logo
bannermaria

Bibliografia niektorých vydavateľstiev


Našlo sa 1958 vyhovujúcich záznamov

Por. č.ZodpovednosťNázovRok
1034449Radlinský, Andrej ĽudovítOhlas o vydaní Katolíckych novín1870
1034450Stanovy spolku sv. Adalverta (Vojtecha)1870
479539Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1871
479797Radlinský, Andrej ĽudovítDejepis vseobecný a zvláštny Uhorska1871
1022883Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1871
1034451Menoslov zakladateľov a údov Spolku sv. Adalberta(Vojtecha)1871
1034486Zelliger, JozefPraktický návod k písmočítaniu pre učiteľov slovenských škôl1871
479798Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1872
478788Zaymus, Cyril GabrielNáučná čítanka pre druhú triedu katolických počiatočných škôl1872
500817Zaymus, Cyril GabrielNaučná čítanka : pre tretiu triedu katolíckych počiatočných škôl1872
1035859Menoslov zakladateľov a údov Spolku sv. Adalberta(Vojtecha)1872
1035860Radlinský, Andrej ĽudovítKrížová cesta ... podľa sv. Leonarda1872
1035861Schuster, J.Malý dejepis biblický Starého i Nowého Zákona1872
478898Slotta, JurajPútnik swätowojtešský r. I. (1872)1872
570548Spolok svätého Vojtecha,TrnavaSpolok sw. Wojtecha založený a do života uwedený dňa 14. septembra r.P. 18701872
1034459Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1872
476380Zaymus, Cyril GabrielÚstavopis, Čili, Nauka o právach a povinnosťach občanských1872
1034478Zelliger, JozefDruhá čítanka1872
1034488Zelliger, JozefZemepis Uhorska1872
476207Slotta, JurajPútnik swätowojtešský r. II. (1873)1873
479537Schuster, J.Weliký Dejepis Biblický Starého i Nowého Zákona:1873
479800Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1873
1036197Kmeť, AndrejSpolok swätého Wojtecha1873
1036198Stenný abecedár - na 12 tabuliach1873
570287Himiob, Rehor Rippel HenrikZrkadlo učenia katolíckeho I.1873
1034461Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1873
476206Slotta, JurajPútnik swätowojtešský r. III. (1874)1874
479328Alth, MartinNečo o cirkewnom majetku a kňazských statkoch1874
1034462Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1874
476205Slotta, JurajPútnik swätowojtešský r. IV. (1875)1875
479810Himioben, Henryk RippelZrkadlo učenia katolíckeho diel II.1875
1036199Belluš, FrantišekEugénia, obraz kresťanského hrdinstva1875
1036200Malý katechizmus pre katolícke dietky:1875
1034463Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1875
476211Slotta, JurajPútnik swätowojtešský r. V. (1876)1876
942133Gregorovič, FerdinandRozjímania o tajomstve presvätého ruženca1876
500820Zaymus, Cyril GabrielNáučná čítanka pre druhú triedu katolických počiatočných škôl1876
730470Pondělík, František Jan,(1828-1885)Mučennictwo Cirkwe Japonskej1876
1034479Zelliger, JozefDruhá čítanka1876
1034487Zelliger, JozefTretia čítanka1876
476210Slotta, JurajPútnik swätowojtešský r. VI. (1877)1877
1036201Osvald, František RichardČítania, listy a evanjelia na wssetky nedele a swiatky i mnohé príležitostné sláwnosti celého roku s rozličnými modlitbami, ktoré kňaz po kázni a weriacim ľudom podľa potreby koná.1877
1036202Osvald, František RichardRuženec:1877
479811Himioben, Henryk RippelZrkadlo učenia katolíckeho diel III.1878
1036204Györffy, IvanDejepis Uhorskej krajiny v spojení s hlavnými udalosťami zo svetového dejepisu1878
478899Slotta, JurajPútnik swätowojtešský r. VII. (1878)1878
1034465Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1878
476208Slotta, JurajPútnik swätowojtešský r. VIII. (1879)1879
500818Zaymus, Cyril GabrielNaučná čítanka : pre tretiu triedu katolíckych počiatočných škôl1879
1036205Radlinský, AndrejJadro Nábožných Wýlewow.1879
476637Havlíček, Vincent JánLegenda, čili Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť I.1879
479801Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1880
941740Osvald, František RichardPútnik swätowojtešský r. IX. (1880)1880
1036207Pochválen buď pán Ježiš Kristus!1880
476635Havlíček, Vincent JánLegenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť II.1880
1034466Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1880
720975Kollár, MartinPútnik swätowojtešský r. X. (1881)1881
1036208Radlinský, AndrejAndeliček strážca, obsahujúci poučenia, modlitby a pesničky pre katolícke dietky.1881
1036211Radlinský, Andrej ĽudovítNábožné Wýlewy:1881
1034480Zelliger, JozefDruhá čítanka1881
720976Medňanský, MartinPútnik swätowojtešský r. XI. (1882)1882
500821Zaymus, Cyril GabrielNáučná Čítanka pre druhú triedu katolických počiatočných škôl1882
570547Radlinský, Andrej ĽudovítDuchowný Spewník katolický s pobožnostou odpoludňajssou a obradom pohrebným1882
1036212Malý katechizmus pre katolícke dietky1882
1036213Radlinský, AndrejKrížová cesta ... podľa sv. Leonarda1882
1036214Swäté obetowania najdrahssej krwi Pána nasseho Ježissa Krista na poďakowanie za prehojné dary a priazne, ktorými najswätejssia Panna Maria, Matka Božia, bola wyznačená obzwlásstne w neposskwrnenom poč1882
1036215Zprávy o Spolku sv. Adalb. /Vojtecha/1882
479795Hattler, FrantišekDewätoro služieb lásky k úcte božského Srdca Ježissa, predstawených w rozjímaniach, a modlitbámi a piesňami1883
720977Medňanský, MartinPútnik swätowojtešský r. XII. (1883)1883
1022882Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1883
1036218Zprávy o Spolku sv. Adalb. /Vojtecha/1883
479802Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1884
571042Medňanský, MartinPútnik swätowojtešský r. XIII. (1884)1884
1036219Emmanuel, JozefWianočný a noworočný darček pre dobré dietky1884
1036220Korének, JosefOtrawa ľudu1884
1036221Rúčka, ŠtefanKrátky wýklad nedeľných a swiatočných i príležitostných Ewangelií na celý rok 1884
1036222Radlinský, AndrejBraterstvo1884
1036223Zprávy o Spolku sv. Adalb. /Vojtecha/1884
571043Medňanský, MartinPútnik swätowojtešský r. XIV. (1885)1885
1036196Radlinský, Andrej ĽudovítNábožné Wýlewy:1885
1036224Kollár, MartinPanna Mária Lurdská1885
1036225Radlinský, AndrejJadro Nábožných Wýlewow.1885
1036226Wiseman, MikulášFabiola, čili cirkev v katakombách1885
1036227Zprávy o Spolku sv. Adalb. /Vojtecha/1885
571147Radlinský, Andrej ĽudovítDuchovný Spewník katolícky s najobyčajnessimi pobožnosťami a obradom pohrebným :1886
571411Kubina, AndrejPamätná Kniha Spolku Sv. Adalberta (Vojtecha) Vydaná K oslave kňazských druhotín Jeho Eminencie Jána Simora kardinála, prímasa Uhorského, arcibiskupa ostrihomského atď. atď. 1886
1028769Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XV. (1886)1886
1034469Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1886
1036270Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok1886
1036271Radlinský, AndrejBraterstvo1886
1036272Spevník bez not1886
1036273Spolok najsvätejšieho srdca Ježišového, založený vo farskom chráme...1886
1036292Záhorský, K.Spevníček pre národnie školy slovenské1887
1036297Živý ruženec1887
571426Jubilejnia Kniha. Z príležitosti Zlatej Omše Jeho Svatosti Leva XIII. rímskeho pápeža.1887
479803Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1887
500822Zaymus, Cyril GabrielNáučná Čítanka pre druhú triedu katolických počiatočných škôl1887
1028779Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XVI. (1887)1887
476636Kollár, MartinLegenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích. Časť III.1887
1036274J. Sch., T. J.Požehnanie sv. Jána. Anka a Betka, čili niekoľko slov o tanci a známosťach. Rozprawka zo žiwota pre dospelejšu mládež. Sošit 1.1887
1036275Rímsky Otec a svätopeterský groš1887
1036276Schuster, J.Malý dejepis biblický Starého i Nowého Zákona1887
1036277Tóth, MichalNezloreč! Sošit 2.1887
1036278Výťah malého katechismusa1887
1036302Truchlý, AndrejLegenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích. Časť IV.1888
1036303Macvejda, FrankoČítanie malých pre 1. triedu rim. kat. ľudových škôl1888
1036304Macvejda, FrankoSlovo o sostavení a upotrebení "Čítanky malých".1888
1028780Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XVII. (1888)1888
1034481Zelliger, JozefDruhá čítanka1888
1036305Litánie k sv. Jozefovi1889
1036306Malý katechizmus pre katolícke dietky1889
1036307Príloha k spevníku "Náboženských Výlevov"1889
1036308Radlinský, Andrej ĽudovítNábožné Wýlewy1889
1036309Zbožná Maria1889
1028781Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XVIII. (1889)1889
523774Truchlý, AndrejLegenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť V.1889
1036315Rajská cesta1890
1036318Klempa, ŠimonReč, ktorou wysokodôstojný pán Šimon Klempa, prepost, kanonik, 2. predseda Spolku sw. Adalberta, Wojtecha XIV. walné shromaždenie tohože Spolku, dňa 28. augusta 1890 w Trnawe wydržiawané, zahájil.1890
1036319Kubina, AndrejZbožné dieťa1890
1036320Modlitba kresťanskej rodiny1890
1036321Radlinský, AndrejAndeliček strážca, obsahujúci poučenia, modlitby a pesničky pre katolícke dietky.1890
1036322Radlinský, AndrejJadro Nábožných Wýlewow.1890
1036323Výťah z dejín cirkve1890
1063227Kempenský, Tomᚊtvoro knih o nasledovani Krista1890
476782Kačka, JozefZajatec korsársky1890
1036195Radlinský, AndrejKrížová cesta čili rozjímanie a vrúcne uctenie prehorkého utrpenia a smrti Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista1890
1028782Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XIX. (1890)1890
728530Katolícke noviny. Roč. 5 /41/, č. 1-152, 18901890
476633Truchlý, AndrejDejiny sv. Cirkve. Sväzok 1.1890
1034470Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1890
720911Hrudička, AloisSwätý Alois Gonzaga parton učiacej sa mládeže, wo swojom pôsobení a osláwení1891
1036324Modlitby k ucteniu sv. rodiny.1891
1036325Radlinský, AndrejDuchowný spewník katolícky s najobyčajnejssimi pobožnosťami a obradom podrobným: Wýťah z "Nábožných Wýlewow".1891
1036326Schuster, J.Malý dejepis biblický Starého i Nowého Zákona1891
1036327Schuster, J.Veľký dejepis biblický Starého i Nového Zákona1891
479804Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1891
412510Kompánek, JozefPútnická cesta do Ríma z príležitosti 50-ročného kňazského Jubileuma Jeho Svätosti Pápeža Leva XIII. roku 1887 konaná a opis pamätnosti wečného mesta Ríma1891
1028783Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XX. (1891)1891
1034482Zelliger, JozefDruhá čítanka1891
523775Truchlý, AndrejLegenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť VI.1891
1036328Nápevy ku piesňam v "Rajskej ceste" sa nachádzajúcim1892
1036329Knižka pre údow Braterstwa sw. ruženca1892
1036330Malý katechizmus pre katolícke dietky1892
1036331Radlinský, AndrejKrižová cesta čili rozjímanie a vrúcne uctenie prehorkého utrpenia a smrti Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista.1892
1036332Spevník bez not1892
1036333Tóth, MichalNedeľa. Sošit 6.1892
1036334Výťah malého katechismusa1892
1036335Zprávy o Spolku sv. Adalberta /Vojtecha/: 18921892
500823Zaymus, Cyril GabrielNáučná Čítanka pre druhú triedu katolických počiatočných škôl1892
1028784Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XXI. (1892)1892
720852Kmeť, AndrejSvätý Škapulár, alebo, Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov slávneho Braterstva preblahosl. Panny Marie Karmelskej1892
1036336Náhlik, HenrikCesta k nebeskému Jeruzalemu, ktorú ukazuje reguľa III. rádu sw. Otca Františka z Assisi1893
1036337Pamiatka na prvé sv. prijímanie.1893
1036338Radlinský, AndrejCesta žiwota1893
1036339Radlinský, AndrejNábožné Wýlewy1893
1036340Wzorka k odriekaniu pre kresťanské rodiny1893
942135Gregorovič, FerdinandPríprava k prvému svätému prijímaniu1893
476222Truchlý, AndrejLegenda čili Čítanie o Swätých a vyvolených Božích. Časť VII.1893
1028785Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XXII. (1893)1893
942773Húska, MartinManželstvo v Kristu a v cirkvi1893
523777Truchlý, AndrejLegenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť VIII.1894
1036341Nešporná pobožnosť ku Panne Márii1894
1036342Malý žaltár1894
1036343Radlinský, AndrejJadro Nábožných Wýlewow.1894
1036344Swäté obetowania najdrahssej krwi Pána nasseho Ježissa Krista na poďakowanie za prehojné dary a priazne, ktorými najswätejssia Panna Maria, Matka Božia, bola wyznačená obzwlásstne w neposskwrnenom poč1894
876921Ackerl, JohannPanna Maria Lurdská, alebo, Kto má prawdu?1894
1028786Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XXIII. (1894)1894
942772Húska, MartinBožské Srdce Ježiša Krista1894
1036345Radlinský, AndrejAndeliček strážca, obsahujúci poučenia, modlitby a pesničky pre katolícke dietky.1895
1036346Radlinský, AndrejDuchowný spewník katolícky s najobyčajnejssimi pobožnosťami a obradom podrobným: Wýťah z "Nábožných Wýlewow".1895
1036347Matzenauer, František OttoZábavné čítanie1895
479805Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1895
571481Truchlý, AndrejDejiny sv. Cirkve. Sväzok 2.1895
1028787Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XXIV. (1895)1895
523778Truchlý, AndrejLegenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť IX.1896
1036348Truchlý, AndrejLegenda čili čitanie o swätých a wywolených Božích. Časť VII.1896
1036349Palkovič, JurajDaniel1896
1036350Radlinský, AndrejKrižová cesta čili rozjímanie a vrúcne uctenie prehorkého utrpenia a smrti Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista.1896
1036351Živý ruženec1896
571295Radlinský, Andrej ĽudovítNábožné Wýlewy :1896
1028788Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XXV. (1896)1896
1034471Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1896
523779Truchlý, AndrejLegenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť X.1897
571151Truchlý, AndrejČítania a Evanjelia na všetky nedele a sviatky i mnohé príležitostné slávnosti celého roku cirkevného z Vulgaty a podľa Missalu rímskeho preložil a prídavkom rozličných modlitieb, 1897
1036352Felix, G.Nekoľko slow o sstátnom bohowi1897
1036353Spevník bez not1897
1028789Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XXVI. (1897)1897
720853Kmeť, AndrejSvätý Škapulár, alebo, Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov slávneho Braterstva preblahosl. Panny Marie Karmelskej1897
479806Zaymus, Cyril GabrielPrvá čitanka1898
476788Lehmkuhl, Augustín P. S. J.Robotník kresťanský1898
1024920Radlinský, Andrej ĽudovítJadro nábožných wýlewow1898
1036467Janda, JozefSvätý Jozef1898
1036468Kubina, AndrejSláva Božskému Srdcu1898
1028790Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XXVII. (1898)1898
1036470Macvejda, FrankoČítanie malých pre 1. triedu rim. kat. ľudových škôl1898
1036471Schuster, J.Malý dejepis biblický Starého i Nowého Zákona1898
1036472Schuster, J.Veľký dejepis biblický Starého i Nového Zákona1898
1036474Wagner, JánPopulárna astronomia1898
1034473Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1898
523780Truchlý, AndrejLegenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť XI.1899
1023017Životopis Jána don Bosku1899
500824Zaymus, Cyril GabrielNáučná Čítanka pre druhú triedu katolických počiatočných škôl1899
1028791Matzenauer, František OttoPútnik swätowojtešský r. XXVIII. (1899)1899
1036476Kollár, MartinSrdce k Bohu1899
1036477Litánie o sv. srdci1899
1036479Živý ruženec1899
1034483Zelliger, JozefDruhá čítanka1899
1036739Radlinský, AndrejDuchowný spewník katolícky s najobyčajnejssimi pobožnosťami a obradom podrobným190?
