logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovUrami Michal

Životopisné dáta:

*1730 v Bobrovci - +21.XI.1812

Životopis:

Urami Michal
N. 1730 v Bobrovci. Ako jezuita učil na mnohých katedrách v Uhorsku a Sedmohradsku. Zrušenie rehole zastihlo v B. Štiavnici, kde bol riaditeľom školy. Potom vypomáhal pri duchovnej správe. 1778 prešiel do BBB a stal sa farárom v Selciach. 1790 v. v. Z. 21.XI.1812. Bol výborným kazateľom, a kázaval na St. Horách, kde býval na penzii a vypomáhal pri duch. správe. Skladal aj piesne. Niektoré s kázňami vydal tlačou. Bol maleus hereticorum. Pre Boha odporoval aj cisárovi. Vedel slov. a maď. HD St. Hory.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Selce 1778 - - 1791 - - Urami Michal farár
Poniky 1800 - - 1801 - - Urami Michal administrátor