logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTomaľa, Jozef

Tituly:

kňaz Spišskej diecézy

Životopisné dáta:

* 22. decembra 1939, Jezersko, okr. Kežmarok – † 18. februára 2004, Spišská Kapitula, okr. Levoča

Životopis:

Pochádzal z filiálky farnosti Reľov z roľníckej rodiny. Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol 21. júna 1969 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Liptovskom Mikuláši, v r. 1970 v Spišskom Bystrom v okrese Poprad, v r. 1971 v Poprade. Potom bol správcom farnosti v Dolnom Kubíne a od 1. septembra 1974 v Sedliackej Dubovej v okrese Dolný Kubín, kde zotrval do roku 1982. Potom bol preložený na Spiš do obce Vrbov a nakoniec ako farár do Abrahámoviec. Tu ho stretli veľké zdravotnéproblémy. Pretože už nemohol spravovať farnosť, odišiel do Charitného domova v Spišskej Kapitule. Tam zomrel a tam je aj pochovaný na kňazskom cintoríne.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 243;
http://sedliackadubova.sk/stara%20stranka/html/magfiles/2004_Ziar-03.pdf

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovský Mikuláš 1969 - - 1970 - - Tomaľa, Jozef správca farnosti
Spišské Bystré 1970 - - 1971 - - Tomaľa, Jozef kaplán
Poprad 1971 - - 1973 - - Tomaľa, Jozef kaplán
Dolný Kubín 1973 - - 1974 - - Tomaľa, Jozef správca farnosti
Sedliacka Dubová 1974 - - - - - Tomaľa, Jozef správca farnosti