887598Wagner, JánRozprávočky z prírody1900
500819Zaymus, Cyril GabrielNaučná čítanka : pre tretiu triedu katolíckych počiatočných škôl1900
1028792Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XXIX. (1900)1900
1036481Litánie k Božsk. Srdcu Ježišovmu1900
1036483Malý katechizmus pre katolícke dietky1900
1036484Radlinský, AndrejAndeliček strážca, obsahujúci poučenia, modlitby a pesničky pre katolícke dietky.1900
1036491Spirago, FraňoKatolícky ľudový katechismus. 1.1900
1036544Bielek, AntonRozprávka z Poľany1901
1036547Spirago, FraňoKatolícky ľudový katechismus. 2.1901
1036549Zprávy o Spolku sv. Adalberta /Vojtecha/1901
1028922Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XXX. (1901)1901
479311Radlinský, Andrej ĽudovítNábožné výlevy1901
478099Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok1901
477160Bažík, AndrejHospodárska náuka o obrábaní, hnojení a obsievaní pôdy Sošit 1.1901
523773Truchlý, AndrejLegenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť IV1901
1036543Nápevy ku piesňam v "Rajskej ceste" sa nachádzajúcim1901
478241Radlinský, Andrej ĽudovítJadro Nábožných Výlevov1902
1036601Havlíček, VincentLegenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích. Časť 1. - 2.1902
1036602Lovecký, ErnestVčelár1902
1028923Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XXXI. (1902)1902
1036603Spirago, FraňoKatolícky ľudový katechismus. 3.1902
477802Kubina, Andrej, SJSláva Božskému Srdcu1902
720854Kmeť, AndrejSvätý Škapulár, alebo, Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov slávneho Braterstva preblahosl. Panny Marie Karmelskej1902
1034474Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1902
1024263Náhlik, Henrich Ľudovít, OFMCesta k nebeskému Jeruzalemu1903
478239Radlinský, Andrej ĽudovítDuchovný Spevník katolický s najobyčajnejšími pobožnosťami a obradom pohrabným1903
479269Höhr, Jozef AlexiusBratia striezliví buďte! :1903
1028924Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XXXII. (1903)1903
1036604Kubina, AndrejZbožné dieťa1903
1036605Radlinský, AndrejKrižová cesta čili rozjímanie a vrúcne uctenie prehorkého utrpenia a smrti Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista.1903
1036606Spevník bez not1903
420124Künzle, JánPäť hodín pred velebnou Sviatosťou1904
1028925Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XXXIII. (1904)1904
477522Höhr, Jozef AlexiusBratia, striezliví buďte!1904
1036676Cestopis do Sv. Zeme1904
1036677Hennig, AlojzTraja mučenici košickí1904
1036678Litánie k Božsk. Srdcu Ježišovmu1904
1036679Schuster, J.Malý dejepis biblický Starého i Nowého Zákona1904
1036680Schuster, J.Veľký dejepis biblický Starého i Nového Zákona1904
1036681Wagner, JánČlovek a hviezdy1904
1036682Kollár, MartinZábavné čitanie1904
1036683Zprávy o Spolku sv. Adalberta /Vojtecha/ z r. 1903-19041904
407976Radlinský, Andrej ĽudovítNábožné Výlevy1904
412882Zaymus, Cyril GabrielNáučná čítanka pre druhú triedu katolíckych počiatočných škôl1904
1034484Zelliger, JozefDruhá čítanka1904
478238Radlinský, Andrej ĽudovítAndelíček strážca, obsahujúci poučenia, modlitby a pesničky pre katolícke dietky1905
1028926Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XXXIV. (1905)1905
478349Schmitz, BernardŽivot Ježiša Krista božského Spasiteľa našeho Sv. I.1905
1036693Bielek, AntonKeď sa panstvo mení. Janko. Gazdíčko1905
1036694Kollár, MartinLáska. Povesť1905
1036695Riedl, KazimírUčenie viery a mravov v príkladoch. Sošit 1.1905
1036696Riedl, KazimírUčenie viery a mravov v príkladoch. Sošit 2.1905
1036697Spevník bez not1905
1036698Stanovy Spolku sv. Adalberta /Vojtecha/ v Trnave na vydávanie nábožensko-mravných knih, jako aj iných v duchu katolíckom písaných kníh a knih pre katolícke národné školy.1905
1036699ŠpaňodolinecNa východe1905
1036702Urbánek, FerkoJezuliatko1905
1036705Urbánek, FerkoObrázky z hôr1905
1036706Urbánek, FerkoOdmena dobrých dietok1905
479807Zaymus, Cyril GabrielPrvá čítanka1905?
1036692Riedl, KazimírUčenie viery a mravov v príkladoch. Sošit 2.1905?
478245Radlinský, Andrej ĽudovítNábožné Výlevy1906
1028927Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XXXV. (1906)1906
1029749Schmitz, BernardŽivot Ježiša Krista božského Spasiteľa našeho Sv.II1906
1022870Müller, Heinr.Obeta omše svätej1906
1036722BielohorskýZačo sa ľudia súdia?1906
1036723Menoslov žijúcich zakladateľov a údov Spolku sv. Adalberta (Vojtecha) v Trnave1906
1036724Urbánek, FerkoJežiškov stromček1906
1036726Urbánek, FerkoKriž pod lipami1906
1036727Výklad sv. omše1906
421059Osvald, František RichardObradoslovie1906
1020283Radlinský, Andrej ĽudovítJadro Nábožných Výlevov1906?
953629Spirago, FrantišekViera kresťansko-katolícka1907
1028928Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XXXVI. (1907)1907
732493Spirago, FraňoKatolícky ľudový katechismus1907
1022799Spirago, Franz,1862-1942Katolicky ľudový katechizmus. Prvý diel1907
478055Osvald, František RichardLen jedno je potrebné1907
1066917Schmitz, BernardŽivot Ježiša Krista božského Spasiteľa našeho Sv. III.1907
1036983Urbánek, FerkoZlaté srdce alebo obeta detinskej lásky1907
1036729Bolanden, KonrádČierni a červeni1907
1036731Schuster, J.Malý dejepis biblický Starého i Nowého Zákona1907
1036732Schuster, J.Veľký dejepis biblický Starého i Nového Zákona1907
1036735Sienkiewicz, HenrikPoďme za nim!1907
1036736Spevník s notami1907
478442Spirago, FrantišekKatolícky ľudový katechizmus. Druhý diel.1907
478242Radlinský, Andrej ĽudovítJadro Nábožných Výlevov1908
942934Jehlička, František RudolfO vzdelanosti1908
720990Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XXXVII. (1908)1908
412527Riedl, KazimírUčenie viery a mravov v príkladoch sväzok 21908
476796SalesiusO vzdelanosti1908
1022596Goffiné, Leonhard,1648-1719Kresťansko-katolícka Poučná kniha, čili, Krátky výklad všetkých nedeľných i sviatočných čítaní a evangelií, jako i z nich vyplývajúceho učenia viery a mravov1908
1022871Stolz, Alban,1808-1883Ukrižované milosrdenstvo :1908
395462Rohner, BeatŽivot najblahoslavenejšej Panny Márie1908
1036768Malý žaltár1908
1036809Macvejda, FrankoČítanie malých pre 1. triedu rim. kat. ľudových škôl.1909
1036810Matzenauer, A.Duchovný spevník katolícky s rituálom1909
1036811Sienkiewicz, HenrikSvätý Peter v Rime1909
1028929Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XXXVIII. (1909)1909
419745Kmeť, AndrejSvätý Škapulár, alebo, Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov slávneho Braterstva preblahosl. Panny Marie Karmelskej1909
1063118Urbánek, Ferko,1859-1934Štvrté prikázanie Božie1909
476377Zaymus, Cyril GabrielPrvá čítanka1909
1034475Zelliger, JozefAbecedár pre prvú triedu katolíckych počiatočných škôl1909
1036812Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.1910
477733Kollár, MartinSrdce k Bohu1910
500825Zaymus, Cyril GabrielNáučná čítanka pre druhú triedu katolíckych počiatočných škôl1910
720992Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XXXIX. (1910)1910
1023657Giehrle, EmmaKvety s kríža1910
478691Zaymus, Cyril GabrielPrvá čítanka1910
476034Radlinský, Andrej ĽudovítAnjelíček strážca, obsahujúci poučenia, modlitby a pesničky pre katolíckych kresťanov1910?
478243Radlinský, Andrej ĽudovítJadro Nábožných Výlevov1911
942945Jehlička, František RudolfO tlači1911
1036910Riedl, KazimírUčenie viery a mravov v príkladoch. Sošit 2.1911
1036911Stoiz, AlbanUkrižované milosrdenstvo1911
1036912Urbánek, FerkoPouka a zábava.1911
1018239Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XL. (1911)1911
720850Vojtaššák, JánSpovedelnica1911
476893SalesiusO tlači. Sošit 2.1911
1036813Radlinský, AndrejDuchowný spewnlk katolícky s najobyčajnejssimi pobožnosťami a obradom podrobným.1911?
882776Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XLI. (1912)1912
1036914Radlinský, AndrejAndeliček strážca, obsahujúci poučenia, modlitby a pesničky pre katolícke dietky.1912
1036915Radlinský, AndrejKrižová cesta čili rozjímanie a vrúcne uctenie prehorkého utrpenia a smrti Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista.1912
1036916Riedl, KazimírUčenie viery a mravov v príkladoch. Sväzku 2. Sošit 2.1912
1036917Urbánek, FerkoOštep a meč1912
899001Jehlička, František RudolfSociáldemokracia a náboženstvo1912
720855Kmeť, AndrejSvätý Škapulár, alebo, Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov slávneho Braterstva preblahosl. Panny Marie Karmelskej1912
1028930Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XLII. (1913)1913
1036940Dvanásť hodín pred prevelebnou sviatosťou oltárnou.1913
1036941Kmeť, AndrejHodinky o nepoškvrnenom počatí najčistotnejšej Panny Márie1913
1036942Kmeť, AndrejHodinky za mŕtvych1913
1036945Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista. Časť 1.1913
1036946Radlinský, AndrejKrižová cesta čili rozjímanie a vrúcne uctenie prehorkého utrpenia a smrti Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista.1913
903576Písmo sväté starého a nového zákona1913-1928
1028931Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XLIII. (1914)1914
1062999Písmo Sväté Nový Zákon Časť II.1914
1013129Nový Zákon Pána nášho Ježiša Krista. Časť 2.1914
1036949Schuster, J.Veľký dejepis biblický Starého i Nového Zákona1914
720856Kmeť, AndrejSvätý Škapulár, alebo, Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov slávneho Braterstva preblahosl. Panny Marie Karmelskej1914
478692Zaymus, Cyril GabrielPrvá čítanka1914
412916Radlinský, Andrej ĽudovítJadro nábožných výlevov1914
720997Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XLIV. (1915)1915
1036951Písmo sväté Starého zákona 1.1915
478777Húska, MartinNaša dedinka1916
1028932Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XLV. (1916)1916
1036952Radlinský, AndrejAndeliček strážca, obsahujúci poučenia, modlitby a pesničky pre katolícke dietky.1916
720857Kmeť, AndrejSvätý Škapulár, alebo, Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov slávneho Braterstva preblahosl. Panny Marie Karmelskej1916
721000Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XLVI. (1917)1917
1036954Kollár, MartinProsby k Bohu1917
1036956Zprávy o Spolku sv. Adalberta /Vojtecha/ z r. 1916-1917.1917
720858Kmeť, AndrejSvätý Škapulár, alebo, Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov slávneho Braterstva preblahosl. Panny Marie Karmelskej1917
718846Spolok svätého Vojtecha,TrnavaPísmo sväté Starý Zákon I.1917
721001Kollár, MartinPútnik svätovojtešský r. XLVII. (1918)1918
720859Kollár, MartinSviatostná krížová cesta po čas vojny1918
906310Výňatok z Jednotného katolíckeho spevníka1918 po
1025800Pokoj, Šimon,1864-1937Učebnica náboženstva katolíckeho pre vyššie triedy stredných škôl1919
897117Kmeť, AndrejHodinky o nepoškvrnenom počatí najčistotnejšej Panny Márie1919
899941Kmeť, AndrejSvätý škapulár, alebo, Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov slávneho braterstva preblahoslav. Panny Márie Karmelskej1919
1036959Urbánek, FerkoKajan1919
1024738Kovalík, Ján (1861-1950)Zobrané básne 1.1919
901627Malý katechizmus pre katolícke dietky1919
721002Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. XLVIII. (1920)1920
1036967Filkorn, EugenRímsko katolícke obradoslovie pre stredné a meštianske školy.1920
1036968Kmeť, AndrejSvätý škapulár, alebo, Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov slávneho braterstva preblahoslav. Panny Márie Karmelskej1920
889297Schneider-Trnavský, Mikuláš,1881-1958Zo srdca1920
1042689Thomas von Kempen1380-1471Štvoro kníh o nasledovaní Krista od Tomáša Hemerkena Kempenského1921
1025801Žiška, PavolStručný životopis sv. Františka Assiského1921
478229Radlinský, Andrej ĽudovítAnjelíček strážca obsahujúci poučenia, modlitby a pesničky pre katolícke dietky1921
893786Brožek, JozefOpustená1921
905567Urbánek, Ferko,1859-1934Jezuliatko1921
905568Urbánek, Ferko,1859-1934Ježiškov stromček1921
905576Urbánek, Ferko,1859-1934Kríž pod lipami1921
721003Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. XLIX. (1921)1921
1027692Tomáš Kempenský,1379-1471Štvoro knih o následovaní Krista od Tomáša Kempenského1921
905584Urbánek, Ferko,1859-1934Obrázky z hôr1921
905585Urbánek, Ferko,1859-1934Odmena dobrých dietok1921
903287Osvald, František RichardŽivý Ruženec1921
905597Urbánek, Ferko,1859-1934Pravda víťazí!1921
1042562Ceizel, BenedikDejepis cirkevný pre meštianske školy1921
903817Pöstényi, JánPamätná kniha vysviacky slovenských biskupov1921
892810Bielek, Anton,1857-1911Keď sa panstvo mení1921
892819Bielek, Anton,1857-1911Rozprávka z Poľany1921
905627Urbánek, Ferko,1859-1934Ztratená1921
1036969BielohorskýZačo sa ľudia súdia?1921
1036970Dejepis biblický Starého i Nového Zákona pre slovenské ľudové školy.1921
1036971Krížová cesta čili rozjímanie a vrúcne uctenie prehorkého utrpenia a smrti Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista.1921
1036981Sienkiewicz, HenrikPoďme za nim!1921
1036982Urbánek, FerkoZlaté srdce alebo obeta detinskej lásky1921
1042672Kollár, MartinSrdce k Bohu1921
897783Hrubý-Bukovec, Fr.Rastislav1921
901628Malý katechizmus pre katolícke dietky1921
477731Kollár, MartinLáska.1921?
901669Malý katechizmus pre I.-II. tr.1921??
901671Malý katechizmus pre III.-IV. tr.1921??
