logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovUhlárik, Karol

Tituly:

kňaz Spišskej diecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 6. novembra 1899, Šuja, okr. Žilina – † 29. januára 1983, Pezinok, poch. v Rajci, okr. Žilina

Životopis:

Teológiu študoval na Spiši. Po ukončení štúdia teológie v Spišskej Kapitule bol 29. júna 1924 vysvätený za kňaza. V rokoch 1924-1926 bol kaplánom v Sedliackej Dubovej, potom rok v Spišskej Belej, dva roky v Spišskom Podhradí. V rokoch 1929-1932 bol dočasným správcom farnosti Koterbachy, dnešné Rudňany. V rokoch 1932-1942 bol farárom v Ústí nad Oravou, v rokoch 1942-1951 v Bzinách v okrese Dolný Kubín. Odtiaľ sa vrátil do Rudnian, odkiaľ ho v januári 1954 preložili do Dolného Smokovca, kde ho o sedem mesiacov zatkli a uväznili. Ovládal maďarčinu, nemčinu a latinčinu. Roky odpočinku prežíval v Charitnom domove v Pezinku, kde aj zomrel. Je pochovaný v Rajci.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 244;
http://farnostrudnany.sk/byvali-spravcovia-farnosti.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sedl. Dubová 1924 - - 1926 - - Uhlárik, Karol kaplán
Spišská Belá 1926 - - 1927 - - Uhlárik, Karol kaplán
Spišské Podhradie 1927 - - 1929 - - Uhlárik, Karol kaplán
Rudňany 1929 - - 1932 - - Uhlárik, Karol spr.exp.
Ústie 1932 - - 1942 - - Uhlárik, Karol farár
Bziny 1942 - - 1951 - - Uhlárik, Karol farár
Rudňany 1951 - - 1954 - - Uhlárik, Karol spr.exp.
Vysoké Tatry 1954 - - 1954 - - Uhlárik, Karol správca farnosti
1954 - - 1963 - - Uhlárik, Karol mimo pastorácie
v CHD 1963 - - 1969 - - Uhlárik, Karol duch.
Podbiel 1969 - - 1977 - - Uhlárik, Karol správca farnosti
v Podbieli 1977 - - - - - Uhlárik, Karol dôchodok