logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovVrábel, Ladislav (1947-2021)

Tituly:

Mgr., väzenský duchovný

Životopisné dáta:

* 28. júla 1947, Ladce, okr. Ilava – † 11. novembra 2021, Žakovce, poch. v Ladcoch

Životopis:

Už od útleho detstva sa túžil stať kňazom a napriek nepriazni vtedajšieho režimu sa mu tento sen splnil. Po maturite v r. 1965 v Ilave nastúpil na štúdiá na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave a 21. júna 1970 bol vysvätený za kňaza. Jeho prvým kňazským pôsobiskom boli Bánovce nad Bebravou. V rokoch 1974–1977 bol správcom farnosti v Ivanke pri Nitre. Kvôli aktívnej práci s mládežou, výletom do hôr či tajným stretnutiam na fare bol pod drobnohľadom vtedajšej Štátnej bezpečnosti. Viackrát sa mu dokonca snažili ponúknuť spoluprácu a keď ju radikálne odmietol, bol mu udelený trest v podobe zadržania trojmesačnej štátnej mzdy. V rokoch 1977-1991 pôsobil ako správca farnosti v Nitre – Hornom meste. Počas svojej kňazskej služby tiež spolupracoval na šírení vtedy zakázanej náboženskej literatúry. Začiatkom roku 1990 pastoračne pôsobil ako dobrovoľník vo vojenských útvaroch, detských domovoch, starobincoch, nemocniciach a väzniciach. Osobitnú pozornosť venoval pastorácii mládeže, ľuďom v kríze a telesne postihnutým. V rokoch 1991–1994 pôsobil ako správca farnosti v Predmieri a v r. 1994 ho ustanovili za správcu farnosti v Žakovciach v Spišskej diecéze, kde sa spolu s kňazom Mariánom Kuffom staral o bývalých väzňov a bezdomovcov. Od 1. júna 1995 bol Konferenciou biskupov Slovenska menovaný za koordinátora náboženských činností pri Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v Bratislave. Od 1. januára 2004 bol menovaný za biskupského vikára Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR pre ZVJS. Od 1. júla 2008 pôsobil vo farnosti Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa a prináležal Spišskej diecéze. Od 4. júla 2017 bol výpomocným duchovným v Poprade.
Zomrel počas pandémie COVID-u v Žakovciach. Pohrebná svätá omša sa slúžila 15. novembra 2021 v Kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch. Na pohrebných obradoch boli prítomní biskupi Spišskej, Žilinskej a vojenskej diecézy a medzi nimi za Nitriansku diecézu aj pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Popritom desiatky kňazov a rehoľných sestier, ako aj množstvo tých, ktorí sa priamo stretli s duchovnou starostlivosťou zomrelého kňaza. Následne bol pochovaný na miestnom cintoríne.

Pramene:

Schematizmus 1970; http://schematizmus.kapitula.sk/?disp=sac;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211111044; parte;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211116018;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bánovce nad Bebravou 1970 - - 1974 - - Vrábel, Ladislav (1947-2021) kaplán
Ivanka pri Nitre 1974 - - 1977 - - Vrábel, Ladislav (1947-2021) správca farnosti
Nitra (horné mesto) 1977 - - 1980 - - Vrábel, Ladislav (1947-2021) interný administrátor pri neprítomnosti Belása
Nitra (horné mesto) 1980 - - 1991 - - Vrábel, Ladislav (1947-2021) správca farnosti
Predmier 1991 - - 1994 - - Vrábel, Ladislav (1947-2021) správca farnosti
Žakovce 1994 - - 1995 jún 1. Vrábel, Ladislav (1947-2021) správca farnosti
Bratislava 1995 jún 1. 2004 jan. 1. Vrábel, Ladislav (1947-2021) koordinátor nábož. činností ZVJS
Bratislava 2004 jan. 1. - - - Vrábel, Ladislav (1947-2021) biskup. vikár Ordinariát OS a OZ SR pre ZVJS
Kolačkov 2008 07 01 - - - Vrábel, Ladislav (1947-2021) farský_administrátor
Poprad 2017 júl 4 - - - Vrábel, Ladislav (1947-2021) výpomocný_duchovný