logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovVizváry, Ján, SDB

Tituly:

vychovávateľ, rehoľný predstavený, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 12. mája 1909, Koválov, okr. Senica – † 18. marca 1985, Nižná, okr. Piešťany, poch. v Šaštíne

Životopis:

V rodisku vychodil päť tried ľudovej školy, potom tri roky navštevoval meštiansku školu v Senici. V r. 1923 sa prihlásil do saleziánskeho gymnázia pre slovenských chlapcov v Perose Argentine v Taliansku, ktoré sa v nasledujúcom roku presťahovalo do Šaštína. Tam študoval ďalšie dva roky. V r. 1926 vstúpil do Saleziánskej spoločnosti v Radne v Slovinsku, kde pokračoval v gymnaziálnych a filozofických štúdiách. V r. 1930 sa vrátil na Slovensko a vykonával pedagogickú prax ako asistent študentov filozofie vo Svätom Beňadiku. Na štúdium teológie ho vyslali v r. 1933 do Ľubľany, kde ho 5. júla 1936 vysvätili za kňaza. Kňazský apoštolát začal v novozaloženom saleziánskom ústave v Trnave ako vedúci oratória. Po troch rokoch ho vymenovali za direktora výchovného
ústavu v Šaštíne. V r. 1942 sa stal direktorom saleziánskeho noviciátu a Vysokej školy teologickej vo Svätom Beňadiku. V tej istej funkcii sa vrátil v r. 1945 do Šaštína. V r. 1947 mu zverili post riaditeľa ústredného domu saleziánov v Bratislave. Tam ho stihlo násilné rozpustenie reholí v apríli 1950. Najprv ho deportovali do „kárneho kláštora“ v Pezinku, odtiaľ do Báča, potom do Podolínca. Z Podolínca bol spolu s inými rehoľnými predstavenými koncom r. 1951 deportovaný do českých koncentračných kláštorov Osek, Želiv a Králiky. Na slobodu ho prepustili až v r. 1960 s určením „do výroby“. Zamestnal sa ako pomocný robotník v podniku Meopta v Bratislave-Krasňanoch. V r. 1968 dostal štátny súhlas a prešiel do duchovnej správy ako administrátor farnosti v Šaštíne. Po dvoch rokoch ho poslali do núteného dôchodku, pričom mohol ešte účinkovať ako duchovný správca v Nižnej.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 358; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1469-1470.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šaštín 1936 19 máj 5. 1942 - - Vizváry, Ján, SDB duch.
Hronský Beňadik 1942 - - 1949 - - Vizváry, Ján, SDB rehoľný duchovný
Bojná 1949 - - 1949 po - Vizváry, Ján, SDB rehoľný duchovný
Bratislava-Tehelné Pole 1949 po - 1950 - - Vizváry, Ján, SDB rehoľný duchovný
1950 - - 1968 - - Vizváry, Ján, SDB mimo pastorácie
Šaštín 1968 - - 1970 - - Vizváry, Ján, SDB administrátor
Nižná pri Piešťanoch 1970 - - +1985 marec 18. Vizváry, Ján, SDB výpomocný duchovný