logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTerpalík, Ján

Iné mená:

Terpalik Joannes. Terpalík Ján. Trpalik Joannes.

Životopisné dáta:

* 1681 – † po r. 1727

Životopis:

Teológiu so špekulatívnym zameraním skončil v malom seminári. 24. marca 1708. bol vysvätený na kňaza. Bol prebendátom s právom nástupníctva. 27. apríla 1711 spravoval kostol sv. Gregora a tiež kostol sv. Damiána.11. decembra toho istého roka sa stal farárom v Hrnčiarovciach, odkiaľ 21. decembra 1712 bol preložený do Prieval a odtiaľ 11. júla do Smoleníc, ktoré prijal len z lásky k blížnemu, pretože v Smoleniciach zúril mor. V tom istom roku Imrich Pongrácz urobil vo farnosti vizitáciu a o farárovi poznamenal, že má 32 rokov a je 4 roky kňazom. Účinkoval do roku 1727. S usilovnosťou zaznamenal pamätihodnosti svojho účinkovania.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 983; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
https://farnost-zelenec.webnode.sk/historia-farnosti$3.9.2020]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hrnčiarovce nad Parnou 1711 dec. 11. 1713 - - Terpalík, Ján farár
Turčiansky Ďur 1711 apr. 27. 1711 dec. 11. Terpalík, Ján farár
Prievaly 1712 dec. 21. 1713 - - Terpalík, Ján farár
Smolenice 1713 júl 11. 1727 - - Terpalík, Ján farár