895243Dúbravský, KarolŽivotopis sv. Cyrilla a Methoda, apoštolov slovanských1922
892684Bertram, AdolfRodinný život posvätený venovaním sa Srdcu Ježišovému1922
903445Perugia, BernardLeukotea1922
944151Mattoška, Libor Jozef, OFMSvätý Anton Paduánsky1922
1029145Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. L. (1922)1922
900382Kosmák, VáclavJakub a Tekla1922
906789Zachej, Samuel,1841-1918Starý zámok1922
891175Stanovy Spolku Sv. Vojtecha v Trnave1922
888878Rozprávky pre deti. 1. časť1922
1042482František Saleský,1567-1622Filotea alebo návod ku nábožnému životu1922
902197Milan, ViktorProvisio infirmorum1922
889145Sedláček, VáclavČertov mlyn1922
897339Römisch-katholischer kleiner Katechismus für die 3.-4. Klasse der Volksschule und 1. Klasse der Bürger- und Mittelschulen1922
905796Vaněk, JozefSvätá Filomena1922
905797Vaněk, JozefZmarené námluvy1922
889162Sedláček, VáclavSvätojánska noc1922
897113Gallury, F. S. J.Hodinka pred krížom alebo pred najsvätejšou Sviatosťou oltárnou1922
878221Filkorn, EugenRímsko-katolicke obradoslovie pre stredné a meštianské školy1922
1058473Písmo sväté Starého zákona II.1922
1036984Kis Katekizmus ...1922
1036985Kliment, VáclavVeselohra na moste1922
1036986Köhegyi, JózsefRómai Katolikus Elemi Katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népiskolák 1 és 2. osztálya részére. és II. osztálya részére.1922
1036987Kubina, AndrejSláva Božskému Srdcu1922
1036988Római katolikus kis katekizmus az iskolák 3. - 4 . valamint a poldári és kozépiskolák 1. osztálya részére1922
1036989Rozprávky pre deti. 2. časť1922
1049542Milan, ViktorModlitby a piesne1922
899821Kašpar, Josef,1863-1938Učebnica katolíckeho náboženstva s časťou čítankovou pre vyššie triedy škôl stredných a im rovných ústavov1922
897022Hlavatý, ŠtefanVývoj skloňovania podstatných a prídavných mien slovenských1922
1042686Prochádzka, ImrichLegenda o čarodejných očiach1922
901631Malý katechizmus pre katolícke dietky1922
901635Malý katechizmus pre katolícke dietky1923
888336Radlinský, Andrej ĽudovítDuchovný spevník katolícky s najobyčajnejšími pobožnosťami a obradom podrobným1923
1042710Lúrdská pasáčka1923
889880Soznam kníh, ktoré má na sklade Kníhkupectvo SSV v Trnave1923
1029146Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. LI. (1923)1923
478510Škrábik, AndrejJán Hus vo svetle pravdy1923
1042480Hodál, JurajJán Hollý1923
476235Radlinský, Andrej ĽudovítNábožné výlevy1923
1042772Písmo sväté starého zákona III1923
896187Gogol\', Nikolaj Vasil\'jevič,1809-1852Májová noc1923
420820Nabor, FélixMysterium Crucis. Kniha 1. [Tajomstvo kríža]1923
1037033Ceizel, BenedikDejepis cirkevný pre meštianske školy1923
1037035Petrikovits, KolomanMalá ľudová zdravoveda čili krátky návod zdravotný pre slovenský ľud.1923
1037036Rajecký (Škrábik, Andrej)Ján Hus vo svetle pravdy1923
1037037Riedl, KazimírUčenie viery a mravov v príkladoch.1923
1037038Szyllaba, EmilÓ-és Újszövetségi Bibliai történet1923
1037039Živý ruženec1923
1023341Tiso, JozefDuchovný pastier r. 7, č.1(dec.1923) - č.12(nov. 1924)1923/1924
904961Štrbáň, JánModlitby a piesne1924
901637Malý katechizmus pre katolícke dietky1924
1037061Kmeť-Spaňodolinec, ŠtefanAj Betka bola múdra1924
1037063Kmeť-Spaňodolinec, ŠtefanBuď povďačný1924
1037074Ohlášková kniha1924
1037079Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok1924
478232Radlinský, Andrej ĽudovítJadro nábožných výlevov1924
1029147Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. LII. (1924)1924
1037084Pécsi, GustávSlovo Telom učinené1924
1037089Pokoj, ŠimonUčebnica náboženstva katolíckeho pre vyššie triedy stredných škôl.1924
1037092Római katolikus kis katekizmus az iskolák 3. - 4 . valamint a poldári és kozépiskolák 1. osztálya részére1924
901930Die 16. maji S. Joannis Nepomuceni Martyris Duplex II. classis1924
1037105Spevníček pre dietky, ktoré rady spievajú.1924
897331Römisch-katholischer Katechismus mit Auszügen aus der Bibel für Anfänger1924
1037109Szyllaba, EmilKatolikus keresztény erkölcstan1924
1037113Šohajda, IgnácKatolícky spevník1924
476750Nábor, FelixMysterium Crucis. Kniha 2. [Tajomstvo kríža]1924
476751Nabor, FélixMysterium Crucis. Kniha 3. [Tajomstvo kríža]1924
891994Avancini, P.M.Život a učenie Ježiša Krista. 2. zv.1924
897119Kmeť, AndrejHodinky o nepoškvrnenom počatí najčistotnejšej Panny Márie1924
907110Žeko, Karol BernardČítania a Evanjelia na všetky nedele a sviatky Pána Ježiša, prebl. P. Márie, Svätých1924
897174Hoffmann, FrantišekMokandah alebo mladý náčelník indiánsky1924
897175Hoffmann, FrantišekObchodník s vtákmi1924
897177Hoffmann, FrantišekOdmena cnosti1924
890778Soznam kníh, ktoré má na sklade Kníhkupectvo SSV v Trnave1924
888987Rychlovský, Jan,1752-1811Kázne Jána Rychlovského, pražského kanonika metropolitného chrámu, svätiaceho biskupa, doktora svätých písem atď. 1. sväzok.1924
897180Hoffmann, FrantišekŤažké časy1924
903580Písmo sväté Starého zákona. 4.1924
897182Hoffmann, FrantišekVernosť a podlosť1924
897184Hoffmann, FrantišekZlatokopi1924
892846Bielek, KarolViazanička veršíkov pre školáčikov1924
1049526Miššuth, AntonZ víru života1924
905912Schuster, J.Veľký dejepis biblický Starého i Nového Zákona pre vyššie triedy ľudových škôl a pre ľud1924
1049536Gregorovič, FerdinandCesta dokonalosti1924
1049538Herodek, ŠtefanIkonomický katechizmus pre prvoprí[ji]majúcich a všeobecne pre častoprímajúcich veriacich1924
421061Osvald, František RichardObradoslovie1924
893639Hoffmann, FrantišekOrechodruzg a myšací kráľ1924
1020360Duchovné kvietky1924
892378Bažík, AndrejHospodárska nauka o obrábaní, hnojení a osievaní pôdy1924
1063137Buday, JozefŽivot sv. Andreja a Benedika slov. pustovníkov1924
1042673Košík, Béda Filip, OFMRubínová brošňa1924
1037042Erdösi, KarolBlažená krajina1924
476153Avancini, P.M.,S.J.Život a učenie Ježiša Krista. 1. zv.1924
902396Mokandah alebo Mladý náčelník indiánsky1924
902652Nečesálek, KarolOvocinárstvo1924
906750Záborský, JonášRodine v Záborí1924
1023343Tiso, JozefDuchovný pastier r. 7, č.1(dec.1924) - č.12(nov. 1925)1924/1925
904962Štrbáň, JánModlitby a piesne1925
901639Malý katechizmus pre katolícke dietky1925
892940Blaho, Pavel,1844-1938Poviedky zo života ľudu1925
477732Kollár, MartinProsby k Bohu1925
477223Briška, PeterOtče náš1925
905007Švec, MichalPríručka prírodovedeckého vzdelania. Diel 1.-2.1925
1042479Hodál, JurajO pohanskom náboženstve starých Slovákov1925
897081Hodál, JurajO praobyvateľoch dnešného Slovenska1925
889146Sedláček, VáclavČertov mlyn1925
942145Grieger, Koloman, SJMalé hodinky k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho1925
1037130Ako podporiť Spolok sv. Vojtecha1925
1037131Čo zachráni katol. Slovensko v kultúrnom boji.1925
1037132Köhegyi, JózsefRómai Katolikus Elemi Katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népiskolák 1 és 2. osztálya részére. és II. osztálya részére.1925
1037133Ozábal, JozefBratislavská župa1925
1037135Pápežská hymna [Pápai hymnus]1925
1063248Pápežská hymna1925
1037138Poľský, DlhomírSpisy básnické Dlhomíra Poľského. Sväzok 11925
1037139Rodinná knižočka1925
1037141Römisch-katholischer kleiner Katechismus für die 3.-4. Klasse der Volksschule und 1. Klasse der Bürger- und Mittelschulen1925
1037142Szyllaba, EmilÓ-és Újszövetségi Bibliai történet1925
741466Rychlovský, Jan,1752-1811Kázne Jána Rychlovského, pražského kanonika metropolitného chrámu, svätiaceho biskupa, doktora svätých pisem atď. 2. sväzok.1925
900187Kopčan, MichalZemepis republiky Československej pre slovenské r. kat. ľudové školy1925
897130Kmeť, AndrejHodinky za mŕtvych1925
891257Stein, Viliam Fr.Dejiny jednej malej bielej kvetinky1925
888442Rauter, J.Otče náš1925
903810Pöstényi, Ján,1891-1980Modlitby a spevy pri navštevovaní štyroch bazilík cieľom získania plnomocných odpustkov jubilejného roku v Ríme1925
903811Pöstényi, Ján (Kysucký, J. P.)Nebeské kvietky1925
893833Buday, JozefĽudové poviedky1925
893834Buday, JozefNaša prvá národná púť do Ríma1925
476555Písmo sväté Starého zákona. 5.1925
905363Tuka, Vojtech,1880-1946Úcta svätej krvi Kristovej1925
893593Brentano, KlementUmučenie Pána nášho Ježiša Krista.1925
903321Ozábal, JozefZemepis župy bratislavskej1925
900507Letocha, JózsefEgyháztörténelem1925
903583Písmo sväté Starého zákona. 7.1925
1018784Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. LIII. (1925)1925
890277Stanovy spolku sv. Vojtecha v Trnave1925
477863Majer, AndrejSpisy básnické1925
1058489Prochácka, ImrichCirkev a moderné myšlienkové prúdy1925
905913Schuster, J.Veľký dejepis biblický starého i nového zákona pre vyššie triedy ľudových škôl a pre ľud1925
904381Szabó, JánNajdené dieťa1925
889815Soznam a ceny kníh nakladateľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave1925
422619Škrábik, AndrejČervené Slovensko?1925
1018083Písmo sväté Starého zákona. 6.1925
478191Pöstényi, JánModlitby a spevy pri navštevovaní štyroch bazilík cieľom získania plnomocných odpustkov jubilejného roku v Ríme1925
1049328Wallace, LewisNarodil sa Pán1925
945401Blaho, PavolPoviedky zo života ľudu1925
889084Sasinek, Franko VíťazoslavVianočný stromček1925
1037115Slovo ku žiakom k povzbudeniu v učení.1925 (pred)
878631Němcová, BoženaPohorská vesnice1925?
478547Truchlý, AndrejLegenda, čili, Čítanie o svätých a vyvolených božích 4. sväzky1925?
893645Briška, PeterPri kávičke1925??
1023345Tiso, JozefDuchovný pastier r. 8, č.1(dec.1925) - č.12(nov. 1926)1925/1926
1042688Sasinek, Franko VíťazoslavVianočný stromček1926
901641Malý katechizmus pre katolícke dietky1926
478233Radlinský, Andrej ĽudovítJadro nábožných výlevov1926
893980Bulwer, E.L.Posledné dni Pompejí. Sväzok 1.1926
1037342Dejepis biblický Starého i Nového Zákona pre slovenské ľudové školy.1926
1037343Kmeť, AndrejHodinky o nepoškvrnenom počatí najčistotnejšej Panny Márie1926
1037345Langer, A.Nepriateľ v dome, čiže fľaška páleného1926
1037346Matunák, MichalSvätý Cyril a Method slovenskí apoštolovia1926
1037347Poľský, DlhomírSpisy básnické Dlhomíra Poľského. Sväzok 21926
907569Buday, JozefSv. Peter v Ríme1926
1037368Stanovy Spolku sv. Vojtecha1926
1037369Szyllaba, EmilÓ-és Újszövetségi Biblia1926
1037370Urbánek, FerkoŠtvrté prikázanie Božie: Cti otcca svojho a matku svoju1926
1037371Žeko, B. KarolPútnik marianský r. I. (1926)1926
897084Hodál, JurajPrehľad dejín slovenského kniežatstva počas moravského nadpánstva (830-905)1926
889151Sedláček, VáclavKeď mesiačik svietil1926
476243Körper, KarolKultúra r. I. (1926)1926
906071Vnuk, Valér,1894-1958Soznam divadelných hier slovenských 1926-19271926
893830Buday, JozefKrátky nástin života sv. Františka z Assisi, zakladateľa rehole františkánov1926
944022Majer, AndrejSpisy básnické zv. 21926
889248Schneider-Trnavský, Mikuláš,1881-1958Hymna amerického Slováka - emigranta1926
1031072Škrábik, AndrejČervené Slovensko /1926
903584Písmo sväté Starého zákona. 8.1926
900514Letocha, JózsefKatolikus szertartástan1926
894116Ceizel, BenedikDejepis cirkevný pre meštianske školy1926
891561Svensson, JónBoj s medveďmi pri vianočnej návšteve na Skipalone1926
902313Mlynarovič, Miloš Kliment,1887-1971Novelly zo života amerických Slovákov1926
904380Szabó, JánMier1926
477630Jehlička, František RudolfO vzdelanosti1926
889290Schneider-Trnavský, Mikuláš,1881-1958Tatranské zvuky hymny a iné príležitostné spevy1926
901071Szyllaba, EmilKatholikus keresztény hittan1926
894164Cenník školských kníh pre št. reformované reálne gymnázium v Trnave pre školský rok 1926-271926
731607Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. LIV. (1926)1926
899291Josafat, Fr.Príchod Messiáša1926
1063146Kovalík, Ján (1861-1950)Báj Tatier1926
1042687Sasinek, Franko VíťazoslavMariecella v Štýrsku1926
1037143Pamiatka z príležitosti návštevy slovenských biskupov v Amerike jún - júl 19261926?
1037144Školský zoznam a cenník kníh, tlačív, sošitov a všetkých školských potrieb Kníhkupectva Spolku sv. Vojtecha v Trnave. 1926-1927.1926?
1024641Tiso, JozefDuchovný pastier r. 9, č.1(dec.1926) - č.12(nov. 1927)1926/1927
901643Malý katechizmus pre katolícke dietky1927
889367Sidor, KarolCestou po Poľsku1927
1029148Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. LV. (1927)1927
1037373Mattyasovszky, K.Ako sa stanem veľkým1927
1037374Bulwer, E.L.Posledné dni Pompejí. Sväzok 2.1927
1037376Kapitolky z dejín Spolku Sv. Vojtecha1927
1037377Pöstényi, Ján (Kysucký, J. P.)Nebeské kvietky1927
1037378Pöstényi, Ján (Kysucký, J. P.)Nedeľa 3. v Advente1927
1037380Letocha, JozefEgyháztorténelem az ellemi iskolák részére1927
898146ChampolSestra Alexandrina1927
1031796Körper, KarolKultúra r. II. (1927)1927
903288Osvald, František RichardŽivý ruženec1927
894096Ceizel, BenedikCirkevný dejepis pre meštianske školy1927
904343Svobodová, Etela,1903-1986Nedeľné besiedky pre ľudové a meštianske školy1927
1020065Spirago, FrantišekKatolícky ľudový katechizmus. 1-3.1927
1037486Lúcky, A. K.Betlehemci1927
1037487Písmo sväté Starého i Nového zákona. Sv. 1. - 10.1927
1037488Nagy, B.Vigilate et orate!1927
1037489Kalendár sv. Terezky od Ježiška na rok 1928 pre ctiteľov najnovšej svätice1927
905906Veľadôstojný, veľavážený pane!1927
1037490Žeko, B. KarolPútnik marianský r. II. (1927)1927
1037491Veľký kalendár svätovojtešský pre katolíckych Slovákov na priestupný rok 1928 r. I. (1927)1927
1037492Zpráva správy a záverečné účty Spolku sv. Vojtecha v Trnave1927
901065Szyllaba, EmilApologetika a középiskolák VIII. osztálya számára valamint magán használatra1927
1049547Petráš, LukášCirkevné dejiny1927
1049550Stolz, AlbanAve Maria1927
905423Účasť Spolku sv. Vojtecha na národnom živote slovenskom1927
476114Kompánek, AntonApoštolát sv. Cyrila a Metoda alebo Sjednotenie Slovanov vo viere1927
901077Szyllaba, EmilA római katholikus egyház története1927
889816Soznam a ceny kníh nakladateľstva Spolku Sv. Vojtecha v Trnave1927
1037372Školský zoznam a cenník kníh, tlačív, sošitov a všetkých školských potrieb Kníhkupectva Spolku sv. Vojtecha v Trnave. 1927-1928.1927?
1024643Tiso, JozefDuchovný pastier r. 10, č.1(dec.1927) - č.12(nov. 1928)1927/1928
901644Malý katechizmus pre katolícke dietky1928
892943Blaho, Pavel,1844-1938Slabí a mocní1928
1042705Stano, JuliusZbojník - gavalier1928
899351Juriga, FerdinandSedmibolestná1928
906788Zachar, ĽudovítSv. Cyril a Metod na Devíne1928
892722Bezák, ŠtefanDejiny cirkevné pre stredné školy a učiteľské ústavy1928
476501Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. LVI. (1928)1928
1017961Ďateľ, JánBoh a národ1928
893552Brdlík, Jiří,1883-1965Dieťa-kojenec1928
891258Stein, Viliam Fr.Dejiny jednej malej bielej kvetinky1928
943494Kompánek, AntonDejiny 700-ročného kostola v Lúkách pod Makytou1928
943495Kompánek, AntonRuža svätej Terezky1928
889993Spirago, FrantišekKatolícky ľudový katechizmus. 1-3.1928
904073Prídavok, PeterPrvosienky1928
894098Ceizel, BenedikCirkevný dejepis pre meštianske školy1928
903577Písmo sväté Starého zákona1928
901284Lurdská pasáčka1928
889261Schneider-Trnavský, Mikuláš,1881-1958Pútnické spevy harmonizované pre dychové nástroje1928
478131Petráš, LukášMravouka1928
413372Urbánek, Ferko,Kysuca1928
1037506Blahodej, IvanSvätý Jozef1928
1037507Čítanka pre štvrtú triedu ľudových škôl1928
1037508Čítanka pre štvrtý a piatý ročník ľudových škôl1928
1037509Köhegyi, JózsefRómai Katolikus Elemi Katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népiskolák 1 és 2. osztálya részére.1928
1037510Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok1928
1037511Pöstényi, JánAnjelské hlasy1928
1037512Rodinná knižočka1928
1037513Zpráva správy a záverečné účty Spolku sv. Vojtecha v Trnave1928
476390Juriga, FerdinandSedmibolestná1928
892652Berkes, P.Školská autonómia na Slovensku1928
476407Mihalus, VincoPrírodný spôsob liečenia. 1. sväzok: Liečivé zeliny1928
478199Pöstényi, JánSlováci a svätý Václav1928
1037493Školský zoznam a cenník kníh, tlačív, sošitov a všetkých školských potrieb Kníhkupectva Spolku sv. Vojtecha v Trnave. 1928-1929.1928?
