logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZamborský, Peter

Iné mená:

Zámborszky

Životopisné dáta:

* 15. júna 1788, Bardejov – † 31. októbra 1847, Brezovica nad Torysou, okr. Sabinov

Životopis:

Nižšie štúdiá absolvoval v Košiciach a v Jágri, teológiu študoval v Košiciach. Po skončení teologických štúdií ho 8. septembra 1813 vysvätil košický biskup A. Szabó za kňaza. V rokoch 1813 - 1815 bol kaplánom v Lastovciach v trebišovskom okrese, v rokoch 1815 - 1837 bol farárom v Plavnici v okrese Stará Ľubovňa. Od r. 1837 pôsobil v Brezovici nad Torysou, zároveň bol prísediacim súdnej tabule Šarišskej a Spišskej stolice, konzultorom dištriktu, neskôr sabinovským dekanom, inšpektorom ľudových škôl dištriktu a biskupským komisárom gymnázia v záležitostiach náboženstva a mravov v Sabinove.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 235

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lastovce 1813 sept. 18. 1815 - - Zamborský, Peter kaplán
Plavnica 1815 - - 1837 - - Zamborský, Peter farár
Ľubotín 1832 - - 1833 - - Zamborský, Peter excurrendo z f. Plavnica
Brezovica 1837 - - 1847 - - Zamborský, Peter farár