logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTuraz, Michal

Iné mená:

Turaz Michael. Thurasz Michael

Životopisné dáta:

17. - 18. storočie

Životopis:

Teológiu absoolvoval v seminári sv. Štefana. 19. septembra 1687 bol vysvätený za kňaza. Bol prebendátom ostrihomskej metropolie. 16. októbra 1688 bol ustanovený za farára v Jacovciach. Nato od 27. marca 1691 pôsobil v Malženiciach, od 1. júna 1695 v Tŕní. Potom od 4. júna 1699 bol vo Veľkých Ripňanoch, kde v r. 1700 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz. Bol činný až do r. 1704. Dňa 8. júla 1706 prijal úrad v Slovenskom Grobe, od 27. apríla 1715 v Kerestúre čiže v Hostiach. Potom od 28. apríla 1721 bol v Zavare, kde bol činný až do r. 1723.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 997

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jacovce 1688 okt. 16. 1691 - - Turaz, Michal farár
Malženice 1691 mar. 27. 1695 - - Turaz, Michal farár
Tŕnie 1696 jún 1. 1699 jún 4. Turaz, Michal farár
Veľké Ripňany 1699 jún 4. 1703 - - Turaz, Michal farár
Slovenský Grob 1706 júl 8. 1715 - - Turaz, Michal farár
Križovany nad Dudváhom 1715 apr. 27. 1721 - - Turaz, Michal farár
Zavar 1721 apr. 28. 1723 - - Turaz, Michal farár