domini 19871986
1069041Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Kritika.1986
1026325Dancák, FrantišekBlahovistnik r. XXIII. (1987)1987
479518Janega Štefan, Mons. ThDr.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 21987
883243Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 68, č. 1-10, 19871987
476228Katolícke noviny. Roč. 102 (138), č. 1-52, 19871987
438348Medek, MilanPútnik svätovojtešský r. CXV. (1987)1987
476018Bagin Anton, ThDr.Dvaja veľkí rodoľubovia1987
476028Directorium pro anno domini 19881987
478849Liturgika /gr. kat./1987
1063305Homiliák1987
479370Martinec, AlojzPrednášky z biblickej archeológie.1987
40865Vrablec Jozef, ThDr.Homiletika základná a materiálna1987
743878Záreczký, ŠtefanVeriaci človek v súčasnosti1987
1026759Dancák, FrantišekSlovo r. XIX. (1987)1987
439244Krovina, MichalZvláštny úvod do Nového zákona1987
1042392Liturgikon /gr. kat./1987
1042393Directorium Missae celebrandae et divini officii persolvendi secundum Calendarium Romanum generale et Calendarium proprium Dioecesium Slovacchiae pro Anno Domini 1988 ab Excellentissimis Dominis Ordin1987
1067226Malý, VincentJednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov1987
1042394Čitbaj, FrantišekGréckokatolícky kalendár na rok 19881987
441316Bagin Anton, ThDr.Apoštoli Slovanov Cyril a Metod a Veľká Morava1987
1026326Dancák, FrantišekBlahovistnik r. XXIV. (1988)1988
476188Katolícke noviny. Roč. 103(139), č. 1-52, 19881988
479772Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/19881988
479773Liturgický obežník I/19881988
877086Liturgický obežník II/19881988
883244Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 69, č. 1-10, 19881988
501313Bagin Anton, ThDr.Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy1988
476021Janega, ŠtefanPomocník pastoračného kňaza1988
476024Directorium pro Anno Domini 19891988
442756Šoka, SilvesterÚvod do dejín filozofie1988
40853Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Novovek.1988
441285Horák, AlexanderKatechetika1988
1026760Dancák, FrantišekSlovo r. XX. (1988)1988
1049552Katechizmus1988
443356Medek, MilanPútnik svätovojtešský r. CXVI. (1988)1988
1042403Pane zostaň s nami1988
1042404Úvod do dejín filozofie. Stredovek1988
1042405Slovenská liturgická komisiaDirectorium Missae celebrandae et divini officii persolvendi secundum Calendarium Romanum generale et Calendarium proprium Dioecesium Slovacchiae pro Anno Domini 1989 ab Excellentissimis Dominis Ordin1988
1042406Čitbaj, FrantišekGréckokatolícky kalendár na rok 19891988
1042432Čitbaj, FrantišekGréckokatolícky kalendár 19901989
1043971Rahner, K.Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži1989
1026327Dancák, FrantišekBlahovistnik r. XXV. (1989)1989
435501Tomáš KempenskýO nasledovaní Krista1989
476229Katolícke noviny. Roč. 104 (140), č. 1-53, 19891989
475746Dujčák, AndrejSpasi dušu svoju1989
475747Višňovský, MikulášMalý teologický lexikon1989
475751Poučenie o sviatosti birmovania1989
479368Šoka, SilvesterStručný úvod do dejín filozofie. Novovek.1989
384922Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny1989
804507Janega Štefan, Mons. ThDr.Úvod do prorockych kníh Starého zákona1989
732586Poucenie o sviatosti birmovania1989
437933Jurčo, MilanStretnutie s Ježišom Kristom1989
450994Šintál, JozefDirektórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 19901989
436154Medek, MilanPútnik svätovojtešský r. CXVII. (1989)1989
1026763Dancák, FrantišekSlovo r. XXI. (1989)1989
732365Jan Pavol IIPravda je silou mieru1989
435164Markuš, Jozef OndrejAbrahám1989
475874Katekizmus1989
475875Pašie1989
444902Gábriš, KarolZjavenie Jána1989
444143Uhrin Jozef, ThDr.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky 21989
435698Šoka, SilvesterStručný úvod do filozofie. Psychológia - etika1989
1042418Smolík, PeterDôjstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru1989
479475Janega Štefan, Mons. ThDr.Úvod do historických kníh Starého zákona.1989
1042419Ján Pavol II.Redemptoris Mater1989
1042421Konštitúcie kongregácie sestier premonštrátok1989
1042422Liturgický spevník1989
219132Ján Pavol II.Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru1989
880892Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 19891989
1042431Falinaptár 19901989
219136Ján Pavol II.List k zelenému štvrtku r.19901990
