logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovValentini, Jozef

Iné mená:

Valentíny, Walentini, Valentini, Jozef

Tituly:

básnik, bernolákovec

Životopisné dáta:

* koniec 18. stor. – † zač. 19. storočia

Životopis:

Pôsobil ako farár vo Veľkých Uherciach, kde bol evidovaný ako člen Slovenského učeného tovarišstva. Bernolákovskú slovenčinu používal i vo svojej básnickej tvorbe, viaceré jeho rukopisy sú doteraz neznáme.
Jeho oslavnú báseň Chválospev o Učeném slovenském tovarišstve upravil a publikoval J. Fándly v 3. zväzku Piľného domajšého a potného hospodára (1800); pôvodný rukopis uverejnil F.R. Osvald v Literárnych listoch (1901) s názvom Slovenského národu duchovenstvu. V rukopise zostala aj časomerná báseň Vazoreč, vichvalujúca davních a včilajšich učenich Slovákov a gratulačná báseň Verš radostnospevní ku Jasne Velkomožnému prenajvelebnejšému Jeho Milosťi Pánu Pánu Gabrielovi Zerdahellyi de Nittra Zerdahell bistrickéj dioecesi biskupovi etc. na deň najščastlivejšého príchodu do svého biskupstva 24. Brezna R.1801. Od Jozefa Valentini Uherčanského farára zložení.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1442-1443.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turany 1788 - - 1791 - - Valentini, Jozef farár
Veľké Uherce 1791 - - 1803 - - Valentini, Jozef farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
888204Valentini, JozefChválospev o Učeném slovenském tovarišstve1800
907757Valentini, JozefVazoreč1801
907759Valentini, JozefVerš radostnospevní ku Jasne Velkomožnému prenajvelebnejšému Jeho Milosťi Pánu Pánu Gabrielovi Zerdahellyi de Nittra Zerdahell bistrickéj dioecesi biskupovi etc. na deň najščastliv1801