logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZáhorský, Július

Životopisné dáta:

* 20. marca 1929, Svätý Kríž nad Hronom, dnes Žiar nad Hronom – † 16. marca 2000, Beckov

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 22. júna 1969 vysvätený za kňaza Banskobystrickej diecézy. Jeden rok bol kaplánom v Handlovej,v rokoch 1970-1973 v Novej Bani. Potom pôsobil v okrese Žiar nad Hronom, v rokoch 1973-1978 bol správcom farnosti Lutila, v rokoch 1978-1984 vo Vyhniach, v rokoch 1984-1991 v Lovčici-Trubíne. Od r. 1991 bol farárom v Oslanoch v prievidzskom okrese. Na odpočinku žil v Charitnom dome v Beckove, kde zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 50; internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Handlová 1969 - - 1970 - - Záhorský, Július kaplán
Nová Baňa 1970 - - 1973 - - Záhorský, Július kaplán
Lutila 1973 - - 1978 - - Záhorský, Július správca farnosti
Vyhne 1978 - - 1984 - - Záhorský, Július správca farnosti
Lovčica - Trubín 1984 - - 1991 - - Záhorský, Július správca farnosti
Oslany 1991 - - 1997 ? - Záhorský, Július farár