logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTomáš (Badín, 1561)

Iné mená:

Thomas. Tomáš

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1561 bol v farárom v Hájnikoch a v Badíne. O ktorom vizitátor Blažej Zathay zaznamenal: „Má všetky sviatosti. Má manželku, synov a dcéry. Kazateľ. V jeho škole sa učia prvé základy a hudba. Veľkomožný pán Ján Balassa mu káže v nej chovať psy a kone, nie bez vyhrážok. Preto nemôže zostať vo farnosti.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 986; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sliač 1561 sp. - - - - Tomáš (Badín, 1561) farár
Badín 1561 - - - - - Tomáš (Badín, 1561) farár