logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzlaskay, Vavrinec Leopold

Iné mená:

Szlaskay Laurentius, Leopoldus. Szleskay Laurentius. Slaskay Laurentius. Sleskay Laurentius. Szlecsay Laurentius. Slaskay Vavrinec.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

3. mája 1675 ho ostrihomský arcibiskup vysvätil za kňaza. 5. júla toho roka bol ustanovený za farára v Slaskej, potom 14. novembra 1677 v Malých Teranoch. Od 30. júla 1678 bol v Jastrabej, kde o ňom anonym referuje: „Vedie si dobre, čo sa týka služieb jeho úradu, ale sťažuje sa na poslucháčov, nečakaných niekoľko rokov, avšak zdá sa, že ich sám ničí svojou prílišnou familiárnosťou.“ Odtiaľ prijal 24. apríla 1687 úrad v Ždani a Lovči, kde bol činný až do r. 1691.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 968; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slaská 1675 júl 5. 1677 - - Szlaskay, Vavrinec Leopold farár
Kís-Terenye(Maďarsko) 1677 nov. 14. 1678 júl 30. Szlaskay, Vavrinec Leopold farár
Jastrabá 1678 júl 30. 1687 - - Szlaskay, Vavrinec Leopold farár
Horná Ždaňa 1687 apr. 23. 1691 - - Szlaskay, Vavrinec Leopold farár
Lovča 1689 - - 1691 - - Szlaskay, Vavrinec Leopold farár