logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTarnóczy, Anton

Iné mená:

Tarnóczy Antonius.

Životopisné dáta:

† 1775, Komárno

Životopis:

Bol členom Spoločnosti Ježišovej. Jej zrušenie ho našlo vo farnosti Komárno, kde dával exercície, majúc duchovnú správu špitála sv. Jozefa, sv. Anna a Kalvárie. Od r. 1774 tam spravoval farnosť sv. Ondreja. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 981

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Komárno 1774 - - +1775 - - Tarnóczy, Anton farár