logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŽebrácky, Gejza

Tituly:

náboženský spisovateľ, kultúrny a osvetový pracovník

Životopisné dáta:

* 7. januára 1869, Prešov – † 7. marca 1951, Bardejov

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili 29. júna 1891, od r. 1893 pôsobil ako kaplán, od r. 1913 ako farár v Bardejove. V r. 1918 sa stal riaditeľom múzeí Šarišskej župy, v r. 1921 diecéznym konzervátorom pamiatok, v r. 1922 čestným kanonikom. V r. 1924 ho zvolili za sudcu mesta Bardejov, od r. 1927 bol riaditeľom diecéznej charity. V r. 1933 ho vymenovali za pápežského preláta, v rokoch 1938-1939 pôsobil ako generálny vikár, v r. 1940 sa stal apoštolským protonotárom.
Horlivo zakladal spolky striezlivosti, vyvíjal osvetovú činnosť stovkami verejných prednášok, kurzov, článkov, zaslúžil sa o múzejníctvo a ochranu cirkevných i umeleckých pamiatok; udržoval styky s európskymi archívnymi a múzejnými ustanovizňami.

Pramene:

Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od roku 1804. Rkp. 1994, s. 164; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 559.
https://www.farnostradatice.sk/knazi-vo-farnosti/ [12.2.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radatice 1891 - - 1895 - - Žebrácky, Gejza kaplán
Radatice 1893 - - 1893 - - Žebrácky, Gejza dočasný administrátor
Solivar 1893 - - 1891 - - Žebrácky, Gejza kaplán
Plaveč 1895 - - 1911 - - Žebrácky, Gejza administrátor
Ražňany 1911 - - 1913 - - Žebrácky, Gejza administrátor
Bardejov 1913 - - 1951 - - Žebrácky, Gejza farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043008Žebrácky, GejzaPčolárstvo1910
907107Žebrácky, GejzaKatolícky cirkevný spevník1919
907108Žebrácky, GejzaSprievodca po výstavke listín Župného Múzea v Bardiove1926
907109Žebrácky, GejzaSprievodca sbierkami Župného múzea v Bardiove1926