logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTeml, Vojtech

Iné mená:

Temel, Vojtech- Teml Adalbertus Can.

Tituly:

kanonik, cirkevný historik

Životopisné dáta:

* 19. novembra 1775, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica – † 20. augusta 1835, Nitra

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, filozofiu a teológiu v Nitre a Bratislave, po štúdiu ho v r. 1798 vysvätili za kňaza pre Nitriansku diecézu.
Účinkoval ako správca farnosti vo Veľkých Chlievanoch, od r. 1800 ako kaplán v Bánovciach nad Bebravou a v rokoch 1803-1811 v Bobote, potom bol v rokoch 1811-1826 farárom v Dubnici nad Váhom, súčasne bol od r. 1815 dekanom ilavského dištriktu, prísediacim súdu Trenčianskej stolice, nakoniec sa v r. 1826 stal kanonikom sídelnej kapituly v Nitre. Počas jeho pôsobenia v Dubnici nad Váhom postihol v r. 1814 tamojší kostol a faru požiar, pri ktorom zhorela aj skriňa s knihami po jeho predchodcovi J. B. Maginovi (1681-1734), autorovi prvej známej obrany práv slovenského národa. Usiloval sa, aby sa na fare zachoval jeho nábytok, skrine na knihy, knižnica so vzácnymi unikátmi.
Bol dobrým znalcom histórie dubnickej farnosti; v rukopise zanechal obsiahlu farskú kroniku. Táto farská kronika je žriedlom vedomostí o živote a pôsobení J. B. Magina; dobre poslúžila viacerým historikom ako hodnotný prameň (napr. literárnemu historikovi A. A. Baníkovi). Pod jeho patronátom rozvíjal kultúrno-literárnu činnosť kaplán Michal Rešetka, ktorý pôsobil v dubnickej farnosti pätnásť rokov, v rokoch 1819-1834. V Dubnici začal Teml svoju zberateľskú a vydavateľskú činnosť rozsiahlym prieskumom starých šľachtických a cirkevných knižníc.
Uverejnil aj dve kázne (In: Poklady kazateľského rečníctva, r. 1, Banská Štiavnica a Budapešť, 1849, 1851, zv. 2-3).

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1376-1377.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Chlievany 1798 máj - 1798 - - Teml, Vojtech kaplán
Bobot 1803 - - 1811 - - Teml, Vojtech farár
Dubnica nad Váhom 1811 nov. - 1826 - - Teml, Vojtech farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945759Teml, VojtechHistoria parochiae oppidi Dubnicza... quam ex diversis manuscriptis, protocollis, matricis et aliis subsidiis, quae haberi poterant, in unum collegit, fideliter ad ordinem redegit.1820?

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39954Poklady kazateľského rečníctva1848-18512Od Vojtecha Temla, nekd. kanonika nitranského. Kázeň. Jako si máme brať príklad
40040Poklady kazateľského rečníctva1848-18513Od Vojtěcha Temla. někdejšého kanovníka nitránského. Kázeň o božském řízení a o ponosování-se lidí proti němu.