logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZaťko, Matej

Tituly:

náboženský spisovateľ pre deti a mládež, prekladateľ, publicista, trpiteľ za vieru, čestný dekan

Životopisné dáta:

* 9. marca 1908, Vlachy-Vlašky, okr. Liptovský Svätý Mikuláš – † 12. februára 1983, Martin, poch. vo Vrútkach

Životopis:

Do gymnázia chodil v Ružomberku a v Nitre, v r. 1929 zmaturoval v Levoči. Začal študovať na lekárskej fakulte v Bratislave, popritom bol spoluredaktorom katolíckeho časopisu Skaut, zároveň prekladal z poľštiny, najmä divadelné veselohry, navštevoval aj kurzy maľovania. Potom sa rozhodol pre kňazské povolanie - prijali ho do seminára a na bohoslovecké učilište v Banskej Bystrici, kde popri štúdiu teológie viedol literárny krúžok bohoslovcov. Za kňaza ho 23. decembra 1933 vysvätil biskup M. Blaha.
Ako kaplán pôsobil v Hriňovej, Novej Bani, Detve a v Banskej Bystrici, kde redigoval nepolitický týždenník Naše noviny. Od mája 1937 bol administrátorom - správcom farnosti v Slovenskej Ľupči, súčasne riaditeľom Ústredia slovenskej katolíckej mládeže v Bratislave, kam dochádzal (február 1942 - jún 1944). Po skončení vojny sa od mája 1945 stal správcom expozitúry v Partizánskom, kde dokončil výstavbu a vykonal posviacku nového kostola (26. júna 1949). V auguste 1950 ho zaistili, odviezli do sústreďovacieho tábora v Močenku pri Nitre, po odsúdení ho väznili v Bratislave, Leopoldove a v Ilave. Po prepustení z väzenia v máji 1953 pracoval ako robotník a skladník, neskôr na Morave ako pomocný robotník v oceliarní. Na výzvu biskupského úradu v Banskej Bystrici nastúpil za správcu farnosti v Necpaloch (1958). Od r. 1959 bol opäť mimo pastorácie. V rokoch 1965-1969 bol správcom farnosti v Sáse. V r. 1968 menovaný za čestného dekana, potom bol správcom farnosti vo Vrútkach, okr. Martin (1969-1974). V r. 1974 bol vymenovaný za asesora. Do dôchodku odišiel v januári 1975.
Napísal a vydal knižky pre mládež: Noy a iné novely (1929), Čierna družina (1947), Čierna družina bojuje (1950). V rukopise ostal životopisný román o svätcovi Gerardovi Majellovi Krásny rytier. Zostavoval a prekladal náboženské aj iné knižky pre deti a mládež v spolupráci s Ústredím slovenskej katolíckej mládeže a Spolku katechétov a profesorov náboženstva. Zostavil školské učebnice Biblické dejiny (1943-1971), Obradoslovie (1946-1950), ktoré aj ilustroval a knižku modlitieb a piesní Môj Spasiteľ (1947).
V medzivojnovom období patril medzi popredných prekladateľov z poľskej literatúry, preložil knižku Nácinka v penzionáte od M. Weryhovej (1934), Po stopách prírody od W. Korsaka (1934), učebnicu Z. Bielawskeho Katechéta medzi najmenšími (1938), O tisíc rokov od M. Mossoczovej (1930, 1938, 1946), Ježiško, pôjdem s Tebou od J. Plaqueventa (z francúzštiny, 1947), Ajhľa, človek od K. Brentana (s V. Tureckým, 1948), Biely mandarín od W. Umiňskeho (1929, 1949). V rukopise ostali jeho preklady Ozveny záhrobia od Spiraga, Život Panny Márie podľa videní A. K. Emmerichovej od K. Brentana a ďalšie. Prispieval do novín a časopisov: Zornička, Skaut (1929-1930), Žiačik (1930-1932), Naše noviny (1936-1939), Mladý katolík (1942-1944), Národný podnikateľ (1945 -1950), Katolícke noviny, Hlasy z domova a z misií, Kráľovná sv. Ruženca, Náš priateľ, Slovák, Rozvoj, Slovenský denník, Duchovný pastier, Nová práca, Slovenská krajina, Kultúra, Tatranský Orol, Katolícke kázne.
Bol členom Pražského katolíckeho klubu, Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Matice slovenskej.

Pramene:

Schematizmus slovenských katolíckych diecéz 1978. Bratislava-Trnava 1978. s. 201.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 50, 82.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hriňová 1934 - - 1934 - Zaťko, Matej kaplán
Nová Baňa 1934 po - 1935 - - Zaťko, Matej kaplán
Detva 1935 - - 1936 - - Zaťko, Matej kaplán
Banská Bystrica 1936 - - 1937 - - Zaťko, Matej kaplán
Slovenská Ľupča 1937 - - 1945 - - Zaťko, Matej správca farnosti 1941 farár, 1942 riaditeľ Ústredia SKM Bratislava
Partizánske 1945 - - 1950 - - Zaťko, Matej správca farnosti
1950 - - 1958 - - Zaťko, Matej mimo pastorácie uväznený, 1953 vo výrobe
Necpaly 1958 - - 1959 - - Zaťko, Matej správca farnosti
1959 - - 1965 - - Zaťko, Matej mimo pastorácie 1959 opäť vo výrobe
Sása 1965 - - 1967 - - Zaťko, Matej správca farnosti 1968 č. dekan
Vrútky 1969 - - 1975 jan. - Zaťko, Matej správca farnosti 1974 asesor
Vrútky 1975 jan. - +1983 febr. 12. Zaťko, Matej dôchodok


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
906846Zaťko, MatejNoy a iné novelly1929
910407Zaťko, MatejKrásny rytier1929-1983?
1020975Zaťko, MatejBiblické dejiny1943
910408Zaťko, MatejBiblické dejiny1943-1971
941313Zaťko, MatejObradoslovie1946
941312Zaťko, MatejČierna družina1947
942112Zaťko, MatejMôj Spasiteľ1947
1059055Zaťko, MatejBiblické dejiny1947
941314Zaťko, MatejObradoslovie1948
942110Zaťko, MatejČierna družina bojuje1950
283419Zaťko, MatejZ chalúpky  na Úvetrí2000

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
905479Umiński, WładyslawBiely Mandarin1929
910423Spirago, FranzOzveny záhrobia1929-1983?
910424Brentano, KlementŽivot Panny Márie podľa videní A. K. Emmerichovej1929-1983?
902491Mossoczowa, MichalinaO tisíc rokov1930
900369Korsak, VladimírPo stopách prírody1934
1028509Weryho, MariaNácinka v penzionáte1934
902494Mossoczowa, MichalinaO tisíc rokov1938
1049531Bielawski, ZigmundKatecheta medzi najmenšími1938
1028506Mossoczowa, MichalinaO tisíc rokov1946
1028502Plaquevent, JeanJežiško, pôjdem s Tebou-1947
1028503Umiński, Józef,1888-1954Biely mandarín :1949

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
50248Hlasy z domova19407Matej Zaťko. Liturgika.
41632Duchovný pastier19417Matej Zaťko Takt nového a starého farára.
50368Hlasy z domova19415Matej Zaťko LITURGIA
41809Duchovný pastier19481Matej Zaťko: Problém žiarlivosti v pastorácii.