logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTkáčik, Andrej

Životopisné dáta:

* 29. novembra 1910, Nováčany, okr. Revúca – † 10. mája 1979, Nováčany

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 13. júna 1935 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Haniske, v r. 1936 v Prešove-Solivare, v rokoch 1937-1940 v Košiciach, v rokoch 1940-1942 kaplánom v maďarskom Sárospataku. V rokoch 1942-1945 bol administrátorom vo farnosti Paňovce v okrese Košice-okolie, v rokoch 1945-1952 vo farnosti Košice-Ťahanovce, v rokoch 1952-1955 v Radome v okrese Svidník, v rokoch 1955-1959 v Parchovanoch v trebišovskom okrese, v rokoch 1959-1975 v Košiciach-Myslave. V r. 1975 odišiel do dôchodku do Rudníka. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 108; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 214.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Haniska 1935 - - 1936 - - Tkáčik, Andrej kaplán
Solivar 1936 - - 1937 - - Tkáčik, Andrej kaplán
Košice 1937 - - 1940 - - Tkáčik, Andrej kaplán
Šárospatak 1940 - - 1942 - - Tkáčik, Andrej kaplán
Paňovce 1942 - - 1945 - - Tkáčik, Andrej správca farnosti
Radoma 1952 - - 1955 - - Tkáčik, Andrej správca farnosti
Parchovany 1955 - - 1959 - - Tkáčik, Andrej správca farnosti
Košice - Myslava 1959 - - 1975 - - Tkáčik, Andrej správca farnosti
v Rudníku 1975 - - - - - Tkáčik, Andrej na dôchodku