901647Malý katechizmus pre katolícke dietky1929
891940Arcibiskupi a biskupi republiky Československej vzkazujú velebnému duchovenstvu a milým veriacim pozdrav a požehnanie v Pánovi1929
892708Bezák, Štefan (1877-1946)Dejiny cirkevné pre ľudové školy1929
888359Radlinský, Andrej ĽudovítJadro nábožných výlevov1929
892717Bezák, Štefan (1877-1946)Dejiny cirkevné pre meštianske školy1929
897333Römisch-katholischer Katechismus mit Auszügen aus der Bibel für Anfänger1929
897341Römisch-katholischer kleiner Katechismus1929
890701Soteris1929
1037901Kmeť, AndrejHodinky za mŕtvych1929
1037902Köhegyi, JózsefKis Biblia1929
476242Tiso, JozefDuchovný pastier r. 11, č. 1-12, 19291929
900695Lekeux, Martial P.Margitka1929
889948Soznam vybranej literatúry slovenskej pre mládež1929
477279Čambál, Andrej, SJPašiové hry, čiže umučenie a oslávenie Krista P. v 25. obrazoch1929
897122Kmeť, AndrejHodinky o nepoškvrnenom počatí najčistejšej P. Marie1929
907112Žeko, Karol BernardÚbohé dušičky1929
1047154Branecký, Jozef, SchPFráter Johannes1929
904074Prídavok, PeterPrvosienky1929
903819Pöstényi, Ján,1891-1980Slováci a svätý Václav1929
1027220Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. LVII. (1929)1929
1038231Letocha, JozefEgyháztorténelem az ellemi iskolák részére1929
421531Mihalus, VincoPrírodný spôsob liečenia. 2. Sväzok: Liečivé zeliny1929
476573Branecký, Jozef, SchPSkalka1929
900509Letocha, JózsefEgyháztörténelem1929
900516Letocha, JózsefKatolikus szertartástan1929
904630Školský soznam a cenník kníh, tlačív, zošitov a všetkých školských potrieb kníhkupectva Spolku sv. Vojtecha v Trnave1929
1038281Plechlo, DeziderNaše cirkevné veľkostatky v pravom svetle1929
1038284Római katolikus kis katekizmus az iskolák 3. - 4 . valamint a poldári és kozépiskolák 1. osztálya részére1929
421599Radlinský, Andrej ĽudovítDuchovný spevník katolícky s najobyčajnejšími pobožnosťami a obradom pohrabným1929
907497Prírodný spôsob liečenia1929
477692Kmeť, AndrejSvätý škapuliar alebo poučná a modlitbová knižočka príručná pre údov slávneho bratstva preblahoslav. Panny Márie Karmelskej1929
898557Berkeš, PavolJadro školskej otázky na Slovensku1929
477699Kmeť, AndrejSvätý Škapuliar alebo poučná a modlitbová knižočka príručná pre členov bratstva preblahoslavenej Panny Márie karmelskej1930
901648Malý katechizmus pre katolícke dietky1930
905765Válek, JánZákladný telocvik1930
888627Javor, IvanPre moje dieťa1930
905016T.A.Cesta spásy1930
888890Rudinský, JozefSlovensko Masarykovi1930
889152Sedláček, VáclavKeď mesiačik svietil1930
1037903Krížová cesta ku cti umučenia Pána nášho Ježiša Krista1930
72016Medvecký, Karol Anton Slovenský prevrat : 4.díl.1930
476496Pútnik. Roč. 21, č. 1-12, 19301930
890715Soznam a ceny kníh nakladateľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave1930
901469Macháček, PavolHlavnopatronátne právo v dejinách uhorských1930
68447Medvecký, Karol Anton Slovenský prevrat : 3.díl.1930
1038431Čítanka pre štvrtú triedu ľudových škôl1930
1038432Čítanka pre štvrtý a piatý ročník ľudových škôl1930
899945Kmeť, Andrej,1841-1908Svätý Škapuliar alebo poučná a modlitbová knižočka príručná pre členov bratstva preblahoslavenej Panny Márie karmelskej1930
1038442Köhegyi, JózsefKis Biblia1930
1038447Köhegyi, JózsefRómai Katolikus Elemi Katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népiskolák 1 és 2. osztálya részére.1930
1045615Pöstényi, JánDejiny Spolku Sv. Vojtecha1930
721008Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. LVIII. (1930)1930
906611Wagner, VladimírDejiny výtvarného umenia na Slovensku1930
903286Osvald, František Richard,1845-1926Životopis Martina Medňanského z Medného1930
718967Škrábik, AndrejRímska otázka1930
73593Medvecký, Karol Anton Slovenský prevrat : 1.díl.1930
1042563Funczik, EmilInterpretatio codicis iuris canonici1930
478101Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok1930
903575Písmo sväté Starého a nového zákona1930
905625Urbánek, Ferko,1859-1934Zlaté srdce, alebo, Obeta detinskej lásky1930
891547Sväto-Vojtešská púť do Ríma1930
1024677Buday, JozefObrana Čenstochovej1930
889264Schneider-Trnavský, Mikuláš,1881-1958Sláva rodu Slovenskému1930
890034Sprievodca účastníkov svätovojtešskej výpravy amerických Slovákov na jubileum Spolku sv. Vojtecha1930
1038516Pöstényi, Ján (Kysucký, J. P.)Boh moja spása1930
1038517Pöstényi, Ján (Kysucký, J. P.)Nebeské kvietky1930
1038518Program jubilejných osláv Spolku sv. Vojtecha 1870- 19301930
1038519Stanovy Spolku sv. Vojtecha v Trnave1930
1038520Svätovojtešská výprava amerických Slovákov z príležitosti šesťdesiatročného jubilea Spolku sv. Vojtecha na Slovensko.1930
1038521Toto by mal čítať...1930
1038522Živý ruženec1930
890815Soznam liturgických a devocionálnych príručiek, ktoré má na sklade Kníhkupectvo Spolku sv. Vojtecha v Trnave1930
903373A.G.Pamätnica Jána Hollého1930
901075Szyllaba, EmilKatholikus keresztény szertartástan1930
901080Szyllaba, EmilA római katholikus egyház története1930
906723Z pamiatky Martina Čulena1930
903140Omšové modlitby1930
74471Medvecký, Karol Anton Slovenský prevrat : 2.díl.1930
477930Mattoška, Libor Jozef, OFMSvätý Anton Paduánsky1930
890745Soznam divadelných hier slovenských1930??
894442Čambál, AndrejPaššiové hry, čiže umučenie a oslávenie Krista P. v 25. obrazoch1930??
897793Hohoš, LadislavŠtefan Závodník1931
477443Funczik, EmilO miešaných manželstvách1931
718859Petráš, LukášBiblické dejiny Starého a Nového zákona1931
901651Malý katechizmus pre katolícke dietky1931
895252Duchovné ruže1931
901932Explanatio psalmorum juxta \"Psalterium Breviarii Romani\" dispositorum1931
734766Ľ Ermite, PierreAko som zabila svoje dieťa1931
942148Grieger, Koloman, SJKirchliche Gesänge1931
478551Tvrdý, Peter,Slovenský frazeologický slovník1931
476504Pútnik. Roč. 22, č. 1-12, 19311931
478063Osvald, František RichardObradoslovie1931
1024644Duchovný pastier r. 12, č. 1-4, 19311931
476303Körper, KarolKultúra r. III. (1931)1931
894100Ceizel, BenedikCirkevný dejepis pre meštianske školy1931
476565Funczik, EmilPredpisy kanonického práva o školstve1931
732585Fr. LudomilNase zdravie1931
900778Loutil, Edmond,1863-1959Ako som zabila dieťa...1931
897209Höhr, Jozef AlexiusBratia, striezliví buďte!1931
905406Tvrdý, Peter,1850-1935Slovenský frazeologický slovník1931
1049283Kopler, LeopoldNáboženstvo a politika1931
889288Schneider-Trnavský, Mikuláš,1881-1958Štúdia k jednotnému spevníku cirkevnému1931
1038542Dafčík, JánZa Kristom1931
1038543Dobrá kniha 1. séria1931
1038544Köhegyi, JózsefRómai Katolikus Elemi Katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népiskolák 1 és 2. osztálya részére.1931
901073Szyllaba, EmilKatolikus keresztény hittan1931
906961Zigmundík, JánNaše zdravie1931
1038547Pius XI.Encyklika pápeža Pia XI.: O kresťanskom manželstve1931
1038548Pius XI.Pius Pápa apostoli körlevele a keresztény házasságról: A fordító és Szt. István Társulat engedélyével.1931
1038549Rodinná knižočka1931
1038550Római katolikus kis katekizmus az iskolák 3. - 4 . valamint a poldári és kozépiskolák 1. osztálya részére1931
1049304Ring, FrantišekNaše zdravie1931
1049327Wagner, Ján AlojzHviezdnaté nebo1931
887535Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. LIX. (1931)1931
1066738Daubner, Ján AlojzDeväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu1931
418036Cehuľa, JozefZa pravdou1931
902655Nech žije Ježiš1931
1042707Branecký, Jozef, SchPKeď rumy ožijú...1931, 1932
891905Antal, Štefan,1878-1935Cirkevný spevníček pre školskú mládež1932
1038595Pobožnosť Krížovej cesty1932
900365Körper, Karol,1894-1969Úlohy bohoslovca v dnešnom nábožensko-kultúrnom živote1932
1042704Sawicki, FrantišekDuša moderného človeka1932
476177Kovalík, Anton,Nerastné bohatstvo Slovenska a Podkarpatskej Rusi1932
901652Malý katechizmus pre katolícke dietky1932
1042712Mörzinger, JánDetská stráž1932
1042713Vilinskij, Valerij S.Unionizmus1932
477212Branecký, Jozef, SchPKeď rumy ožijú...1932
1024287Buday, JozefPrečo milujem svoju Cirkev?1932
1024291Buday, JozefOdpadnutá pijavica1932
892459Beliš, JánPodrobný rozvrh učebnej látky katolíckeho náboženstva pre 8 triedne ľudové školy1932
888624Javor, IvanO ľuďoch so smutnými očami1932
899889Kliman, AndrejUčebné osnovy náboženstva rím. kat. pre meštianske školy na Slovensku1932
728628Kovalík, Ján (1861-1950)Balady – Svet - Národ1932
894260Cirbusová, Jolana,1884-1940Tiché boje1932
897335Römisch-katholischer Katechismus mit Auszügen aus der Bibel für Anfänger für die 1.-2. Klasse der Volksschulen1932
897345Römisch-katholischer kleiner Katechismus für die 3.-5. Klasse der Volksschulen und 1. Klasse der Bürger- und Mittelschulen1932
892228Baník, Anton Augustín,1900-1978Návrh Literárneho odboru Spolku svätého Vojtecha na úpravu pravidiel spisovného jazyka slovenského1932
898638Janda, Jozef NapoleonNajznamenitejší pokrm1932
1063256Letocha, JozefKatolikus szertartástan1932
1030488Bohuslavský, J. B.Odpadnutá pijavica :1932
900954Lippert, PeterPodstata katolíckeho človeka1932
734556Spesz, AleksanderOkultizmus a zázrak1932
898654Janda, Jozef NapoleonSpásonosný kúpeľ duše1932
478064Osvald, František RichardObradoslovie1932
721009Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. LX. (1932)1932
1038707Szyllaba, EmilKatolikus keresztény erkölcstan1932
903807Pöstényi, JánAve Maria1932
1024645Duchovný pastier r. 13, č. 1-4, 19321932
896908Hések, MatejPieseň nemej matky1932
476318Körper, KarolKultúra r. IV. (1932)1932
904102Príručka pre kongregácie1932
891572Sviatočné obnovenie sľubu Marianskeho na 8. dec. ...1932
902612Myslivec, Josef,1907-1971Ruská cirkev a umenie1932
477931Mattoška, Libor Jozef, OFMSvätý Anton Paduánsky1932
1042669Janda, Jozef NapoleonZlatý prameň veľkej sily1932
891379Stříž, AntonínVeniec Ducha svätého1932
1038582Čítanka pre piatu triedu ľudových škôl1932
1038583Čítanka pre štvrtý a piaty ročník slovenských ľudových škôl1932
1038585Futák, JánO výskyte škumpy protizimničnej (Ehus cotinus L.) na Slovensku1932
1038586Letocha, JozefEgyháztorténelem az ellemi iskolák rédzére1932
476419Dilong, Rudolf, OFMAntologia mladej slovenskej poezie1933
945412Čerenej, ŠtefanPamätihodnosti z dejín nitrianskeho biskupstva od roku 15001933
945413Čerenej, ŠtefanDejiny biskupstva nitrianskeho1933
896520Hadri-Drevenický, ĽudovítOriem, preorávam1933
477194Blaho, Pavel,Slabí a mocní1933
892944Blaho, Pavel,1844-1938Slabí a mocní1933
1042706Svätá Terezia Ježiškova1933
945429Dilong, Rudolf, OFMRoky pod slnkom1933
901655Malý katechizmus pre katolícke dietky1933
888626Javor, Ivan,1904-1989O vtáčkoch - letáčkoch1933
1038900Spevníček "Nitra" k Pribinovým oslavám1933
1038901Tie Nitrianske zvony1933
896586Halka, AlexanderRuanda, černošská dievka1933
902474Mörzinger, JánDetská stráž1933
902478Mörzinger, JánMilosť Ducha Svätého1933
1037140Kašpar, Josef,1863-1938Učebnica katolíckeho náboženstva s časťou čítankovou pre vyššie triedy škôl stredných a im rovných ústavov1933
476248Kultúra. Roč. 5, č. 1-12, 19331933
902758Eisner, Jan,Nitra1933
906608Wagner, ŠtefanVzorkovnica písma chlebového1933
894325Corkran, AliceAničkine dobrodružstvá na severnej točne a inde1933
1038709Čulen, KonštantínNovinár a pedagóg1933
1038710Dafčík, JánOravské prostonárodné povesti1933
1038712Keller, PaulTri prstene a iné novely1933
1038713Köhegyi, JózsefRómai Katolikus Elemi Katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népiskolák 1 és 2. osztálya részére.1933
476285Javor, IvanO vtáčkoch letáčkoch1933
890498Slnce nad Nitrou1933
903812Pöstényi, Ján,1891-1980Nebeské kvietky1933
1058437Morawski, MariánVečery nad Ženevským jazerom1933
900997Literárne zvesti Spolku svätého Vojtecha1933
1024646Duchovný pastier r. 14, č. 1-4, 19331933
903818Pöstényi, Ján,1891-1980Ružičky1933
888720Rodziewiczówna, MariaDevajtis1933
888977Ruženec k ucteniu sĺz Panny Marie1933
894102Ceizel, BenedikCirkevný dejepis pre meštianske školy1933
904346Svobodová, Etela,1903-1986Strašný byvol Tur1933
1018786Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. LXI. (1933)1933
889257Schneider-Trnavský, Mikuláš,1881-1958Omšové spevy1933
895148Dúbravec, RóbertČlnom po Váhu1933
902061Meško, KsaverVlk kajúcnik a iné povesti pre mládež1933
892594Benson, Robert HughPán sveta1933
1058483Pribinove slávnosti v Nitre1933
900790Loutil, Edmond,1863-1959Žena so zatvorenými očami1933
944828Pöstényi, JánKatolícke Slovensko1933
897744Hronský, Jozef Cíger,1896-1960Tomčíkovci1933
895699Fischer, JánDejiny hudby vo svetle vývoja, výrazu a foriem so zreteľom na hudbu Slovanov a na významných skladateľov1933
420821Nabor, FélixMysterium Crucis1933
476890Pöstényi, JánSborník literárno-vedného odboru Spolku sv.Vojtecha. Roč. 11933
889053Sakalová, Sidónia,1876-1948Ťuki-ťuk1933
891358Stránsky, AlbertDejiny biskupstva nitrianskeho1933
897763Hronský, Jozef Cíger,1896-1960Zlatý dážď1933
945125Körper, KarolKultúra r. V. (1933)1933
478193Pöstényi, JánNebeské kvietky1933
478198Pöstényi, JánRužičky1933
895487Ecker, FrantišekPribinov pochod. Op. 391933?
