logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTolt, Andrej

Iné mená:

Toltt; Thold Andreas

Životopisné dáta:

* 6. septembra 1636, Liptovská Štiavnica – † 1677, Šintava, okr. Galanta

Životopis:

Pochádzal zo šľachtickej rodiny. V r. 1656 prišiel do Trnavy, kde ho prijali do generálneho kolégia uhorských bohoslovcov. Tam absolvoval aj filozofické a teologické štúdiá. Po vysviacke za kňaza pôsobil šesť rokov ako administrátor farnosti v Dubnici nad Váhom. Odtiaľ ho 16. júna 1668 preložili do Šintavy, kde účinkoval do r. 1677. Za neho bol posvätený oltár. Bol horlivým šíriteľom rekatolizácie.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 985; Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000, s. 1387

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dubnica nad Váhom 1663 - - 1668 - - Tolt, Andrej farár
Šintava 1668 jún 16. - - - Tolt, Andrej farár