logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovWachsmann Carolus.

Iné mená:

Wachsmann Carolus.

Životopisné dáta:

19. st.

Životopis:

Theologiam cum a. quarto in semin. Mariano 1836. terminavit. 1837. transegit in instituto presbyterorum Strigonii. 21. Aug. ejusd. a. ordinatus cum dispensatione 9. mens. et 1. die in aetate. Cooperatorem egit in Kövesd, ab 1839. in Érsekujvár, ibi una sed. praed. de Verebély et Szent-György tab. jud. assessor. Ab 1844. succentor eccles. colleg. Tirnaviensis. 1845. obtinuit parochiam Taksony, ubi † 11. Jan. 1849. Aetatis 36. Ex morbe cholerae.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Matúškovo 1845 jan. - +1849 jún 11. Wachsmann Carolus. farár