logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTakáč, Ján

Iné mená:

Takács Joannes. Takáč Ján.

Životopisné dáta:

17. - 18. storočie

Životopis:

Teológiu absolvoval po ročníku morálnej teológie. 16. mája 1693 bol ustanovený za farára v Ľubietovej, kde ho tolerovali nekatolíci len do budúceho roka. 31. mája 1695 bol ustanovený v Očovej. V r. 1697 z poverenia vikára Balassu Michal Abrahamovics a Matúš Kraczun zbierali atestácie v jeho veci. Nato bol 3. októbra toho roka ustanovený v Rybníku nad Hronom a Čajkove. Tam sa v tom roku konala vizitácia. Tiež v r. 1707, kde je o farárovi, že má 46 rokov. V r. 1710 postavili kaplnku sv. Urbana. V Čajkove pracoval do r. 1705 a v Rybníku nad Hronom až do roku 1710.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 977; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ľubietová 1693 máj 16. 1694 - - Takáč, Ján farár
Poniky 1693 - - 1694 - - Takáč, Ján farár
Očová 1695 máj 31. 1697 okt. 3. Takáč, Ján farár
Čajkov 1697 okt. 3. 1705 - - Takáč, Ján farár
Rybník nad Hronom 1697 okt. 3. 1710 - - Takáč, Ján farár