logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZbojovský, Ján

Životopisné dáta:

* 8. aug. 1915, Michalovce – † 7. sept. 1979, Trstené pri Hornáde, poch. v Trebišove

Životopis:

Narodil sa v Michalovciach, ale vyrastal v Trebišove. Po ukončení štúdia teológie bol 8.(15.?) júna 1941 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Parchovanoch v trebišovskom okrese, v rokoch 1942-1944 v Prešove-Solivare, v r. 1944 v Terni v prešovskom okrese, v r. 1945 v Trhovišti v michalovskom okrese a v Bardejove, v roku 1947 v Prešove. Od r. 1948 bol administrátorom a farárom v Sačurove vo vranovskom okrese, v rokoch 1952-1957 v Ražňanoch v sabinovskom okrese, v rokoch 1957-1971 v Soli vo vranovskom okrese. Od r. 1971 pôsobil v Trstenom pri Hornáde až do smrti. Je pochovaný v Trebišove.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 109; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 236.
https://www.faratrhoviste.sk/knazi-vo-farnosti/ [19.1.2024]
https://farnosttph.sk/knazi-v-nasej-farnosti/ [24.1.2024]
Agáta Krupová a kol.: Sačurov - r. 2002 (PDF) str. 54
https://www.dlheklcovo.sk/obec-13/historia/cirkevne-dejiny-/ [10.4.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Parchovany 1941 - - 1942 - - Zbojovský, Ján kaplán
Solivar 1942 - - 1944 - - Zbojovský, Ján kaplán
Terňa 1944 - - 1945 - - Zbojovský, Ján kaplán
Trhovište 1945 febr. 25. 1945 aug. - Zbojovský, Ján administrátor
Bardejov 1945 aug. - 1947 - - Zbojovský, Ján kaplán
Prešov 1947 - - 1948 - - Zbojovský, Ján kaplán
Sačurov 1948 - - 1952 - - Zbojovský, Ján administrátor, farár
Ražňany 1952 - - 1957 - - Zbojovský, Ján farár
Soľ 1957 - - 1971 - - Zbojovský, Ján farár
Trstené pri Hornáde 1971 - - +1979 sept. 7. Zbojovský, Ján farár