logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTomáši, Lukáš

Iné mená:

Tormásy, Lucas

Životopisné dáta:

* 16. októbra 1793 v Kňažiciach (dnes časť Žitavian) - + 20. septembra 1881 v Budatíne

Životopis:

Lukáš Tormáši sa narodil 16. októbra 1793 v Kňažiciach (dnes časť Žitavian). Ordinovaný bol 21. septembra 1819 v Rajci. Po deviatich rokoch sa tu stal dočasným správcom. Následne tri mesiace administroval faru v Rajeckej Lesnej. Od roku 1828 pôsobil ako kaplán na fare v Novej Bystrici, kde sa po odchode Jána Špeldana stal farárom. Možno ho pokladať za najvýznamnejšiu osobnosť Novej Bystrice 1. polovice 19. storočia. Zaujímavý je záznam z roku 1832 o platbe sirotských peňazí vo výške 42 zlatých Lukášovi Tormášimu po nebohom farárovi Andrejovi Krutekovi, ktorý zomrel už v roku 1827.
V roku 1853 sa Tormáši stal dištriktuálnym sekretárom (dekanom). Počas svojho pôsobenia v Novej Bystrici zorganizoval výstavbu niekoľkých kaplniek, sôch a hlavne murovaného kostola sv. Jána Krstiteľa. O jeho stavbu i o nový zvon pre farnosť pritom žiadal biskupa už v roku 1836 (kostol bol nakoniec postavený v roku 1857). Bol pre miestne obyvateľstvo oporou počas hladových rokov, ale i počas epidémií úplavice a cholery. Do dôchodku odišiel v roku 1870. Svoje posledné roky strávil v Budatíne, kde 20. septembra 1881 aj zomrel.

Pramene:

Schem. Nitr. diec. r. 1836; http://spbd.eu/?page_id=89

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Bystrica 1828 okt. - 1870 - - Tomáši, Lukáš farár