logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTörök, Ignác

Iné mená:

Török de Telekes Ignatius.

Životopisné dáta:

* 7. apríla 1815, Kúty, okr. Senica – † 16. februára 1869, Šúrovce, okr. Trnava

Životopis:

Filozofiu vyštudoval v seminári v Trnave, teológiu štvrtým ročníkom ukončil v Pazmáneu v roku 1840. Odtiaľ prešiel do kňazského inštitútu do Ostrihomu. Bol kaplánom v Blumentáli v Bratislave. Od roku 1843 bol kaplánom v Bratislave v Dóme sv. Martina. Odtiaľ v roku l844 odchádza do Zelenča.. V roku 1857 odchádza do farnosti Majcichov a 2. novembra 1862 odchádza do Šúroviec. Tam vysadil vinicu, . Bojoval za zákonité práva farnosti. Na večnú pamiatku pustošiaceho moru postavil 1866 v Nemeckom Šúre kaplnku. Zomrel v Šúrovciach 16. februára 1869, kde je aj na tamojšom cintoríne pochovaný. Bol to nadaný muž, a preto ho mnohí s láskou prijali. Vo svojich poznámkach uvádza niektoré činnost, ktoré počas účinkovania v Zelenči realizoval. Tak urobil chór v kostole, miesto "plafónu" nechal urobiť v kostole klenbu, čo stálo 1574,31 florénov. Dal opraviť hlavný oltár, kazateľnicu a mreže. V roku 1852 bola od základu postavená škola. Organistovi Petrovi Oravcovi bol stanovený plat na 300 florénov. Menovaný farár tu chválitebne účinkoval 12 rokov a šesť mesiacov v priaznivých podmienkach.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 993;
https://farnost-zelenec.webnode.sk/historia-farnosti/knazi-posobiaci-v-zelenci-od-znova-erigovanej-farnosti-podnes/[25.11.2023]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zeleneč 1844 - - 1857 - - Török, Ignác farár
Majcichov 1857 - - 1862 nov. 2. Török, Ignác farár
Šúrovce 1862 nov. 2. +1869 feb. 16. Török, Ignác farár