logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovThurn, Michal

Iné mená:

Thurn Michael. Turn Michael. Thurn Michal.

Životopisné dáta:

* Kopernica, okr. Žiar nad Hronom – † 6. marca 1791

Životopis:

10. novembra 1749 po absolvovaní prvého roka teológie v seminári sv. Štefana bol poslaný do alumnátu v széchényiovskom seminári v Budíne. Po skončení teológie bol kaplánom v Starom Budíne a Kremnici. 14. marca 1753 bol ustanovený za farára v Háji, 2. augusta 1758 v Handlovej. Od 28. septembra 1766 bol vo Svätej Mare čiže Socovciach, kde bol činný až do r. 1775. V roku 1778 býval 8 mesiacov u svojej sestry v Kremnici, v tom roku sa stal miestnym kaplánom v Kľaku. Od r. 1781 bol farárom v Trnavej Hore, kde sa v r. 1787 zriekol fary. Od r. 1788 bol na dôchodku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 987; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčianske Teplice 1753 mar. 14. 1758 aug. 2. Thurn, Michal farár
Handlová 1758 aug. 2. 1766 - - Thurn, Michal farár
Socovce 1766 sept. 23. 1775 - - Thurn, Michal farár
Kľak 1778 - - 1782 - - Thurn, Michal miestny kaplán
Trnavá Hora 1781 - - 1787 - - Thurn, Michal farár