900369Korsak, VladimírPo stopách prírody1934
895254Pöstényi, JánDuchovné ruže1934
1042711Čambál, Andrej, SJFasciculus de actione catholica1934
901656Malý katechizmus pre katolícke dietky1934
892718Bezák, ŠtefanDejiny cirkevné pre meštianske školy1934
887864Bezák, Štefan (1877-1946)Dejiny cirkevné pre stredné školy a učiteľské ústavy1934
476483Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. LXII. (1934)1934
1038915Literárne zvesti Spolku svätého Vojtecha1934
1038916Polednová, S. M. Hermelanda, F.D.G.Pravidlá slušnosti a rady pre dievčatá1934
874581Körper, KarolKultúra r. VI. (1934)1934
906070Vnuk, Valér,1894-1958Kryštálový prijímač za niekoľko korún1934
1063258Dejepis biblický Starého i Nového Zákona pre slovenské ľudové školy1934
899936Kmeť, Andrej,1841-1908Hodinky o nepoškvrnenom počatí najčistejšej P. Márie1934
478066Osvald, František RichardObradoslovie1934
905845Váross, Belo,1894-1962Poľné hospodárstvo1934
904060Prídavok, PeterAko prednášať?1934
1024647Körper, KarolDuchovný pastier r. 15, č. 1-10, 19341934
894104Ceizel, BenedikCirkevný dejepis pre meštianske školy1934
477601Janda, Jozef NapoleonZlatý prameň veľkej sily1934
876967Jura, František,1905-1990Staré pověsti slezské1934
478132Petráš, LukášMravouka1934
905404Tvrdý, Peter,1850-1935Inojazyčný slovník1934
1031622Kliman, AndrejKristus a dnešný človek1934
901069Szyllaba, EmilKath. keresztény erkölcstan1934
903640Pohrabné obrady1934
893412Bourdonová, MatildaValéria1934
1049320Šteller-Šteliar, FerdinandAndrej Radlinský1934
902378Modrý Kameň ako pútnické miesto a kalvárske pobožnosti1934
889068Salten, Felix,1869-1945Bambi1934
1042675Pöstényi, JánAnjelské hlasy1934
891386Strong, Jason RolfeHviezda horská1934
900611Legény, JozefVíťazné srdiečka1935
892687Bertrand, P.Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti1935
900367Körper, Karol,1894-1969Základy cirkevného práva1935
901658Malý katechizmus pre katolícke dietky1935
1024290Buday, JozefZávet pustovníkov1935
418084Copus, J.E.Lazar, priateľ Krista Pána1935
893220Bokor-Žlkovský, E.Život svätej Terezky1935
892710Bezák, ŠtefanDejiny cirkevné pre ľudové školy1935
478503Šimalčík, JurajDogmatická veda na bývalej katolíckej univerzite v Trnave, na Slovensku1935
888615Riadne modlitby omše svätej1935
888373Radványi, Celestín Anton,1911-1978\"Mám sa výborne...\"1935
898615Janda, Jozef Napoleon,1869-1945Balzam pre úbohé duše1935
895293Ďurček, KarolFilozofická činnosť na bývalej katolíckej univerzite v Trnave, na Slovensku1935
1031758Körper, KarolKultúra r. VII. (1935)1935
1038933Bobek, VladislavDvaja slovenskí veršovci: Peter Benický a Hugolin Gavlovič1935
1038934Bucko, VojtechPohľad na dejiny kníhtlačiarstva v Trnave1935
1038935Dafčík, JánKríza1935
1038937Finžgar, Saleški FranPod slobodným slnkom. Diel 1.1935
1038938Kočánová, MáriaVišňový kvet1935
1038939Köhegyi, JózsefRómai Katolikus Elemi Katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népiskolák 1 és 2. osztálya részére.1935
477788Kmeťko, KarolKristus, náš vodca z nešťastia a biedy1935
1038940Krížová cesta ku cti umučenia Pána nášho Ježiša Krista1935
1038941Modlitby, ktoré sa kňaz po každej tichej omši...modlí...1935
1038942Osvald, František RichardObradoslovie1935
1038943Rusinský, BeloňTrnavská univerzita v službe unionistickej idey1935
895840Freudenreich, EugenKalvária a oltár1935
1038944Stanovy muzeálnej spoločnosti Fr. R. Osvalda pri Spolku sv. Vojtecha v Trnave.1935
1038945Zlatoš, ŠtefanZ dejin trnavskej univerzity1935
1038946Baník, Augustín AntonSborník literárno-vedného odboru Spolku sv.Vojtecha. Roč. 2. Sväzok 1.1935
1038947Baník, Augustín AntonSborník literárno-vedného odboru Spolku sv.Vojtecha. Roč. 2. Sväzok 2.1935
898676Janda, Jozef NapoleonZlatý prameň veľkej sily1935
904823Čársky, JozefŠtatistika r. a gr. kat. ľudového školstva na Slovensku1935
903292Baník, Anton AugustínOsvaldovo múzeum1935
889251Schneider-Trnavský, Mikuláš,1881-1958Lurdská bojovná pieseň1935
476324Körper, KarolDuchovný pastier r. 16, č. 1-10, 19351935
942758Ignace, M.Kalvária a oltár1935
476586Zlatoš, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXIII. (1935)1935
895156Dúbravec, ŠtefanApologetika a kontroverzistika na bývalej katolíckej univerzite v Trnave na Slovensku1935
906690Wieser, SebastianCirkevná daň1935
895689Finn, Francis P.Štastný Bob1935
895691Finžgar, Saleški FranPod slobodným slnkom. Diel 2.1935
897490Houben, H.Ak máš ešte mamičku1935
900053Kočanová, Mária,1890-1976Šarišské povesti1935
477655Kázne o ôsmich blahoslavenstvách i telesných a duševných skutkoch milosrdenstva1935
889818Soznam a ceny kníh nakladateľstva Spolku sv. Vojtecha1935
731879E. Bokor - ŽlkovskýŽivot svätej Terezy Ježiškovej1935
720873Húska, Bertrand Ľudovít, OPPamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?1935
892147Balko, JánO Cyrkovi Pobehajkovi, o Vierke Brečulke a o Vladkovi Bambúrikovi1935
892149Balko, JánO Umbíkoch Macúrikoch1935
1034237Baník Augustín AntonPamiatke Trnavskej univerzity 1635-17771935 (november)
477442Funczik, EmilKatolícke manželské právo1936
900363Körper, Karol,1894-1969Modlitbová kniha pre inteligenciu1936
901399Macko, P.Naukové rozdiely medzi pravoslávnou a r. kat. cirkvou...1936
901661Malý katechizmus pre katolícke dietky1936
1024288Buday, JozefCirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch1936
906017Vilinskij, Valerij S.Ruská revolúcia1936
1039137Bezák, ŠtefanDejiny cirkevné pre stredné školy a učiteľské ústavy1936
1039138Biblické obrázky1936
1039139Čítanka pre štvrtú triedu ľudových škôl1936
1039140Čítanka pre štvrtý a piatý ročník ľudových škôl1936
10583411, 2, 31936
892712Bezák, ŠtefanDejiny cirkevné pre ľudové školy1936
888376Radványi, Celestín Anton,1911-1978V tôni polmesiaca1936
1039162Devotions for confession1936
902460Morcinek, GustawBoli dvaja bratia1936
1039164Janda, JozefLen pre sobášencov1936
1039165Krížová cesta ku cti umučenia Pána nášho Ježiša Krista1936
892222Baník, Anton Augustín,1900-1978Ján Baltazár Magin a jeho politická, národná i kultúrna obrana Slovákov roku 17281936
1039166Pöstényi, Ján (Kysucký, J. P.)Ružičky1936
1039169Pobožnosť Krížovej cesty1936
1039170Pracovný poriadok Literárno-vedeckého odboru SSV.1936
1039171Rodinná knižočka1936
898628Janda, Jozef NapoleonManželský raj blažený kraj1936
404810Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista1936
907089Žák, EmanuelPísmo sväté v obrazoch1936
906583Výzva k slovenskej katolíckej inteligencii!1936
501339Višňovský, MikulášIdeové základy katolíckej výchovy1936
903004Kollár, MartinNový Zákon Pána nášho Ježiša Krista1936
1063261Dafčík, JánSlovenské deti1936
892515Benadik, Ján KamilJedľovský učiteľ1936
898927Jednotný cirkevný spevník pre štud. mládež a pre kat. spevokoly1936
1057394Sienkiewicz, Henryk,1846-1916V púšti a v pralese1936
1031797Körper, KarolKultúra r. VIII. (1936)1936
896118Gerely, JolanaDievčatá, čo si myslíte?1936
903289Živý ruženec1936
1058428Miklovič, ArnoštNaša záhradka1936
905858Vaško, AlexanderTajomstvo jaskýň1936
903813Pöstényi, Ján,1891-1980Nebeské kvietky1936
477319Daubner, Ján AlojzDeväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu1936
1024648Duchovný pastier r. 17, č. 1-10, 19361936
1058189Branecký, Jozef,1882-1962Fráter Johannes1936
896149Gheón, HenriRozprávka o tom, ako sa zjavil sv. Mikuláš1936
894106Ceizel, BenedikCirkevný dejepis pre meštianske školy1936
1058460Osvald, František RichardObradoslovie1936
892320Bartek, HenrichPríspevok k dejinám slovenčiny1936
903585Písmo sväté v obrazoch1936
890279Stanovy Spolku svätého Vojtecha1936
897204Hohoš, LadislavCestou baladickou1936
903634Pogorelov, Valerij Aleksandrovič1872-1955Sv.Cyril, sv. Metod i Gorazd, ich činnosť a pôvod1936
731605Pöstényi, JánPútnik svätovojtešský r. LXIV. (1936)1936
900823Letocha, JozefSviatosť birmovania1936
476891Baník, Augustín AntonSborník literárno-vedného odboru Spolku sv. Vojtecha. Roč. 3. Sväzok 1-2.1936
406766Bezák, ŠtefanDejiny cirkevné pre meštianske školy1936
1049331Wiktor, JanDúha nad srdcom1936
899836Macko, P.Katolícka cirkev a pravoslovie1936
888360Radlinský, Andrej ĽudovítJadro nábožných výlevov1936?
890716Soznam a ceny kníh nakladateľstva Spolku sv. Vojtecha 1934-19351936?
1038948Písmo sväté v obrazoch1936?
900008Knihy Spolku Sv. Vojtecha v Trnave1936?
901385Macek, AlojzMalá učebnica esperanta (pre začiatočníkov)1937
1042708Freischlag, ViliamVeríte v Boha?1937
1042709Gerely, JolanaDievčatá, pohovorme si1937
1042714Žák, EmanuelPísmo sväté v obrazoch1937
889116Gašparovič, ĽudovítSborník Spolku slov. kat. akademikov Považan v Prahe1937
901662Malý katechizmus pre katolícke dietky1937
889384Sienkiewicz, Henryk,1846-1916Križiaci. Sväzok 21937
1022001Kliman, A.Katolíci vo víre dnešného života1937
895282DuninBúrka od východu1937
897337Römisch-katholischer Katechismus mit Auszügen aus der Bibel für Anfänger für die 1.-2. Klasse der Volksschulen1937
892230Baník, Anton Augustín,1900-1978Novšie údaje na poznanie Jána Baltazára Magina, jeho diela i doby1937
898630Janda, Jozef NapoleonManželský raj blažený kraj1937
905289Torkos, Justus JánNáčrty o piešťanských kúpeľoch1937
903498Petráš, LukášApologetika1937
905293Tóth, TihamérCharakterný mladík1937
1019730Dejepis biblický Starého a Nového Zákona pre slovenské ľudové školy.1937
898646Janda, Jozef NapoleonPodivné žriedlo veľkej sily1937
903003Nový zákon Pána nášho Ježiša1937
420963Nový zákon Pána nášho Ježiša Časť II. p Listy apoštolské a zjavenie Sv. Jána Apoštola1937
905577Urbánek, FrantišekKríž pod lipami1937
903029O tisíc rokov1937
1031798Pöstényi, JánKultúra r. IX. (1937)1937
1039237Dejepis biblický Starého i Nového Zákona pre slovenské ľudové školy.1937
903814Pöstényi, JánNebeské kvietky1937
1039238Farkaš, ImrichNovoveskl študenti1937
1024649Zlatoš, ŠtefanDuchovný pastier r. 18, č. 1-10, 19371937
1039252Köhegyi, JózsefRómai Katolikus Elemi Katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népiskolák 1 és 2. osztálya részére.1937
1039253Krížová cesta ku cti umučenia Pána nášho Ježiša Krista1937
1039254Miništrancia1937
1039255Römisch-katholischer Katechismus mit Auszügen aus der Bibel für Anfänger1937
1039257Sienkiewicz, HenrikKrižiaci. Sväzok 31937
1039258Baník, Augustín AntonSborník literárno-vedného odboru Spolku sv. Vojtecha. Roč. 4. Sväzok 1.1937
1039259Blaškovič, VojtechVreckový učiteľský kalendár 1937 - 19381937
894108Ceizel, BenedikCirkevný dejepis pre meštianske školy1937
905628Urbánek, Ferko,1859-1934Ztratená1937
478368Sienkiewicz, HenrykKrižiaci. Sväzok 11937
476578Časopis Slovenských Katechetov. Roč. 1, č. 1-10, 19371937
889250Schneider-Trnavský, Mikuláš,1881-1958Jednotný katolícky spevník1937
421284PiusEncykliky Pia XI. Divini Redemptoris1937
1049253Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky1937
476076Osvald, František RichardŽivý ruženec na česť Matky Božej Panny Márie a k spaseniu veriacich1937
889260Schneider-Trnavský, Mikuláš,1881-19581. Prelúdia na organ a harmónium ; 2. Príručka pre organistov, náuka o harmonizácii a o organovaní vôbec1937
402873Bartek, HenrichAnton Bernolák1937
479442Truchlý, AndrejCirkevný dejepis pre meštianske školy.1937
731606Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXV. (1937)1937
1042670Janda, Jozef NapoleonZlatý prameň veľkej sily1937
1049334Wiseman, Mikuláš PatrickFabiola a či cirkev v katakombách1937
900010Knihy Spolku Sv. Vojtecha v Trnave na rok 19381937?
476172Pöstényi, JánKultúra r. X. (1938)1938
420628Maurice, PierreRozvod1938
1039383Janda, JozefBalzam pre úbohé duše1938
1039384Krížová cesta1938
1039385Lyne, S. M.Môj vlastný vlastnučký1938
1039387Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre šiesty postupný ročník slovenských ľudových škôl1938
1039388Piesne, ktoré budú spievať Slováci na Medzinárodnom Eucharistickom Kongrese v Budapešti (26.-29. mája 1938)1938
1039389Pohrabné obrady1938
1039390Pokoj, ŠimonUčebnica náboženstva katolíckeho pre vyššie triedy stredných škôl.1938
1039391Polednová, S. M. Hermelanda, F.D.G.Pravidlá slušnosti a rady pre dievčatá.1938
1039392Soznam učebníc pre r. kat. a gr. kat. slovenské ľudové školy1938
901665Malý katechizmus pre katolícke dietky1938
1039393Blaškovič, VojtechAdministratívny sprievodca správcov a učiteľov1938
1039394Blaškovič, VojtechVreckový učiteľský kalendár 1938 - 19391938
892714Bezák, Štefan (1877-1946)Dejiny cirkevné pre ľudové školy1938
1058357Jusko, AndrejDoma i vo svete1938
891971Árvai, ViktorPevné charaktery1938
917581Prokein, AntonProvisio infirmorum et exsequiarum ordo1938
902494Mossoczowa, MichalinaO tisíc rokov1938
421239Pfannmüller, Fr. DonatusKeď prišiel Spasiteľ na svet1938
900474Kotvan, Imrich,1910-1984Literárna Trnava v prítomnosti /1918—1938/1938
903291Osvald, František RichardŽivý ruženec1938
903808Pöstényi, JánBoh moja spása1938
905856Vašek, Bedřich,1882-1959Sociálny Katechizmus1938
905857Vaško, AlexanderOdplata1938
903815Pöstényi, JánNebeské kvietky1938
1024650Zlatoš, ŠtefanDuchovný pastier r. 19, č. 1-10, 19381938
888975Ružencové cedulky1938
1039260Dafčík, JánČo je tvoje, je i moje1938
1039261Dafčík, JánZa Kristom1938
894110Ceizel, BenedikCirkevný dejepis pre meštianske školy1938
1039263Dobraczyński, JanV rozbúranom dome1938
476590Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXVI. (1938)1938
900784Loutil, Edmond,1863-1959 (pseud. Pierre L'Ermite)Srdce nedelené1938
1049531Bielawski, ZigmundKatecheta medzi najmenšími1938
900825Letocha, JozefSviatosť birmovania1938
901355Lyne, S.M.Môj vlastný - vlastnučký1938
476167Pöstényi, JánKultúra r. XI. (1939)1939
476176Branecký, Jozef, SchPTrenčín - Trnava...1939
901666Malý katechizmus pre katolícke dietky1939
882984Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXVII.(1939)1939
419371Janda, Jozef NapoleonNebeská rosa1939
477750Körper, KarolPrameň z Boha1939
476221Ďurka, JánRebrík do neba1939
1039423Balko, JánAko chodily cicušky do školy1939
1039424Balko, JánTik, Tak a iné rozprávky1939
942920Javor, IvanFrantišek Richard Osvald1939
1039433Dafčík, JánVíťazstvo lásky1939
1039436Dickens, CharlesVianočná pieseň a iné novely1939
1039437Gessayová-Brestenská, ElenaBoží človek1939
1039438Hohoš, LadislavVerte!1939
1039439Hrušovský, FrantišekDunaj. Diel 1. /Beh " A "/1939
1039440Choluj, MichalPraktická príručka jazyka nemeckého pre samoukov alebo k štúdiu s učiteľom1939
1042771Zlatoš, ŠtefanPísmo sväté u Bernolákovcov1939
1039445Jednotný katolícky spevník notovaný1939
1039446Kočánová, MáriaJarná scéna1939
1039447Kočánová, MáriaJežibaba sa už polepšila1939
422232Spesz, AlexanderMystika magia mediumizmus1939
1039448Kočánová, MáriaJežiško nám doniesol mamičku1939
1039449Kočánová, MáriaTúha a šťastie1939
1039450Krížová cesta1939
1039451Kunst, TeodorSprievodca školskou záhradkou1939
1063263Boboková, K.Prírodou1939
1063264Jánsky, L. M.Hovorme správne po slovensky!1939
1063265Römisch-katholischer kleiner Katechismus für die 3.-4. Klasse der Volksschulen und 1. Klasse der Bürger- und Mittelschulen1939
1039717Pöstényi, Ján (Kysucký, J. P.)Ružičky1939
1039718Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre ôsmy ročník postupný slovenských ľudových škôl1939
1039720Miklovič, ArnoštNaša záhradka. Diel 1.1939
1039721Mojto, FrantišekHviezdičky1939
1039722Pöstényi, JánDuchovné ruže1939
1039723Radostný ruženec a Slávny ruženec.1939
1039736Sewer, Ign.Matka1939
1039739Spolok sv. Vojtecha1939
1039740Spolok živého ruženca1939
1039741Vaško, AlexanderDivotvorný kameň1939
1039742Vaško, AlexanderTajomstvo našich hôr1939
1039743Baník, Augustín AntonSborník literárno-vedného odboru Spolku sv. Vojtecha. Roč. 4. Sväzok 21939
732564Jolana GereliKeby si poznala1939
476333Zlatoš, ŠtefanDuchovný pastier r. 20, č. 1-10, 19391939
942765Hurtík, JozefOkuliare1939
477645Kaczmarczyk, JozefOsobnosť Ježiša Krista1939
477398Filkorn, EugenRímsko-katolícke obradoslovie pre stredné školy1939
40921Willam, Franz MichelŽivot Márie, Matky Ježišovej1939
476385Salatňay, MichalVedúca zásada hospodárskeho života1939
476646Pútnik. Roč.XXX, č.1-12, 19391939
476150Tóth, TihamérS otvorenými očami v božej prírode1939
476675Vronč, Jozef, FSCMladý spevák1940
874542Pöstényi, JánNebeské kvietky1940
419374Janda, Jozef NapoleonZlatý prameň veľkej sily1940
942919Javor, IvanMesačných 2001940
501340Višňovský, MikulášPápež Pius XII.1940
421213Petráš, LukášMravouka1940
1031261Orsenigo, CesareŽivot a dielo sv. Karola Boromejského1940
1063267Hrušovský, FrantišekDunaj1940
1063268Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre siedmy postupný ročnik slovenských ľudových škôl.1940
1063269Kopčan, MichalSlovenské kvety1940
478315Salatňay, MichalKatolícka akcia1940
478060Osvald, František RichardŽivý ruženec na česť Matky Božej Panny Márie a na spasenie veriacich1940
721010Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXVIII. (1940)1940
1039756Alexy, JankoZlaté dno1940
1039757Dejepis biblický Starého i Nového Zákona pre slovenské ľudové školy.1940
1039758ErcéPôjdeme letovať1940
1039759ErcéRobí sa šlágrový text1940
1039760Fischer, ĽudoČo mám vedieť o aute?1940
1039761Gerely, JolanaNa okraji hlbín1940
1039764Kočánová, MáriaIdem k Ježišovi1940
1039765Kočánová, MáriaJozef Ben Jakub1940
1039766Kočánová, MáriaPytač miliónov1940
1039767Kočánová, MáriaSúd, na ktorom každý vyhrá1940
1039768Kopčan, Michal a spol.Podrobné učebné osnovy pre slovenské ľudové školy inšpektorátu trnavského. 1. diel1940
1039769Kopčan, Michal a spol.Podrobné učebné osnovy pre slovenské ľudové školy inšpektorátu trnavského. 2. diel1940
1039777Labiche, E.Vznešené rodiny1940
1039778Malý katechizmus pre katolícke dietky1940
1039779Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre ôsmy ročník postupový slovenských ľudových škôl.1940
1039780Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre piaty postupný ročník slovenských ľudových škôl.1940
1023141Jánský, L. M.Spoločenské pravidlá pre mládencov1940
1039781Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre prvý postupný ročník rim. kat. a gr. kat. slovenských ľudových škôl.1940
1024679Zlatoš, ŠtefanDuchovný pastier r. 21, č. 1-10, 19401940
1039784Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre šiesty postupný ročník slovenských ľudových škôl.1940
1039785Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre štvrtý postupný ročník slovenských ľudových škôl.1940
1039786Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre tretí postupný ročník slovenských ľudových škôl.1940
1039787Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre 2. postupný ročník slovenských ľudových škôl.1940
1039791Mojto, FrantišekZákladný výcvik v čítaní1940
1039792Perlaky, LajosS úsmevom do života1940
1039793Poďakovné bohoslužby pri 70. (jubilejnom) Valnom zhromaždení Spolku sv. Vojtecha v chráme sv. Mikuláša v Trnave 15. septembra 1940.1940
945842Katolícke kázne :1940
1039794Program 70. valného zhromaždenia Spolku sv. Vojtecha.1940
1049523Škrábik, AndrejMisijným svetom1940
1039800Spolok sv. Vojtecha: Slovutný pane1940
1039801Spolok živého ruženca1940
1039803Urbánek, FerkoKríž pod lipami1940
1039804Urbánek, FerkoZlaté srdce alebo obeta detinskej lásky1940
1039805Urbánek, FerkoZtratená1940
1024958Morcinek, Gustaw,1891-1963Ľudia sú dobrí /1940
1039806Vaško, AlexanderDivotvorný kameň1940
1039807Vaško, AlexanderSlovensko na poschodiach1940
1039808Vnuk, ValérPrlrodospyt. Diel 11940
1039809Vnuk, ValérZasľúbenie v neprítomnosti1940
1039810Výber kníh Spolku sv. Vojtecha, Trnava1940
421060Osvald, František RichardObradoslovie. (Liturgika.)1940
1031624Andrej Kliman Apologetika1940
476365Salatňay, MichalKatolícka akcia so zvláštnym zreteľom k hospodársko-sociálnemu a politickému životu1940
478185Pöstényi, Ján20-251940
477420Filkorn, EugenRímsko-katolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov1940
477437Funczik, EmilCirkevnoprávna kazuistika1940
1030398Pöstényi, JánKultúra r. XII. (1940)1940
1039744Knihy Spolku sv. Vojtecha v Trnave na rok 19401940?
