logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovVrábeľ, Anzelm

Iné mená:

Wrábely

Životopisné dáta:

* 21. apríla 1770, Košice – † 10. mája 1844, Prešov - Solivar

Životopis:

Štúdiá absolvoval v Jágri, po skončení štúdia teológie ho v januári 1798 vysvätil v Pešti biskup Gabriel Serdaheli za kňaza. V rokoch 1798-1805 bol kaplánom v Prešove - Solivare, v rokoch 1805 - 1807 spravoval miestnu kapelániu Košice - Myslava. V rokoch 1807 - 1827 pôsobil v Kecerovciach, pričom bol asi od r. 1823 konzultorom dištriktu a prísediacim súdnej tabule Abovskej a aj Šarišskej stolice. Od 8. novembra 1827 bol farárom v Prešove - Solivare, kde sa neskôr stal dekanom, inšpektorom ľudových škôl dištriktu, členom konzistória a riaditeľom mestskej kapitulskej školy. 15. júla 1836 bol vymenovaný za honorárneho kanonika.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 231-232

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Solivar 1798 jan. 25. 1805 aug. 24. Vrábeľ, Anzelm kaplán
Košice - Myslava 1805 aug. 24. 1807 febr. 1. Vrábeľ, Anzelm farár
Kecerovce 1807 febr. 1. 1827 nov. 8. Vrábeľ, Anzelm farár
Solivar 1827 nov. 8. 1844 - - Vrábeľ, Anzelm farár