logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSztyahula, Ladislav

Tituly:

ThDr.

Životopisné dáta:

* 15. novembra 1950, Plášťovce, okr. Levice

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 9. júna 1974 vysvätený za kňaza. Pôsobiska: Bušince 1975 farár, Hrkovce 1977 farár, Želiezovce 1981 farár, Trnovec nad Váhom 1985 farár, Ipeľské Predmostie 1987 farár, Komárno 1990 kaplán.
V r. 2012 obhájil dizertačnú prácu o dejinách maďarských katolíkov v Československu v rokoch 1918-1950 s názvom A Csehszlovákiai magyar katolikus egyház története 1918-1950.

Pramene:

Schem1978
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bušince 1975 - - 1977 - - Sztyahula, Ladislav farár
Hrkovce 1977 - - 1981 - - Sztyahula, Ladislav farár
Želiezovce 1981 - - 1985 - - Sztyahula, Ladislav farár
Trnovec nad Váhom 1985 - - 1987 - - Sztyahula, Ladislav farár
Ipeľské Predmostie 1987 - - 1990 - - Sztyahula, Ladislav farár
Komárno 1990 - - - - - Sztyahula, Ladislav kaplán
Trávnik 1995 sept. 1. 2005 júl 1. Sztyahula, Ladislav farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
217114Sztyahula, LadislavV obrazoch fotografií Kamenína. 2008
1063631Sztyahula, LadislavA Csehszlovákiai magyar katolikus egyház története 1918-1950.2012