logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTurček, Augustín

Iné mená:

Turcsek

Životopisné dáta:

* 12. júna 1905, Nedanovce – † 23. mája 1968, Horné Srnie, okr. Trenčín

Životopis:

Narodil sa 12. júna 1905 v Nedanovciach, otec Štefan, matka Mária, rod. Petrášová.
Po ukončení štúdia teológie v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre bol v r. 1928 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Novej Bystrici, v rokoch 1929-1937 v Dubnici nad Váhom a stal sa tam dočasným správcom, no potom bol v Kysuckom Novom Meste a v Bobote. V r. 1945 bol kaplánom v Hornej Marikovej, od r. 1946 pôsobil v Orechovom pri Trenčíne do r. 1948. Napokon po politických zmenách rokov 1948 pôsobil v Hornom Srní. Často musel čeliť rôznym vykonštruovaným obvineniam. Vybudoval pohyblivý betlehem, ktorý dodnes obdivuje veľa návštevníkov z blízkeho i vzdialeného okolia. Pripravil a realizoval elektrický pohon vežových zvonov, ktorý prvýkrát zazvonili pri jeho odchode do večnosti v roku 1968. Pochovaný je na starom cintoríne.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 174; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 161; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 177-178; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Bystrica 1928 - - 1929 - - Turček, Augustín kaplán
Dubnica, 1929 - - 1938 - - Turček, Augustín kaplán
Dubnica nad Váhom 1938 - - 1938 - - Turček, Augustín administrátor
Kysucké Nové Mesto 1938 aug. 1. 1938 okt. 31. Turček, Augustín administrátor
Bobot 1938 - - 1945 - - Turček, Augustín administrátor
Horné Srnie 1948 - - +1968 máj 23. Turček, Augustín farár