logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTvrdý, Arpád

Iné mená:

Tvrdý Arpadus

Životopisné dáta:

* 15. novembra 1881, Bytča – † 28. novembra 1963, Trenčianske Teplice, okres Trenčín

Životopis:

Pochádzal zo známej žilinskej rodiny. Nižšie gymnázium navštevoval v Žiline, ale teológiu študoval v maďarskej Kaloči (Kalocsa) a za kňaza pre Kaločskú diecézu ho vysvätili 19. júna 1904. Po vzniku Česko-Slovenska opustil Maďarsko a v máji 1920 sa stal správcom farnosti na Myjave. Keď zriadili v Trnave Apoštolskú administratúru, inkardinovali ho do nej a v marci 1923 ustanovili ho za myjavského farára. V roku 1934 sa stal zástupcom dištriktuálneho dekana. Od marca 1929 excurrendo spravoval aj farnosť v Turej Lúke. Od marca 1937 bol farárom vo Švajnbachu (dnes Viničné, okres Pezinok). V roku 1947 odišiel na zdravotnú dovolenku do Podunajských Biskupíc. Do pastorácie sa už nevrátil, ale odišiel na odpočinok do Trenčianskych Teplíc.
Od začiatku roku 1921 bol dozorcom pestúnskej kolónie na Myjave, kam prideľovali deti z Československého štátneho detského domova v Rimavskej Sobote. Jeho úlohou bolo prideľovať privezené deti do pestúnskych rodín, rozdeľovať im zásielky oblečenia a dozerať, aby bolo o deti v rodinách dobre postarané. Práve toto bola veľmi náročná úloha, lebo na kopaniciach sa stávalo, že deti zneužívali ako lacnú pracovnú silu, a zle sa o ne starali. Nebolo výnimkou, že bolo potrebné dieťa pestúnom odňať a umiestniť ho do inej rodiny. Pri tejto práci mu pomáhal organista, ktorý navštevoval pestúnske rodiny po kopaniciach a zároveň tam deti vyučoval náboženstvo.
Okrem jeho rodičov býval u neho na fare aj jeho strýko Peter Tvrdý (1850-1935), významný slovenský jazykovedec, spolutvorca modernej formy spisovnej slovenčiny, ktorý práve tu prežil literárne najplodnejšie obdobie života a tu i zomrel.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Myjava 1920 - - 1923 - - Tvrdý, Arpád administrátor
Myjava 1923 - - 1937 - - Tvrdý, Arpád farár
Turá Lúka 1929 - - 1937 - - Tvrdý, Arpád excurrendo z Myjavy
Viničné 1937 marec - 1947 - - Tvrdý, Arpád farár