logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTilický, Jakub

Iné mená:

Tiliczky Jacobus. Filiczky Jacobus. Filický Jakub

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v generálnom seminári, ukončil ju po štvrtom ročníku. 18. októbra 1765 stal kaplánom v Prievidzi. 10. decembra 1771 bol ustanovený za farára v Koši, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Koš 1771 dec. 10. 1778 - - Tilický, Jakub farár