logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTakáč, Koloman

Iné mená:

Takáč Koloman

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 29. júna 1847, Tajov, okr. Banská Bystrica – † 17. apríla 1920, Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1870 vysvätený za kňaza. Bol prebendátom, potom kaplánom v Slovenskej Ľupči a Dobrej Nive. V r. 1871 bol na zdravotnej dovolenke, no ešte v tom roku sa stal kaplánom v Handlovej a potom v Brezne, kde sa v r. 1876 stal farským administrátorom. V r. 1879 bol farským administrátorom vo Valaskej, kaplánom v Brezne a Banskej Bystrici. V r. 1880 bol farským administrátorom v Medzibrode a potom sa stal farárom v Kamenci pod Vtáčnikom. Od r. 1892 pôsobil vo Veľkých Uherciach, kde sa stal dištriktuálnym dekanom, v r. 1897 nitrianskym archidiakonom a banskobystrickým kanonikom. V r. 1901 sa stal katedrálnym archidiakonom, v r. 1902 prodirektorom Vysokej školy bohosloveckej. Bol tiež opátom Opátstva sv. Juraja de Ajak. Od r. 1904 bol prosynodálnym examinátorom. Zomrel náhle.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Valaská 1879 - - 1879 - - Takáč, Koloman administrátor
Kamenec pod Vtáčnikom 1880 - - 1892 - - Takáč, Koloman farár
Veľké Uherce 1892 - - 1898 - - Takáč, Koloman farár