1039745Kmeťko, KarolMsgr. Ján Pöstényi: V Trnave v roku Pána 19401940?
1042690Tóth, TihamérNábožný mladík1941
476426L`Ermite, PierreZostaňte doma1941
476429Deželíć, Velemír ml.Vybral si Sofiu1941
1039892Rybárik, Andrej,1897-1965Boer. Sväzok 2. (Búr)1941
1039894Gerely, JolanaKeby si poznala1941
944152Mattoška, Libor Jozef, OFMKvietky1941
1039896Ivaňová, AnnaJedným sníčkom - anjelíčkom1941
1039897Ivaňová, AnnaJedným sníčkom-anjeličkom-len noty1941
1039898Janda, JozefLen pre sobášencov1941
1039899Janda, JozefŠtyri piliere čnostlivosti1941
1039902Kliman, AndrejNáboženská čítanka pre mládež1941
1039903Kočánová, MáriaNemý mních1941
1039904Kočánová, MáriaZ dvoch vlamačov pravý je tretí1941
1039905Kopčan, MichalGrafické prejavy na nižšom stupni ľudových škôl.1941
1039906Krížová cesta1941
1039907Malý katechizmus pre katolícke dietky1941
1039908Masár, FridrichPočtovnica pre 1. triedu meštianskych škôl.1941
1039909Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre 2. postupný ročník slovenských ľudových škôl.1941
1039910Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre piaty postupný ročník slovenských ľudových škôl.1941
1039911Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre slovenské ľudové školy 1.1941
882989Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXIX. (1941)1941
423236Vronč, Jozef, FSCPríručka hudobnej výchovy1941
1039942Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre štvrtý postupný ročník slovenských ľudových škôl.1941
1039943Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre tretí postupný ročník slovenských ľudových škôl.1941
1039944Míča, Jaroslav AntonPetrolej1941
478026Nemec, FrantišekCirkevný dejepis1941
1039947Miklovič, ArnoštNaša záhradka. Diel 1.1941
1039948Miklovič, ArnoštNaša záhradka. 4 .1941
1039949Modlitby a piesne ku žiackej sv. omši.1941
1039950Mörzinger, JánMilosť Ducha Svätého1941
1039951Nemec, FrantišekObrazy z dejín Cirkvi1941
1039952Petráš, LukášApologetika1941
1039953Pobožnosť Krížovej cesty1941
1039954Pokoj, ŠimonUčebnica náboženstva katolíckeho pre vyššie triedy stredných škôl.1941
1039955Rokovací poriadok Slovenskej katolíckej akadémie pri Spolku sv. Vojtecha1941
1039957Römisch-katholischer Katechismus mit Auszügen aus der Bibel für Anfänger für die 1.-2. Klasse der Volksschulen1941
1039958Sedlák, JánLiterárne dielo Tichomíra Milkina1941
1039963Kopčan, MichalSlovenské kvety. 4/1941
1039965Spolok živého ruženca1941
1039966Stanovy Slovenskej katolíckej akadémie pri Spolku sv. Vojtecha1941
1039967Svoboda, FraňoDievča a zvon1941
1039968Svoboda, FraňoSom myšička myš1941
1039969Špirko, JozefKu 400. výročiu Spoločnosti Ježišovej1941
1039970Viskup, PavelZdravotná biblia.1941
1039971Vnuk, ValérPochovaný život1941
1063270Weber, JozefSpevy našich deti1941
1039983Vnuk, ValérPrlrodospyt. Diel 21941
1039984Vnuk, ValérPrírodospyt. Diel 31941
1039985Vnuk, ValérPrlrodozpyt.1941
1039986Výstava Spolku sv. Vojtecha v Nitre1941
1039987Výťah z "duchovných cvičení" pre milosrdné sestry sv. Križa1941
1039989Weber, JozefMetodika spevu1941
1039992Weber, JozefSpevy našich deti. 31941
1039993Weber, JozefSpevy našich deti. 41941
1039994Weber, JozefSpevy našich deti. 51941
1039995Weber, JozefSpevy našich deti. 61941
1039996Zseltvay, ŠtefanHľadanie nocľahu1941
1022594Rybárik, Andrej,1897-1965Boer. Sväzok 1. (Búr)1941
1021573Dandolo, MillySrdcia cestujú1941
476304Hanus, LadislavKultúra r. XIII. (1941)1941
477590Janda, Jozef NapoleonĽubovzácna šuhajka1941
476571Branecký, Jozef, SchPPribinove vŕby1941
945307Ďurka, JánSlávme to spoločne1941
479393Kibaľčič, ValentinKresby náboženské. Príručky k vyučovaniu náboženstva. 24 kresieb.1941
476329Zlatoš, ŠtefanDuchovný pastier r. 22, č. 1-10, 19411941
731819Šesták, JozefTraja košickí mučeníci1941
421552Prohászka, OtokarV spojení s prírodou1941
409787Körper, KarolZ Bratislavy do Chicaga1941
1039812Weber, JozefSpevy našich detí. 11941
1039814Weber, JozefSpevy našich deti. 21941
477389Faith, ŠtefanKazateľské rečníctvo1941
479439Višňovský, MikulášKatechetika pre najvyšší ročník učiteľských akadémií a pre laických katechétov.1941
477676Kliman, AndrejApologetika1941
477421Filkorn, EugenRímsko-katolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov1941
1012721Polednová, HermenaldaDuševná kvetinová záhradka :1941
477429Foerster, Fr.W.Do života1941
1031178Pöstényi, JánNebeské kvietky1942
1030419Péricard, JacquesRozprávky pre moje deti1942
734756Beňovský, PavolPoznámky k národnostnému princípu1942
477226Bubán, JánNajhlbší koreň vlastnenia1942
882987Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXX. (1942)1942
1040174Nežatický, J. M.Malí hrdinovia1942
403247Bazin, RenéObilie dozrieva1942
1040175Pastiersky list1942
1040176Rosinkiewicz, KazimierzVlastnými silami1942
1040177Senečič, Geno R.Spis číslo 5161942
1040178Sienkiewicz, HenrikQuo vadis? Sväzok 11942
1040179Sienkiewicz, HenrikQuo vadis? Sväzok 21942
1040180Sienkiewicz, HenrikQuo vadis? Sväzok 31942
1040184Spolok živého ruženca1942
1040185Sprievodca výstavou Spolku sv. Vojtecha v Prešove1942
1040186Stanovy Spolku sv. Vojtecha.1942
1040187Šenoa, AugustínZlatníkovo zlato1942
1040188Šimončič, ErnestVetoslovie pre žiakov mešt. škôl.1942
1040189Ťažký kríž spovedníka1942
1040190Tóth, TihamérCharakterný mladík1942
1040191Vaško, AlexanderHad1942
407104Körper, KarolPrameň z Boha1942
1040192Vaško, AlexanderNájdený život1942
1040193Vnuk, ValérPrírodospyt. Diel 11942
1040194Vnuk, ValérPrírodospyt. Diel 21942
1040195Vnuk, ValérPrírodozpyt. Diel 31942
1040196Učiteľský kalendár na školský rok 1942 - 19431942
478024Nemec, FrantišekCirkevný dejepis1942
476237Harčar, AntonHistorický význam protirefomácie v Košiciach z roku 16041942
478029Nemec, FrantišekObrazy z dejín cirkvi1942
420430Števček, MartinPri vianočnom stromčeku1942
477273Czeke, Vilma B.Ježiškove husličky1942
1019993Straka, Jozef (1903-1971)Úcta Svätej rodiny Nazaretskej.1942
420442Máchal, Viliam JozefJeho Srdce je s nami1942
478053Osvald, František RichardObradoslovie1942
1063271Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre druhý postupný ročník slovenských ľudových škôl.1942
476264Hanus, LadislavKultúra r. XIV. (1942)1942
1040491Kliman, AndrejNáboženská čítanka pre mládež1942
1039997Alexy, JankoDom horí1942
478848Spillmann, P. JozefObeť spovedného tajomstva1942
417922Branecký, Jozef, SchPFráter Johannes1942
419729Kliman, AndrejNáboženská čítanka pre učňovské školy1942
478620Višňovský, MikulášVierouka základná pre 5. ročník stredných škôl, 1. roč. učit. akadémií a čiastočne pre I. roč. štvortriednych odborných škôl1942
1040035Ďurana, KornelTak rozpráva príroda1942
1040037Gajdoš, J. VševladSlovenské kázne neznámeho jezuitu1942
1040038Hiľovský- Ľubočiansky, JozefPísanie na ľudových školách1942
476328Zlatoš, ŠtefanDuchovný pastier r. 23, č. 1-10, 19421942
1040041Jánsky, L. M.Spoločenské pravidlá pre mládencov1942
478122Petráš, LukášApologetika1942
1049262Filkorn, EugenRímsko-katolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre počiatočníkov1942
1056957Jalovecký, JánHymny Rímskeho breviára I.1942
404160Kmeť, AndrejSvatý Škapuliar alebo poučná a modlitebná knižočka pre členov Bratstva preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej1942
477120Augustinus, AureliusSvätého Aurélia Augustína Vyznania1942
478924Búda, JozefEvanjelium Starého zákona1942
478925Búda, JozefEvanjelium Starého zákona. II. časť1942
1040084Jednotný katolícky spevník notovaný1942
1040085Knihy Spolku sv. Vojtecha v Trnave na rok 19421942
1040086Kočánová, MáriaŠťastné manželstvo1942
1040087Konopský, A. K.Veselé chvíľky, sbierka počtových, merbových a slovných hádaniek, žartov, skladačiek a hier: Pre stredný a vyšší stupeň1942
1040088Krížová cesta1942
1040089Kunst, TeodorJožkov rok v ovocnej záhrade1942
1040090Litváni, OtoHráme divadlo...1942
1040091Luknár, LadislavProfesor Ragan1942
1040092Malý katechizmus pre katolícke dietky1942
1040093Masár, FridrichPočtovnica pre 2. triedu slovenských meštianskych škôl.1942
1040096Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre šiesty postupný ročník slovenských ľudových škôl.1942
1040097Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre tretí postupný ročník slovenských ľudových škôl.1942
1040098Masár, FridrichPrvá, druhá,tretia počtovnica pre slovenské ľudové školy.1942
732643Bernanos, JurajDenník vidieckeho farára1942
1040100PP. Pius XII.Modlitba za pokoj1942
1040101Mojto, FrantišekHviezdičky1942
477170Bertrand, LouisSvätý Augustín1942
476149Tóth, TihamérČisté dospievanie1942
1040384Petráš, LukášApologetika1943
411905Lhand, P. PeterZa hlasom Pánovým1943
1040385Plicka, VladimírTatári a Turci1943
1040386Pöstényi, JánSlovenský národný život v Trnave v rokoch 1488 - 18201943
477975Modlitebník pre verejné bohuslužby a pobožnosti1943
420889Newman, John HenryObrana svojho života1943
1068060Jednotný katolícky spevník1943
1020975Zaťko, MatejBiblické dejiny1943
1040432Rosinkiewicz, KazimierzHuncút1943
1040433Rúčka, KolomanPrávo rodičov na výchovu dietok1943
476725Vaško, AlexanderZlatý Momon1943
1040439Kopčan, MichalSlovenské kvety: 3. ročník1943
1040441Kopčan, MichalSlovenské kvety: 4. ročník1943
1040443Kopčan, MichalSlovenské kvety: 5. ročník1943
1040444Kopčan, MichalSlovenské kvety: 6. ročník1943
1040446Kopčan, MichalSlovenské kvety. 31943
1040447Kopčan, MichalSlovenské kvety. 51943
1040448Kopčan, MichalSlovenské kvety. 61943
419905Kováč, Jozef, SJModrí orli1943
1040451Spolok živého ruženca1943
1040452Svobodová, EtelkaTatranský plamienok1943
1040453Szuszai, AntalCesta charakteru1943
476746Maillardoz, R.P.Ch. deDesatoro rodičovskej výchovy1943
478031Nemec, FrantišekObrázky z dejín cirkvi1943
1020751Petráš LukášMravouka1943
1040210Adresa Spolku sv. Vojtecha najdôstojnejším pánom biskupom Slovenska vo veci jazykových zásad verejných cirkevných modlitieb.1943
1040211AugustínVyznania1943
1040212Bárovičová-Ihriská, IrenaPomocnica slovenských gazdiniek pri každodennom varení1943
1042773Adam, KarolPodstata katolicizmu1943
1040214Buk, SlávkoKontrolor1943
1040215Cút, GregorNajvernejší z verných1943
420441Máchal, Viliam JozefDobré matky1943
1040218Deželíć, Velemír st.Prekliaty hrad [Maledictum Castrum Medved]1943
1040476Šimončič, ErnestVetoslovie pre žiakov mešt. škôl.1943
1040477Vaško, AlexanderZlatý mamon1943
1040478Vnuk, ValérPrlrodospyt. Diel 31943
1040481Vnuk, ValérRozhovory s prírodou1943
1040482Vronč, Jozef, F.S.C.Mladý spevák1943
1040483Výzva Spolku sv. Vojtecha vo veci modlitebníka.1943
1040484Wallace, LewisBen Hur I. zv.1943
478054Osvald, František RichardObradoslovie1943
1030246Mauriac, FrançoisKlbko vreteníc1943
1040486Weber, JozefSpevy našich deti. 21943
1040487Weber, JozefSpevy našich deti. 31943
476520Haranta, JánO tebe spieva zem1943
895592Deželič, Velemir st.Prekliaty hrad [Maledictum Castrum Medved]1943
1040488Weber, JozefSpevy našich deti. 51943
1040489Základné modlitby, ktoré sa veriaci modlievajú spoločne spamäti.1943
1040490Spolok sv. Vojtecha1943
732525R. P. Ch. de MaillardozDesatoro rodicovskej vychovy1943
1063277Dafčík, JánSlovenské kvety1943
1040238Domasta, JánSlovenské legendy1943
1040239Domasta, JánVranka Hanka - múdra meštianka1943
1040240FoltinPrvouka1943
1063282Vnuk, ValérPrlrodozpyt 2.1943
1040242Gaváč, MichalAkí sme1943
1040243Gazsó, AntonVer sacrum, exhortationes ad juventutem scholarem.1943
1040244Greguš, Fr. Št.Ujo Rojko kráľom1943
1040245Hlavatý, JozefMetodické poznámky a úpravy na použitie učebnice Naše sväté náboženstvo.1943
1063031Rekem J.Katolícky svetonázor 1943
1031799Hanus, LadislavKultúra r. XV. (1943)1943
1040247Hlavatý, JozefNaše sväté náboženstvo1943
1040248Holková, MáriaDievča z tichého mestečka1943
476541Drozd, Štefan, PhDr.K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku1943
478589Vaňura, Ernest Pavol, OFMHistorický vývoj riadneho spovedníka rehoľníc1943
478334Scott, WalterTalizman1943
478590Vaňura, Ernest Pavol, OFMPredpisy kánonu 520 § 1 CJC o riadnom spovedníkovi rehoľníc1943
477827Leščák, JozefIde o novú metodiku v morálke1943
905859Vaško, AlexanderTajomstvo jaskýň1943
478089Papini, GiovanniLáska alebo smrť1943
419731Kliman, AndrejZákladné pravdy vierouky1943
412568Wallace, LewisBen Hur II.zv.1943
478105Pecka, DominikMatkine listy dcére1943
478106Pecka, DominikOtcove listy synovi1943
731811Ján StanislavK otázke účinkovania Cyrila a Metoda na Slovensku1943
479395Herodek, ŠtefanKatechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl.1943
477861Máchal, Viliam JozefRegina cleri1943
406702Osvald, František RichardŽivý ruženec na česť Matky Božej Panny Márie a na spasenie veriacich1943
476334Zlatoš, ŠtefanDuchovný pastier r. 24, č. 1-10, 19431943
403121Hanus, LadislavRozhľadenie1943
403122Ďurka, JánKým nebudeme doma1943
730554Ľudovít BertrandSvatý Augustín1943
421309Plus, P.Životu v ústrety1943
1040317Hymny rímskeho breviára II.1943
1040318Kliman, AndrejNáboženská čítanka pre učňovské školy.1943
1040319Kočánová, MáriaMacocha1943
1040320Kočánová, MáriaMotýľ v kukle1943
1040321Kočánová, MáriaŠípková Ruženka1943
1040322Kočánová, MáriaUkradnuté šťastie a iné novely1943
1040323Krížová cesta1943
1040324Pöstényi, Ján (Kysucký, J. P.)Ružičky1943
1040325Magdolen, ValentínSlovenská reč1943
1040326Masár, FridrichPočtovnica pre jednoročné učebné náukobehy na meštianskych školách.1943
1040327Masár, FridrichPočtovnica pre 3. triedu meštianskej školy.1943
1040328Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre ôsmy ročník postupný...1943
476617Hymny rímskeho breviára I.1943
479433Dudáš, CyrilNáboženský svetonáhľad. Učebnica pre najvyšší ročník stredných a odborných škôl.1943
1040329Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre piaty postupný ročník slovenských ľudových škôl.1943
476618Hymny II.1943
1040330Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre slovenské ľudové školy.1943
419278Chmela, ŠtefanBiblické dejiny (Nový zákon)1943
918991Chmela, ŠtefanBiblické dejiny (Starý zákon)1943
732113Fr. W. Foerster Do života1943
1058260Gatti, AngeloMilka a Albert1943
1023962Šimalčík,J.Vesmír a Boh1943
945377Bednár, František, SJSvätý Stanislav Kostka1943
476394Holúsek, OttoV službe oltára1943
477428Foerster, Fr.W.Do života1943
1040379Miklovič, ArnoštNaša záhradka. 5 .1943
1040380Modlitebník pre verejné bohoslužby a pobožnosti1943
1040381Nemec, FrantišekCirkevný dejepis1943
479486Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXXI. (1943)1943
1040382Nemec, FrantišekObrazy z dejín Cirkvi1943
1040383Haranta, Ján0 tebe spieva zem1943
478520Štefko, JozefSlovenská literárna čítanka pre meštianske školy1943?
