logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZávadský, Tibor

Životopisné dáta:

* 12. júl 1952, Močarany, okr. Michalovce

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK ho 8. júna 1975 vysvätil v Bratislave Július Gábriš za kňaza. Primície slávil v Michalovciach. Bol výpomocným duchovným v Tibave a potom kaplánom vo Vranove nad Topľou, v r. 1977 kaplánom v Humennom, v rokoch 1978-1982 v Michalovciach. V rokoch 1982-1990 bol administrátorom farnosti Turany nad Ondavou v okrese Stropkov, v rokoch 1990-2004 farárom vo farnosti Košice - Juh a tiež členom Presbyterskej rady a zboru konzultorov a členom Komisie pre duchovnú obnovu Slovenska. V r. 1997 bol vymenovaný za kanonika – kantora. V rokoch 2004-2012 bol dekanom farnosti Vranov nad Topľou – Juh, od júla 2012 pôsobí vo farnosti Sačurov vo vranovskom okrese.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 236;
www.sacurov.sk/files/201201.pdf
https://www.dlheklcovo.sk/obec-13/historia/cirkevne-dejiny-/ [12.4.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vranov nad Topľou 1975 - - 1977 - - Závadský, Tibor kaplán
Humenné 1977 - - 1978 - - Závadský, Tibor kaplán
Michalovce 1978 - - 1982 - - Závadský, Tibor kaplán
Turany nad Ondavou 1982 - - 1990 - - Závadský, Tibor administrátor
Košice - Juh 1990 - - 2004 - - Závadský, Tibor farár
Vranov nad Topľou 2004 - - 2012 júl - Závadský, Tibor farár
Sačurov 2012 júl - 2017 - - Závadský, Tibor farár