logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovVallo, Štefan

Tituly:

honorárny dekan, ThLic., ThDr., PhD., Mons., kanonik

Životopisné dáta:

* 27. februára 1959, Žilina –

Životopis:

Ordinovaný: 12. 06. 1983

1983 - 1984 k. Trenčianska Teplá
1984 - 1986 zákl. voj. služba
1986 k. Nitra-Dolné mesto
1986 - 1987 farár Jarok
1987 - 1997 spr. f. Bošany
1994 honorárny dekan
1994 odb. asistent TI Nitra
1995 ThLic. pastorálka KUL Lublin
1997 riaditeľ Biskupského úradu Nitra
2000 správca katedrálneho chrámu
2000 ThDr. PhD. CMBF UK Bratislava
2000 monsignor
2002 kanonik Sídelnej kapituly Nitra

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 198-199.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trenčianska Teplá 1983 - - 1984 - - Vallo, Štefan kaplán
1984 - - 1986 - - Vallo, Štefan zákl. voj. sl.
Jarok 1986 - - 1987 - - Vallo, Štefan farár
Bošany 1987 - - 1997 - - Vallo, Štefan správca farnosti 1994 honor. dekan, 1994 odb. asistent TI, 1995 ThLic.,
Nitra 1997 - - 2000 - - Vallo, Štefan riad. BÚ
Nitra 2000 - - - - Vallo, Štefan rektor katedrály 2000 ThDr. PhD., 2000 monsignor, 2002 kanonik