logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzuray, Martin

Iné mená:

Szuray Martinus. Szuray Martin.

Životopisné dáta:

* 1700, Žiar nad Hronom – † 1. júna 1760, Trubín, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1722 stal bakalárom, v r. 1723 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári po treťom ročníku. V mesiaci júni 1727 bol ustanovený za farára v Šúrovciach, kde sa značne zvýšil mobiliár. S veľkorysosťou grófa Jozefa Eszterházyho reštauroval kostol, ozdobil vežu, a od neho naliehavo vyžadoval zlepšenie benefícia. V r. 1731 vykonal vizitáciu Ján Jelenffy, ktorý o farárovi zaznamenal: „31ročný, v duchovnej správe piaty rok. Proti nemu ako aj proti farskému fungovaniu neboli vznesené nijaké sťažnosti.“ V r. 1745 založil ľudové misie, vedení dvomi pátrami zo Spoločnosti Ježišovej, s ktorými sa mu podarilo úplne znížiť počet luteránov. Nato 24. marca 1747 prijal úrad v Trubíne, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 975-976; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šúrovce 1727 jún - 1747 - - Szuray, Martin farár
Lovčica - Trubín 1747 mar. 24. +1760 jan. 1. Szuray, Martin farár