1042433Katolíci-Slováci!1990
1042435Beitl, JozefLiturgika. 1.-2.1990
1047555Biblická komisia pre SSVSväté Písmo - Starý Zákon 11990
1042692Fándly, JurajPriateľské porozumenie1990
1047556Malý, VincentMatka Cirkvi1990
1042437Hudec, AdamEdícia cirkevných piesní. Časť 1.1990
1042438Hudec, AdamEdícia cirkevných piesní. Časť 2.1990
1042439Spolok sv. Vojtecha1990
1042440Hammelová, IdaČas radosti, veselosti1990
1042441Homiliák 1.1990
1047561Gróf, Ivan, SDBČo je svätá omša? IX.1990
1042442Horecký, MichalJán Palárik1990
1047564Feriálny lekcionár1990
1046799Janáč - Hrubý, PavolKristus žije v dejinách cirkvi II1990
1042448Ježišu dôverujem v Teba1990
1042450Janáč, PavolNáš život s Kristom 61990
451094Spoločné modlitby veriacich1990
1026328Dancák, FrantišekBlahovistnik r. XXVI. (1990)1990
1042461Pane zostaň s nami1990
1042462Poučenie o sviatosti birmovania1990
1042463Radváni, HadriánLiterárna tvorba PhDr. Andreja Radlinského - zakladateľa Spolku sv. Vojtecha1990
1042464Radváni, HadriánTlače XVI. storočia v Knižnici Spolku sv. Vojtecha v Trnave1990
1042465Rímsky Misál obnovený podľa smerníc stanovených Druhým Vatikánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI.1990
1046817Papini, GiovanniŽivot Krista1990
1046818Labo, Šebastián, SJZabijem pastiera1990
445731Števček, MartinPri vianočnom stromčeku1990
1042467Spišská katechetická komisiaS Ježišom mojim priateľom 1.1990
1042468Stanovy Spolku sv. Vojtecha1990
1042469Uhrín, JozefPrednášky zo špeciálnej dogmatiky. 2.1990
1042471Vážení jednatelia Spolku sv. Vojtecha!1990
1042472Wetzel, Sr. M. JacobeDeväťdňová pobožnosť na česť blahoslavenej sestry Ulriky z Hegne1990
1042473Slovenská liturgická komisiaDirektórium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 19911990
1042474Kalendár Spolku sv. Vojtecha 19911990
882991Medek, MilanPútnik svätovojtešský r. CXVIII. (1990)1990
1059120S Ježišom ideme k Otcovi 21990
1049147Hlaváč, ŠtefanPo priamych cestách1990
446293Poučenie o sviatosti manželstva1990
344679Karol, GábrišJežišove podobenstvá I1990
476268Kollár PavolDuchovný pastier r. 71, č. 1-10, 19901990
445808Ulonska, ReinholdDuchovné dary v učení a v praxi1990
500850Spracoval kolektív poslucháčov Bohosl. fakulty v BratislaveA pôjdem až po Tatry1990
446070Schnierer, J.A predsa k nám prišiel.. c J. Schnierer ; Andrej Grossmann1990
449655Macák, Ľudovít, SDBV bunkri hladu1990
475768Hünermann, Wilhelm,Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster1990
445048Liturgické čítanie na všedné dni celého roka1990
14470Janáč - Hrubý, PavolNáš život s Kristom 41990
14471Janáč - Hrubý, PavolNáš život s Kristom 51990
14472Gróf, Ivan, SDBKto je Kristus? II.1990
14473Gróf, Ivan, SDBJe Boh stvoriteľ? III.1990
14474Gróf, Ivan, SDBAko sa Syn Boží stal človekom? IV.1990
14475Gróf, Ivan, SDBPohľady na život Krista (1). V.1990
14476Gróf, Ivan, SDBPohľady na život Krista (3). VII.1990
14477Gróf, Ivan, SDBPohľady na život Krista (2). VI.1990
445586Slovenská liturgická komisiaJednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov1990
14483Gróf, Ivan, SDBSviatosti. VIII.1990
475800Kempenský, Tomáš Hemerken Štyri knihy o nasledovaní Krista1990
475801Slovenská liturgická komisiaPoučenie o sviatosti krstu1990
14491Janáč - Hrubý, PavolKristus žije v Dejinách cirkvi 11990
14493Janáč - Hrubý, PavolLiturgia v našom živote:1990
876464Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu1990
384945Gróf, Ivan, SDBVeriť či neveriť? I.1990
811979Spišská katechetická komisiaS Ježišom ideme k Otcovi. 31990
811981Janáč - Hrubý, PavolNáš život s Kristom 71990
1026770Dancák, FrantišekSlovo r. XXII. (1990)1990
642017Čitbaj, FrantišekGréckokatolícky kalendár 19911990
40675Radváni, HadriánNaša národná svätyňa-Bazilika v Šaštíne1990
732390Lekcionar I A1990
343014Július, FiloSme božie deti1990
732391Lekcionar I B1990
732392Lekcionar I C1990
1054954Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFMJemu jedinému1990
444144Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Stredovek.1990
4849Hlinka, Anton, SDBViem, komu som uveril1990
444153Ježišu, dôverujem v teba1990
1043194Hlinka, Anton, SDBSila slabých a slabosť silných :1990
1042434Hlinka, Anton, SDBRáno. Životné pravidlo. Večer: (Modlitby).1990?
1059121S Ježišom ideme k Otcovi 31993
1049193Sväté písmo2000