logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzoldat, Štefan

Iné mená:

Szoldat Stephanus. Soldáth Štefan

Životopisné dáta:

* ? – † 30. júna 1760, Veľké Uherce, okr. Partizánske

Životopis:

Prvý rok teológie absolvoval ako svetský študent a teológiu ukončil v seminári v r. 1712 ročníkom morálnej teológie. 13. februára 1714 bol ustanovený za farára v Ružindole. Od 19. marca 1719 bol vo Veľkých Uherciach. 25. marca 1725 založil Imrich Sipeky kaplnku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 971; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ružindol 1714 Feb. 23. 1719 - - Szoldat, Štefan farár
Veľké Uherce 1719 mar. 29. +1760 jan. 30. Szoldat, Štefan farár