logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovToman, Cézar, OFM

Iné mená:

Toman, Caesarius

Tituly:

františkán, gvardián, pedagóg, básnik

Životopisné dáta:

* 1800? – † 20. októbra 1869, Šebeš, dnes Nižná Šebastová, súčasť Prešova

Životopis:

Do rehole františkánov vstúpil 11. októbra 1826. Teológiu študoval v Skalici, slávnostné sľuby skladal 14. marca 1832 a za kňaza ho vysvätili 17. júna 1832, Najprv pôsobil v Žiline – spravoval Kaplnku sv. Jána Nepomuckého (dnes je to Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie) pri soľnom sklade, V roku 1837 pôsobil ako gymnaziálnym profesor v Skalici, od roku 1938 v Žiline, od roku 1841 v Prešove a od roku 1845 v Kremnici, kde bol aj inštruktorom bohoslovcov, kantorom a organistom. V roku 1854 sa stal gvardiánom kremnického františkánskeho konventu a súčasne bol direktorom filozofických štúdií v rámci Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa. Od roku 1856 zastával tieto isté funkcie v Pruskom a v roku 1858 v Hlohovci. V roku 1859 sa stal gvardiánom kláštora františkánov v Šebeši (dnes Nižný Šebastová, súčasť Prešova) a súčasne bol aj správcom miestnej farnosti. Tieto funkcie zastával až do svojej smrti, len v roku 1863 bol gvardiánom v Kremnici, pričom bol aj direktorom filozofických štúdií.
Napísal aj niekoľko latinských oslavných básní, napríklad na počesť biskupa Jozefa Rudňanského, keď sa ujal vedenia Banskobystrickej diecézy: Honoribus Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Josephi Rudnyánszky de Dezsér, episcopi Neosoliensi... (K úcte najosvietenejšieho a najctihodnejšieho pána Jozefa Rudňanského z Dežeríc, banskobystrického biskupa.... Banská Bystrica 1845). Takisto oslávil veršami aj biskupa Štefana Moysesa: Ode honoribus ac Rev. Domini Stefani Moyses episcopi Neosoliensis occasione solennis eiusdem installationis in devotissimi cultus, et pietatis testimonium 1851 oblata (Oslavná báseň na počesť najosvietenejšieho a najctihodnejšieho pána Štefana Moysesa, banskobystrického biskupa pri príležitosti jeho slávnostného uvedenia do úradu na znak najoddanejšej úcty a oddanosti 1851 venovaná, Banská Bystrica 1851).

Pramene:

Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 504; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. III. Martin 1932.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nižná Šebastová 1865 ? - - - - Toman, Cézar, OFM administrátor


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945874Toman, Cézar, OFMHonoribus Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Josephi Rudnyánszky de Dezsér, episcopi Neosoliensi...1845
945875Toman, Cézar, OFMOde honoribus ac Rev. Domini Stefani Moyses episcopi Neosoliensis1851