logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŽák František

Iné mená:

Žák Franciscus

Tituly:

Mons., ThDr., pedagóg, publicista

Životopisné dáta:

* 29. marca 1919, Lakšárska Nová Ves, okr. Senica – † 19. apríla 2009, Bratislava, poch. v Lakšárskej Novej Vsi

Životopis:

Po maturite r. 1938 vstúpil do kňazského seminára v Trnave, 27. júna 1943 ho vysvätili za kňaza.
Ako kaplán nastúpil do Dolnej Stredy nad Váhom, po troch rokoch do Bratislavy-Rače, v r. 1947 do Čachtíc, kde bol sedem rokov kaplánom, dva roky farárom. V r. 1959 ho preložili za farára do Sokoloviec. Po jedenásťročnom pôsobení v duchovnej činnosti ho vymenovali za špirituála kňazského seminára v Bratislave, kde účinkoval plných devätnásť rokov.
Duchovne viedol mnohých slovenských kňazov mladšej generácie, všetkým bol vzorom obetavého a zodpovedného kňaza. Denne navštevoval mnohých chorých v bratislavských nemocniciach, ktorých posilňoval v utrpení, či na poslednej ceste. Každú nedeľu slúžil niekoľko svätých omší a tak zapĺňal hluché miesta v bratislavských farnostiach. V r. 1989 sa stal správcom Kostola sv. Ladislava v Bratislave. V r. 1990 dosiahol titul doktora posvätnej teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v tom istom roku ho ustanovili za farára do Bratislavy-Jaroviec. Dňa 1. októbra 2001 sa stal správcom kostola a nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave.
Bol autorom mnohých cyklov kázní, duchovných príhovorov, prednášok, duchovných obnov a duchovných cvičení, ktoré mal v privátnom archíve a niektoré zo svojich kázní a článkov publikoval v Katolíckych novinách a Duchovnom pastierovi.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 359; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1543-1544;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-T-Z.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolná Streda 1943 jún 27. 1946 - - Žák František kaplán
Rača 1946 - - 1947 - - Žák František kaplán Th. Lic.
Čachtice 1947 - - 1954 - - Žák František kaplán
Čachtice 1954 - - 1959 - - Žák František správca farnosti
Sokolovce 1959 - - 1970 - - Žák František správca farnosti
Bratislava 1970 - - 1989 - - Žák František špirituál Kňazského seminára pri CMBF 1974 asesor
Bratislava 1989 - - 1990 - - Žák František rektor kostola kostol sv. Ladislava
Bratislava - Jarovce 1990 - - 2001 okt. 1. Žák František farár
Bratislava 2001 okt. 1. +2009 apríl 19. Žák František rektor kostola a nemocnice u milosrdných bratov


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020870Žák FrantišekVýchova kňazského dorastu v minulosti na Slovensku1988