1040198Masár, FridrichPrvá, druhá, tretia počtovnica pre štvrtý postupný ročník slovenských ľudových škôl.1943?
1040199Višňovský, MikulášVierouka základná pre 5. ročník stredných škôl, 1. roč. učit. akadémií a čiastočne pre I. roč. štvortriednych odborných škôl1943?
1040200Weber, JozefSpevy našich deti. 51943?
477674Kliman, AndrejApologetika1943?
476688Chesterton, G. K.Bludári1944
478228Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXXII. (1944)1944
476190Hanus, LadislavKultúra r. XVI. (1944)1944
1068062Jednotný katolícky spevník1944
476225Czeska-Maczynska, M.Kristov rytier1944
420431Števček, MartinŠťastné deti1944
479312Czeska - Maczyńska, M.Kristov rytier1944
732251Wick, VojtechObrana viery1944
477284Čítanie a evanjeliá na nedele, výročné sviatky a iné posvätné dni Pána1944
1040492Balko, JánAko chodily cicušky do školy1944
1039981Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok1944
1040493Bárovičová-Ihriská, IrenaPomocnica slovenských gazdiniek pri každodennom varení1944
1040494Barthas, CasimirBoly raz tri malé deti1944
1040495Baumroth, W.Potupenie kríža = Scandalum Crucis1944
1040496Hlavatý, Jozef (1898-1966)Dietky u Pána Ježiša1944
1040497Inovecká, ŽelaRozprávky a bájky z celého sveta1944
1040498Jaholkowska, LudwikaMoje rozprávky1944
1040499Janda, JozefPravoverní verenci1944
1040500Kibaľčič, ValentinChcem sa stať dokonalejším!1944
1040501Kresánek-Ladčan, JánPieseň Džinov1944
1040508Madačov, MarošŠtudenti, na slovíčko! :1944
895360Šenoa, AugustínZlatníkovo zlato1944
732300Seeböck, Philibert,1839-1914Plň svoje sľuby dané Najvyššiemu1944
412812Kliman, AndrejPodrobná vierouka1944
478348Schmiedt, VojtechAtléti boží1944
942476Herodek, ŠtefanKatechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl1944
1023118Čajka, J. H.,1911-Spoveď.1944
734863Králiček, Ján, SJPravý ctiteľ Panny Márie nezahynie1944
1040534Krížová cesta1944
928152Dieška, Ján, SJTajomstvo svätého ruženca v reči kňaza, básnika a maliara1944
1040536Luknár, LadislavHerec1944
1040541Péricard, JakubRozprávky pre moje deti1944
1040543Plicka, VladimírKuruci1944
1040547Pobožnosť Krížovej cesty1944
477860Máchal, Viliam JozefKrátke kázne1944
928166Funczik, AemiliusIntroductio in Jus Canonicum1944
476327Zlatoš, ŠtefanDuchovný pastier r. 25, č. 1-10, 19441944
476077Pöstényi, JánNebeské kvietky1944
476082Barthas, CasimirBoly raz tri malé deti...1944
403124Androvič, AliRuženec bolestný1944
1040569Sakalová, SidoniaPeričky, veršíky pre malých1944
479675Hanko, JozefRozumná viera1944
1040575Kopčan, MichalSlovenské kvety 2.1944
422592Šimalčík, JurajVesmír a Boh1944
1040577Sonderlich, ŠtefanČierna ruka1944
1049282Kmeťko, KarolKristovým bojovníkom1944
1040579Sonderlich, ŠtefanVšetko za mamičku1944
1040581Spolok živého ruženca1944
1040583Stanovy a organizačný štatút "Legio Angelika"1944
1040584Stanovy Spolku sv. Vojtecha1944
741321Horák JozefNa perutiach vtáka-ohniváka1944
477388Faith, ŠtefanČinný katolicizmus1944
1040588Tóth, TihamérČisté dospievanie1944
1040589Tóth, TihamérCharakterný mladík1944
1040590Tóth, TihamérNábožný mladík1944
1040591Tóth, TihamérS otvorenými očami v Božej prírode1944
1040594Undset, SigridIda Elisabeth1944
1040596Vaško, AlexanderHora šťastia1944
1040597Weryho, M.I ja už čítam1944
1035734Dônčová, Zlata,1905-1985Arnaut1944
478935Šanc, FrantišekStvoriteľ sveta1944
1040599Zenner, Th.Úbohý Rudko1944
478429Spesz, AlexanderPsychológia slovenských ľudových povier1944
732127M. Czeska MaczynskaKristov rytier1944
476670Funczik, EmilKatolícke manželské právo1944
1066494Pecka, DominikOtcove listy synovi1944
1012729Polednová, HermelandaDuševná kvetinová záhradka :1944?
1043973Holzner JosefSvätý Pavol1945
939022Svoboda, FraňoDievča a zvon1945
478227Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXXIII. (1945)1945
1040662Bárovičová-Ihriská, IrenaPomocnica slovenských gazdiniek pri každodennom varení1945
1040663Daniel, YvonDietky slávy1945
1040665Kliman, AndrejZákladné pravdy vierouky1945
478236Radlinský, Andrej ĽudovítNábožné výlevy1945
479260Petráš, LukášMravouka1945
908316Barthas, CasimirBoly raz tri malé deti...1945
1040668Lehotay, E. J.Slovenské ruže1945
1040669Patka, AndrejSvätý Ján Vianney Arský farár1945
1042746Musil, AloisV tôni križiackeho hradu1945
911423Herodek, ŠtefanKatechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl1945
1042751Perlaky, LajosS úsmevom do života1945
913730Kresánek-Ladčan, JánOhnivé zlato1945
1042757Rodziewiczówna, Maria,1863-1944Dewajtis1945
909640Deledda, Grazia,1871-1936Eliáš Portolu1945
911957Chesterton, Gilbert KeithVybrané essaye1945
939096Szívós, DonátSi zamilovaný?1945
417889Bordeaux, Henry,Roquevillardovci1945
476531Kossak, ŽofiaBez zbrane. Sväzok 2.1945
477562Hurter, H.Exercície pre kňazov i laikov1945
1040771Spolok živého ruženca1945
942212Jurovský, StanislavPútnik cyrilometodejský 19451945
944272Raška, AugustínNová práca I. ročník (1945)1945
937382Ďurica, Milan Stanislav, SDBJean B. Krier: Zdvorilosť1945
1024680Zlatoš, ŠtefanDuchovný pastier r. 26, č. 1-10, 19451945
1043118Kossak-Szczucka, ZofiaBez zbrane. Sväzok 1.1945
915639Musil, AloisNa Sinaji1945
915640Musil, AloisV púšti1945
908739Bordeaux, Henry,1870-1963Roquevillardovci1945
916682Perlaky, LajosSavonský zajatec1945
1040600Körper, KarolPrameň z Boha1945
1049308Schlumpf, MariaNáboženstvo pre matku a dieťa1945
916959Plicka, VladimírNa úsvite1945
916965Plicka, VladimírZbojníci1945
479463Sabo, FloriánSiedmy deň Pánovi1945
912880Katalog kníh Spolku Sv. Vojtecha v Trnave1945
476409Nová práca. Roč. 1, č. 1-8, 19451945
1040601Kalendarium z kalendára "Pútnik svätovojtešský" na rok 1946.1945?
941313Zaťko, MatejObradoslovie1946
913154Kočanová, Mária,1890-1976Vtáčí snem1946
1059076Cirkevné dejiny - učebnica pre stredné školy1946
477447Futák Ján, RNDr.Slovenský herbár. 1. zväzok.1946
1025802Žiška, PavolKrátky životopis sv. Františka Assiského1946
421134Patka, AndrejSvätý Ján Vianney, arský farár1946
916494Papini, Giovanni,1881-1956Život Krista1946
1067536Gerlach, Marián,Korunovaná1946
910608Funczik, EmilCirkevnoprávne predpisy1946
911382Hečko, František,1905-1960Slovanské verše1946
910621Futák, JánSlovenský herbár. 2. zväzok.1946
945694Mattoška, Libor Jozef, OFMSvätý Anton1946
1040675Bárovičová-Ihriská, IrenaPomocnica slovenských gazdiniek pri každodennom varení1946
1045030Scott, WalterTalizman1946
1042483František Saleský,1567-1622Filotea1946
1042739Latasse, CharlesDom svätý čiže Život Tobiášov1946
913972Kuník, Jozef FrantišekSamo Kukučka1946
476219Nová práca. Roč. 2, č. 1-24, 19461946
909888Dônčová, Zlata,1905-1985Vo víchre1946
1042752Perlaky, LajosŽiť, ale ako...?1946
913472Kotvan, Imrich,1910-1984Juraj Fándly1946
476481Donoval, JánSobrané básne1946
1040706Butula, B.Morská panna1946
912965Keller, PaulKartári1946
1044041Bucko, VojtechJ. E. Dr. Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre1946
941390Zenner, Th.Zajačik a Ušiačik1946
1042769Tóth, TihamérS otvorenými očami v božej prírode1946
941650Želichovskaja, Vera PetrovnaKnieža Iliko1946
942931Jehlička, František RudolfSociáldemokracia a náboženstvo1946
476503Šátek, JozefNáboženské pomery v Skalici od reformácie do jozefinizmu1946
1040727Pöstényi, Ján (Kysucký, J. P.)Nebeské kvietky1946
1040728Letocha, JozefSviatosť birmovania1946
1040729Motulko, JánJežiško o prírode1946
1040730Petráš, LukášMravouka1946
915833Nemec, FrantišekCirkevný dejepis1946
916862Žák, EmanuelPísmo sväté v obrazoch1946
945536Futák Ján, RNDr.O Tatranskom národnom parku1946
1040769Rosinkiewicz, KazimierzHuncút1946
1040770Slovenská katolícka akadémia pri Spolku svätého Vojtecha1946
1040772Spolok živého ruženca1946
1040773Spolok sv. Vojtecha1946
1042566Gocník, AlojzSborová liturgická omša1946
476298Švec, JánJ. E. Jozef Čársky biskup1946
1028506Mossoczowa, MichalinaO tisíc rokov1946
909980Dubová, MáriaSlnečný voz a iné rozprávky1946
741789Petráš LukášCirkevné dejiny.1946
913053Kliman, AndrejApologetika1946
735134Bubán, JánPsychologia citov1946
937895Scott, WalterTalisman1946
1024681Zlatoš, ŠtefanDuchovný pastier r. 27, č. 1-10, 19461946
1026998Raška, AugustínNová práca II. ročník (1946)1946
478141Písmo sväté Nového zákona Sv. 11946
913091Kmeť, Andrej,1841-1908Svätý škapuliar, alebo Poučná a modlitebná príručná knižočka pre členov Bratstva preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej1946
914373Loutil, Edmond,1863-1959Žena so zatvorenými očami1946
882384Jurovský, StanislavPútnik cyrilometodejský 19461946
731603Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXXIV. (1946)1946
938459Soznam kníh Spolku sv. Vojtecha v Trnave1946
940264Urban, R.Čkanie1946
1042671Kliman, AndrejZákladné pravidlá vierouky1946
909552Danišovič, Létus Stanislav, OFMOd kolísky po šesťdesiatku1946
912124Illéš, PavolŠťastie na rázcestí1946
1024832Hermann, Karel,1893-1949Skautské slovo /1946 [i.e. 1948
941312Zaťko, MatejČierna družina1947
910610Funczik, EmilPrevádzanie Modu vivendi1947
941075Wiktor, Jan,1890-1967Plemeno Kainovo1947
914196Fort, Gertrud von lePápež z Geta1947
908312Bárovičová-Ihriská, IrenaPomocnica slovenských gazdiniek pri každodennom varení1947
911641Horák, JozefSebechlebskí hudci1947
419868Körper, KarolPrameň z Boha1947
941344Zborovjan, JuloČarovná bylinka1947
941089Wisniewska, MiraHvizdáčik1947
941345Zborovjan, JuloSlávik a ruža1947
1042722Baumroth, W.Potupenie kríža1947
733219Šurjanský Anton, Dr.Posolstvo lásky1947
1042723Bernanos, GeorgesMŕtva farnosť1947
1042725Gerlach, MariánKrv z jeho krvi1947
1042727Dessauer, FriedrichFilozofia techniky1947
909865Dolina, Ján F.Išly mačky na hrušky...1947
476458Futák Ján, RNDr.Xenotermná vegetácia skupiny Kňažného Stola (Západné Slovensko)1947
1042732Greene, Graham1904-1991Moc a sláva1947
1042737Kresánek-Ladčan, Ján...za nami púšť!1947
1042740Lippert, P.Kristova Cirkev1947
1042741Lippert, PeterRozhovory1947
938550Sprievodca výstavou Spolku sv. Vojtecha v Levoči, 7.-14. aug. 19471947
1042742Lubac, Henri de,1896-1991Zápas s Bohom /1947
40759Baumann, ÉmileApoštol Národov1947
1042743Maritain, Jacques,1882-1973Traja reformátori1947
915255Mihálik, VojtechAnjeli1947
1042744Vaško, AlexanderSpútané more1947
1042748Paláu, GabrielV šlapajách Pánových1947
1042749Papini, Giovanni,1881-1956Život Krista1947
915521Moric, Rudo,1921-1985Lyžiar Martin1947
1042754Perlaky, LajosŽivot v samote1947
1042761Solovjev, VladimirRusko a všeobecná cirkev1947
937804Salvaneschi, NinoKatedrála bez Boha1947
915021Matejíčka, LadislavUčme sa včeláriť1947
908366Bazin, RenéMagnificat1947
1042768Szelburg-Zarembina, EwaJanino putovanie1947
939089Szelburg-Zarembina, EwaĽudia z vosku1947
476244Lazík, AmbrózDuchovný pastier r. 28, č. 1-10, 19471947
422233Spesz, Alexander,Špiritizmus či parapsychologia?1947
914530Longauer, Gustáv,1911-1984Ranné lúče1947
476265Janšák, ŠtefanŽivot Dr. Pavla Blahu. Sväzok 2.1947
916845Piontek, Pavol,1915-1983Oceľový lúč1947
911476Hlavatý, Jozef (1898-1966)Dietky u Pána Ježiša1947
915834Nemec, FrantišekCirkevný dejepis1947
911483Hlbina, Pavol G.,1908-1977Mračná1947
915835Nemec, FrantišekObrazy z dejín cirkví1947
914816Malý katechizmus pre katolícke dietky1947
909188Csaba, MargitČo má vedieť mladá žena1947
1040777Gajdoš, JozefNaše prosby1947
1040778Gerely, JolanaKeby si poznala1947
1040787Jozef Viktorín: /12. 3. 1822 - 21. 7. 1874/: Rím. kat. kňaz, spisovateľa rodoľub slovenský1947
1040788Kočánová, MáriaJežiško nám doniesol mamičku1947
418455Duhamel, GeorgesTrpitelia1947
1040791Königsmarková, NinaPrincezná Kazileňa1947
421275Štefan ZlatošPísmo sväté Nového zákona Sv. 21947
909979Dubová, MáriaDeväť krkavcov a iné rozprávky1947
420509Manzoni, AlessandroSnúbenci 2. sv.1947
909981Dubová, MáriaSlovenské rozprávky1947
940446Valera, JuanPepita Jimenezová1947
908190Badová, MáriaBretónske rozprávky1947
913056Kliman, AndrejPodrobná vierouka1947
911783Hrtus Jurina, Pavol,1919-1994Kameň na kameni1947
917672Puterák, JozefStatočný plavčík1947
1040815Osvald, František RichardŽivý ruženec na česť Matky Božej Panny Márie a na spasenie veriacich1947
1043119Manzoni, AlessandroSnúbenci1947
909747Devotions for Confession1947
476342Janšák, ŠtefanŽivot Dr. Pavla Blahu. Sväzok 11947
940472Vaňharková, MáriaNáš ujo rozpráva1947
479417Naše sväté náboženstvo.1947
1027001Raška, AugustínNová práca III. ročník (1947)1947
939195Šebelka, Vojtěch,1911-Pieseň života1947
1049533Bubán, JánPsychológia citov1947
908990Bukovinka, JánSprisahanci mieru1947
908991Bukovinka, JánTrestaný1947
911551Holica, AntonKoledy1947
901824Markovichová, PriskaSvätá noc1947
911553Holková, Marie,1908-2002Dievča z tichého mestečka1947
908738Bordeaux, Henry,1870-1963Priehrada1947
1049540Jednotný katolícky spevník1947
1049545Moretti, MarinoSobotňajšie slnko1947
916681Perlaky, LajosS úsmevom do života1947
1049549Spesz, AlexanderManželstvo, veľké tajomstvo1947
917197Porazinska, JaninaVeselí školáci1947
731601Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXXV. (1947)1947
882385Jurovský, StanislavPútnik cyrilometodejský 19471947
908245Balko, JánAko chodily Cicušky do školy1947
908246Balko, JánList od Lipky1947
908247Bukovinský, JánMupucopo apa Pupucopo1947
916695Perroy, HenryAnjelské dieťa1947
938461Soznam kníh Spolku sv. Vojtecha v Trnave1947
912608Jurčová, J.Zlaté jablko1947
916193Ondrejova, AdaŠkovran a červený mak1947
915683Nabor, FélixMysterium crucis1947
908780Bourget, PaulRozsobáš1947
1059055Zaťko, MatejBiblické dejiny1947
914927Markovichová, PriskaVeľkonočné vajíčka1947
1040881Spolok sv. Vojtecha1947
476148Gaváč, MichalGrafologia1947
916982Pobožnosť ku svätému Vojtechovi1947
476410Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 19471947
908796Branecký, Jozef,1882-1962Čo máme vedieť o kostole piaristov v Trenčíne?1947
1040774Kruh milovníkov katolíckych knih1947?
941314Zaťko, MatejObradoslovie1948
914953Martinová, AnnaNáš záhradník1948
917257Powell, RichardTajomstvo čerešňovej džunky1948
938762Stanovy Spolku sv. Vojtecha1948
937996Sienkiewicz, Henryk,1846-1916Quo vadis? 21948
1042702Aurelius AugustínBoží štát II.1948
1040912Balko, JánAko chodili cicúšky do školy1948
916496Papini, Giovanni,1881-1956Život Krista1948
909074Cather, Willa SibertMôj úhlavný nepriateľ1948
937492Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov1948
909076Cehuľa, JozefPod palestínskym nebom1948
1058582Stowe, Harriet Beecher,1811-1896Chalúpka strýčka Toma1948
409626Brišák, JánHore Srdcia1948
1042718Augustín,354-430Vyznania1948
915742Naše sväté náboženstvo1948
1022753Habrová, Míla,1901-1965Údolí zpívajícího ticha /1948
941092Wohl, Louis de,1903-1961Julián1948
422438Strauss, PavolMozaika nádeje1948
1042726Czeska-Mączyńska, M.Kristov rytier1948
1042728Dickens, Charles,1812-1870Vianočná pieseň a iné novely1948
1042730Gálvez, ManuelDefilé hriechu1948
914730Majocchi, AndreaŽivot chirurga1948
1042731Gálvez, ManuelNoc už pominula1948
476460Faith, ŠtefanPraedica Verbum1948
939565Štubňa-Zámostský, Dominik,1905-1970Patrónka Slovenska1948
1042733Huysmans, Joris KarlKatedrála1948
1042734Just, BélaRáno o druhej1948
477493Herodek, ŠtefanKatechizmus pre 5. roč. ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl1948
1025081Henrich Sienkiewicz Križiaci. Sväzok 11948
1042745Molnár, FerencChlapci z Pavlovskej ulice1948
1025082Henrich Sienkiewicz Križiaci. Sväzok 2.1948
478523Števček, MartinPri vianočnom stromčeku1948
913723Kremničan, KazimírPrekabátená striga1948
476478Zaťko, MatejObradoslovie1948
1042750Pascal, Blaise,1623-1662Myšlienky1948
1040960Chmela, ŠtefanBiblické dejiny (Starý zákon)1948
916288Oslavujme Pána1948
1040961Chmela, ŠtefanBiblické dejiny (Starý a Nový zákon)1948
1042753Perlaky, LajosŽiť, ale ako...?1948
1040962Kliman, AndrejApologetika rimsko-katolíckeho náboženstva pre najvyšší ročník meštianských škôl1948
1040963Kliman, AndrejPodrobná vierouka1948
912964Keller, PaulAgarin syn1948
1042758Scupoli L.Duchovný boj1948
912966Vnuk, ValérPochovaný život1948
406856Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941Svätý Augustín1948
911946Charasson, HenrietteNeviditeľné skutočnosti1948
937803Salvaneschi, NinoDúha nad priepasťou1948
1042763Stanislav, Mikulᚎaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom.1948
937808Salvaneschi, NinoTajomstvo lásky1948
732500Nase svate nabozenstvo1948
1040982Motulko, JánZ ohňa a krvi1948
1040983Oslavujeme Pána1948
887640sv. Augustín AuréliusDuchovná rukoväť a rozhovory duše s Bohom1948
911960Chevrot, G.Apoštol Peter1948
1019994Straka, Jozef (1903-1971)Naša milá Pani, Matka ustavičnej pomoci1948
909148Claudel, PaulCesta krížová1948
912228Ivanová, AnnaVianočné balady pre deti1948
1041009Strug, AndrzejŽltý kríž. 2.1948
1041010Strug, AndrzejŽltý kríž. 3.1948
911731Hrabovský, JozefLatinské výpovede, porekadlá a heslá1948
1063286Hlavatý, Jozef (1898-1966)Naše sväté náboženstvo1948
917626Psichari, ErnestHlasy na púšti1948
914817Malý katechizmus pre katolícke dietky1948
735110Kotvan ImrichBernolákovci1948
910473Finžgar, František SaleškiPod slobodným slnkom1948
478090Papini, GiovanniListy ľuďom pápeža Celestína VI.1948
476302Faith, ŠtefanDuchovný pastier r. 27, č. 1-7, 19481948
916368Osvald, František RichardŽivý ruženec na česť Matky Božej Panny Márii a na spasenie veriacich1948
422040Sienkiewicz, HenrykQuo vadis? 11948
913054Klima, AndrejApologetika1948
1049249Baumroth, WolfgangPotupenie kríža1948
913057Kliman, AndrejPodrobná vierouka1948
76456Morstin, Ludvik HieronymKopernik1948
910251Estienne, YvonneMuž obety1948
477612Jantausch, PavolDe momento et influxu status coelibis respectu habito ad quaestiones sociales nostri aevi1948
910252Estienne, YvonnePokračujeme ...1948
938925Strug, AndrzejŽltý kríž. 1.1948
910765Gazsó, AntonV rúchu Kristovom1948
915633Murphy, Edward F.Hriešnica z Magdaly1948
1049522Bubán, JánZa hlbším životom1948
1043636Aurelius AugustínBoží štát I.1948
1027002Macháček, PavolNová práca IV. ročník (1948)1948
878781Števček, MartinSvätica s ružami1948
910784Gerely, JolánDievčatá, pohovorme si!1948
1049537Hattler, FranzDom podľa srdca Ježišovho1948
911554Holková, Marie,1908-2002Popoluška1948
1049539Jánsky, Ladislav MarienaSlušný mládenec1948
1049546Moretti, MarinoZnamenie kríža1948
916684Perlaky, LajosSrdcom k srdcu1948
476111Chmela, ŠtefanBiblické dejiny. (Nový zákon)1948
731602Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXXVI. (1948)1948
882386Macháček, PavolPútnik cyrilometodejský 19481948
478423Spesz, AlexanderBoj proti vojne1948
478424Spesz, AlexanderKatolícka mravouka1948
908248Balko, JánRozprávka o Umbíkoch Macúrikoch1948
908249Balko, JánTik, tak a iné rozprávky1948
728538Nemec, FrantišekCirkevný dejepis1948
917213Pöstényi, JánNebeské kvietky1948
938462Soznam kníh Spolku sv. Vojtecha v Trnave1948
1043168Wallace, LewisBen Hur I. zv.1948
916960Plicka, VladimírSedem dobrých bratov1948
1043169Wallace, LewisBen Hur II.zv.1948
915428Mlynarovič, Miloš KlimentBoha hľadám1948
909803Dobraczyński, JanV rozbúranom dome1948
940274Urbánek, Ferko,1859-1934Zlaté srdce alebo obeta detinskej lásky1948
418034Caviezel, F.W.Nepýtaj sa prečo!1948
477942Mickiewicz, AdamPoézia1948
1043705Körper, KarolPrameň z Boha1948
476411Nová práca. Roč. 4, č. 1-2, 19481948
477439Funczik, EmilConspectus canonum codicis iuris canonici1948
916735Petráš, LukášMravouka1948
1040883Edícia Základ1948?
1042696Pöstényi, JánAve Maria1949
937493Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov1949
911639Horák, JozefPikulík1949
1042716Pöstényi, JánNebeské kvietky1949
1042724Bordeaux, Henry,1870-1963Zasnežené stopy1949
1042729sv. BonaventúraPutovanie mysle k Bohu1949
1042735Kasprowicz, JanHymny1949
916289Oslavujem Pána1949
1042759Sienkiewicz, Henryk,1846-1916Za chlebom1949
1042760Słowacki, Juliusz,1809-1849Anhelli1949
1042764Sväté Evanjeliá Písma svätého s biblickými obrazmi1949
937806Salvaneschi, NinoPastier na výšinách1949
1057360Daniel, YvanDietky slávy1949
1024852Lazík, AmbrózDuchovný pastier r. 30, č. 1-10, 19491949
478052Oslavujme Pána1949
1041026Dumaine, PierreRekord1949
914818Malý katechizmus pre katolícke dietky1949
914822Malý modlitebník pre súkromné i verejné bohoslužby a pobožnosti1949
916103Obrady svätenia biskupa1949
1041032Rodinná knižočka1949
1041033Spolok živého ruženca1949
909742Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu1949
476601Pastorello, J. C.Vojna richtárov1949
884932Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXXVII. (1949)1949
916683Perlaky, LajosSavonský zajatec1949
1067980Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov1949
876753Slowacki, JuljuszAnhelli1949
479457Körper, KarolPrameň z Boha.1949
478234Radlinský, Andrej ĽudovítJadro nábožných výlevov1949?
1041152Praktický organista. 1. - 2.1950
1042691Weissenhofer, AnselmLiturgia a umenie /1950
1041160Sviatosť birmovania1950
888346Stredná aleluja1950
1042715Alfonso Maria de LigorioCesta spásy1950
1041180Directorium divinum officium recitandi missaque celebrandi pro Anno Domini MCMLI1950
730152Ján HollýDielo J. Hollého I. -II.1950
730153Ján HollýDielo J. Hollého III.-IV.1950
730154Ján HollýDielo J. Hollého VI. -VIII.1950
730155Ján HollýDielo J. Hollého IX. -X.1950
940588Vergilius Maro, Publius,70-19 p.n.l.Virgiliova Eneida1950
1042478Minucius Felix, MarcusMarka Minúcia Felixa Oktávius1950
477752Körper, KarolPrameň z Boha1950
915774Pöstényi, Ján (Kysucký, J. P.)Nebeské kvietky1950
916545Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok1950
1042756Plus, RaoulKňazské rozjímanie1950
937807Salvaneschi, NinoTajomstvo bolesti1950
914768MaláAleluja1950
937810Salvaneschi, NinoTajomstvo viery1950
1019733Hollý, Ján,1785-1849Katolíckí spevňík21950
477527Hollý, JánCirillo-Metodiada1950
477528Hollý, JánKatolíckí spevňík1950
1035352Directorium Romano-Tirnaviense pro Anno Domini MCMLI.1950
477529Hollý, JánPesně ; Rozľičné básňe1950
477530Hollý, JánProzodia; Básňe preložené1950
937564Római katolikus katekizmus és biblia a nemzeti iskolák 1. és 2. osztálya számára1950
937569Római katolikus kis katekizmus az elsőfokú <nemzeti> iskolák 3., 4. és 5. osztálya számára1950
297325Hollý, JánSvätopluk1950
1042559Madách, Imre,1823-1864Tragédia človeka1950
1042560Morcinek, GustawDve koruny1950
945542Gocník, AlojzModlitebník1950
1041034Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu1950
908684Boh moja spása1950
476049AtanázŽivot blahoslaveného Antona. (Vita beati Antonii Abbatis)1950
1027733Kmeť, Andrej,1841-1908Svätý škapuliar, alebo poučná a modlitbová knižočka príručná pre údov Slávneho bratstva preblahosl. Panny Márie Karmelskej1950
1028507Špirko, JozefPatrologia1950
309665Hollý, JánDielo Jána Hollého, sväzok 11950
939429Špirko, JozefŠtefan Mišík1950
476583Brišák, JánHore srdcia1950
1059766Arrighini, A.Dvanásti1950
1049278Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov1950
1041090Hollý, JánDielo Jána Hollého, sväzok 21950
1041091Hollý, JánDielo Jána Hollého, sväzok 31950
306372Hollý, JánSláv. Bájosloví1950
1041092Hollý, JánDielo Jána Hollého, sväzok 41950
479429Svätá hodina.1950
1041093Hollý, JánDielo Jána Hollého, sväzok 51950
1041094Hollý, JánDielo Jána Hollého, sväzok 61950
1041095Hollý, JánDielo Jána Hollého, sväzok 71950
1041096Hollý, JánDielo Jána Hollého, sväzok 81950
1041097Hollý, JánDielo Jána Hollého, sväzok 91950
1041098Hollý, JánDielo Jána Hollého, sväzok 101950
1041104Köhegyi, JózsefRómai Katolikus Elemi Katekizmus a Biblia elemeivel az elemi népiskolák 1 és 2. osztálya részére.1950
1041105Malá Aleluja1950
1041106Ordo recitandi horas Canonicas missamque celebrandi juxta Ritum S. Romanae Ecclesiae ad usum Fratrum Minorum S. P. Francisci Capucinorum Almae Provinciae Bohemo-Moravae...pro anno sacro 19501950
911573Hollý, Ján,1785-1849Cirillo-Metodiada1950
911574Hollý, Ján,1785-1849Katolíckí spevňík11950
911575Hollý, Ján,1785-1849Pesně ; Rozľičné básňe1950
911576Hollý, Ján,1785-1849Prozodia ; Básňe preložené1950
911577Hollý, Ján,1785-1849Selanki1950
911578Hollý, Ján,1785-1849Sláv ; Bájosloví1950
730332Scheffer, OndrejNaše kresťanské crédo....1950
911580Hollý, Ján,1785-1849Svatopluk1950
939742Temeš, MariánJúlius Plošic1950
911582Hollý, JánŽalospevi1950
401898Osvald, František RichardŽivý ruženec na česť Matky Božej Panny Márie a na spasenie veriacich1950
476656Schultz, ŠtefanPútnik svätovojtešský r. LXXVIII. (1950)1950
1042685Pöstényi, JánRužičky1950
477182Chmela, ŠtefanBiblické dejiny1950
874978Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piaatok1950?
476245Záreczky Štefan, ThDr.Duchovný pastier r. 28, č. 1-9, 1950/511950/51
1043906Holzner, JozefSvätý Pavol1980??(s.a.)
1063644Kočanová, MáriaNemý mních2017
1063645Maurice, PierreRozvod2017
1063646Od srdca k srdcu2017
1063648Augustyn, JózefSviatosť zmierenia2017
1063649Katolícka cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi2017